Educatief Verlof

Educatief verlof

Indien je educatief verlof wenst te nemen, moet je dit vermelden bij de inschrijving. Men zal je een attest overhandigen dat je moet indienen bij jouw werkgever. Per kwartaal krijg je dan een ingevuld attest thuis opgestuurd. Dit moet je eveneens aan jouw werkgever bezorgen.

Bij een laattijdige inschrijving wordt het aantal verlofuren verminderd met het aantal lesuren dat al voorbij is.

Denk eraan dat je per geattesteerde periode slechts 10% van de werkelijk gegeven uren ongewettigd afwezig mag zijn om te kunnen blijven genieten van het educatief verlof. De laatste periode van je opleiding kan zeer kort zijn en dit kan betekenen dat je eigenlijk nooit ongewettigd afwezig mag zijn om je recht op educatief verlof niet te verliezen.

Attesten om afwezigheden te wettigen, moet je binnen de 14 dagen na de aanvang van de afwezigheid afgeven tegen ontvangstbewijs van ons centrum. Naam, klas en datum afwezigheid duidelijk vermelden.
Redenen voor wettiging afwezigheid (te attesteren, tenzij anders vermeld):

  • medisch attest van jezelf of inwonend familielid
  • afwezigheid door familiale omstandigheden (overlijden familielid, geboorte kind)
  • staking openbaar vervoer
  • sluiting onderwijsinstelling (geen attest)
  • uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter (geen attest)
  • beroepsredenen (attest van de werkgever aan ons centrum)
  • staking of ziekte leerkracht (geen attest)
  • wettelijk klein verlet (attest van de bevoegde diensten)

Bij ziekte kan je een extra attest vragen aan de arts of het attest voor je werkgever kopiëren. Bij ziekte van 1 dag en indien geen doktersbezoek, kan je een attest van de werkgever indienen waarin hij staaft dat je die dag afwezig was wegens ziekte zonder doktersbezoek.

Denk eraan dat wij geen DIXIT-attesten aanvaarden. Dit zijn attesten waarop een dokter, die je niet hebt geconsulteerd op het moment van ziekte, later attesteert dat jij verklaart op een eerder tijdstip ziek te zijn geweest.

Alle lessen tellen mee voor de berekening van het educatief verlof. Zo ook de laatste les vóór de kerstvakantie en de laatste les in juni (evaluatieles).

Indien je in een ANPCB-bedrijf werkt en buiten je werkuren een beroepsopleiding volgt, kan je een gedeeltelijke of een volledige terugbetaling krijgen via CEVORA. Meer info op www.cevora.be.

Voor meer info over educatief verlof verwijzen wij naar www.werk.belgie.be. Bij ons kan je met vragen over educatief verlof terecht bij Kristel via kristel.ardyns@cvopro.be.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!