Reglementen

Reglementen

Goede afspraken maken goede vrienden.

Daarom stelde ons centrum een centrumreglement 2018-2019 op dat je op de hoogte brengt van de rechten en plichten die je als cursist hebt.

We wensen goed te kunnen samenwerken en danken je voor het vertrouwen dat je in ons centrumteam stelt.

Bij jouw inschrijving kreeg je reeds het uittreksel uit het centrumreglement 2018-2019 mee in jouw infomapje. Bij elektronische inschrijving werd dit samen met je inschrijvingsfiche gemaild.

Naast het centrumreglement is er ook nog het evaluatiereglement voor het secundair volwassenenonderwijs.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!