Verkiezingen schoolraad

Verkiezingen schoolraad

De schoolraad is in het Gemeenschapsonderwijs het adviesorgaan dat overleg pleegt met de directeur en de Raad van Bestuur over de schoolorganisatie, het onderwijsbeleid van de school, het welzijn en de veiligheid van de cursisten.

Het bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs bepaalt dat er in de centra voor volwassenenonderwijs 8 leden verkozen worden om deel uit te maken van deze schoolraad:

Drie leden rechtstreeks verkozen uit en door de regelmatig ingeschreven meerderjarige cursisten.

Drie leden rechtstreeks verkozen uit en door de personeelsleden van de school.
Twee leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus gecoöpteerd door de rechtstreeks verkozen cursisten en personeelsleden.

Het volledige kiesreglement vind je hier.

Het document om je kandidaat te stellen voor dit orgaan kan je hier downloaden.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!