Opleiding Kinderopvang

Modules

Modules opleiding Kinderbegeleider Baby’s en peuters

De kinderopvang en ik –  20lt

In deze module word je wegwijs gemaakt in de omgevings- en handelingscontext van een kinderbegeleider. Je verwerft inzicht in de vereiste beroepscompetenties en in de opleiding. Je leert onder begeleiding de eigen beginsituatie in kaart te brengen.

Communicatieve vaardigheden in de kinderopvang  – 20lt

In deze module leer je helder, doelgericht en empathisch communiceren.

EHBO en levensreddend handelen  – 20lt

In deze module leer je noodsituaties herkennen en er gepast op te reageren. Je leert eerste hulp verlenen in levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties.

Basisprincipes van pedagogisch handelen  – 40lt

In deze module verwerf je inzicht in de basisprincipes van pedagogisch handelen. Je leert in dagelijkse situaties kijken naar elk kind in zijn totaliteit: zijn welbevinden en betrokkenheid, zijn behoeften en zijn individuele ontwikkeling. Je krijgt methodieken aangereikt om het pedagogisch handelen af te stemmen op maat van elk kind.
In deze module ligt de klemtoon op het leren observeren en reflecteren. De competenties die in deze module worden beoogd, kunnen zowel gericht zijn op de context van een opvang voor baby’s en peuters als op de context van een opvang voor schoolgaande kinderen.

Omgaan met diversiteit in de kinderopvang  – 60lt

In deze module word je bewust van de diversiteit in de kinderopvang: gezinnen met verschillende culturele achtergronden, verschillende gezinsvormen, maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderen met specifieke zorgbehoeften,… en leer je op een respectvolle manier omgaan met alle betrokkenen.

Deze module wordt voor minstens 50% in de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Begeleide intervisie kinderbegeleider 1  – 10lt

In deze module reflecteer je over het leerproces als begeleider in de kinderopvang. Je leert je eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.

Begeleide intervisie kinderbegeleider baby’s en peuters 2  – 10lt

In deze module reflecteer je over je leerproces als begeleider in de kinderopvang. Je leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.

Begeleide intervisie kinderbegeleider baby’s en peuters 3  – 10lt

In deze module reflecteer je over je leerproces als begeleider in de kinderopvang. Je leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.

Samenwerken met gezinnen en hun context – 60lt

In deze module leer je op een opbouwende manier samenwerken met gezinnen en de ouders als eerste opvoeders. Overleg met ouders en ouderparticipatie staan centraal
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Basisverzorging  -30lt
In deze module leer je de basisprincipes tot verzorging, hygiëne, preventie en ergonomie toepassen.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang  – 60lt
In deze module leer je reflecteren over een visie op en kwaliteit van een kinderopvang. Je leert werken aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Samenwerken in het team en interdisciplinair  – 30lt
In deze module leer je, in het belang van het kind, constructief samenwerken in een team en met externen: informatie uitwisselen, overleggen, afspraken maken, feedback geven en ontvangen en gepast omgaan met conflicten.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Pedagogisch handelen baby’s en peuters  – 60lt
In deze module verwerf je inzicht in de globale ontwikkeling van baby’s en peuters. Je leert het welbevinden en de betrokkenheid van baby’s en peuters te optimaliseren door positieve interactie te stimuleren en in te spelen op de sociaal-emotionele behoeften van het jonge kind.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Verzorging baby’s en peuters  – 60lt

In deze module leer je inspelen op de fysieke behoeften van een baby/peuter door het toedienen van dagelijkse zorgen, het stimuleren van zelfzorg, het herkennen van en inspelen op ziektesignalen, het verantwoord handelen bij extra zorgbehoeften.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Voeding baby’s en peuters  – 40lt

In deze module leer je aangepaste voeding bereiden voor baby’s en peuters en het eetmoment te organiseren en te begeleiden.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Spel baby’s en peuters  – 80lt

In deze module leer je via spel baby’s en peuters stimuleren in hun globale ontwikkeling. Je leert een speel- en leeromgeving creëren om bij baby’s en peuters intens spel tot stand te brengen.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Indeling tijd en ruimte baby’s en peuters  – 30lt

In deze module leer je een aangename, hygiënische en veilige leeromgeving creëren. Je leert tijd en ruimte doelgericht te gebruiken om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ondersteunen en het werk van de kinderbegeleider efficiënter te maken.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd

Stage kinderbegeleider baby’s en peuters  – 80lt

Je begeleidt en ondersteunt, binnen de context van de stageplaats, alle activiteiten in een opvang voor baby’s en peuters zoals een beginnend beoefenaar. Je reflecteert over en draagt bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang binnen de context van de stageplaats.

Modules Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

De kinderopvang en ik  – 20lt

In deze module word je wegwijs gemaakt in de omgevings- en handelingscontext van een kinderbegeleider. Je verwerft inzicht in de vereiste beroepscompetenties en in de opleiding. Je leert onder begeleiding de eigen beginsituatie in kaart te brengen.

Communicatieve vaardigheden in de kinderopvang  – 20lt

In deze module leer je helder, doelgericht en empathisch communiceren.

EHBO en levensreddend handelen  – 20lt

In deze module leer je noodsituaties herkennen en er gepast op te reageren. Je leert eerste hulp verlenen in levensbedreigende en niet-levensbedreigende situaties.

Basisprincipes van pedagogisch handelen  – 40lt

In deze module verwerf je inzicht in de basisprincipes van pedagogisch handelen. Je leert in dagelijkse situaties kijken naar elk kind in zijn totaliteit: zijn welbevinden en betrokkenheid, zijn behoeften en zijn individuele ontwikkeling. Je krijgt methodieken aangereikt om het pedagogisch handelen af te stemmen op maat van elk kind.
In deze module ligt de klemtoon op het leren observeren en reflecteren. De competenties die in deze module worden beoogd, kunnen zowel gericht zijn op de context van een opvang voor baby’s en peuters als op de context van een opvang voor schoolgaande kinderen.

Omgaan met diversiteit in de kinderopvang  – 60lt

In deze module word je bewust van de diversiteit in de kinderopvang: gezinnen met verschillende culturele achtergronden, verschillende gezinsvormen, maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderen met specifieke zorgbehoeften,… en leer je op een respectvolle manier omgaan met alle betrokkenen.

Deze module wordt voor minstens 50% in de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Begeleide intervisie kinderbegeleider 1 – 10lt

In deze module reflecteer je over het leerproces als begeleider in de kinderopvang. Je leert je eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.

Begeleide intervisie kinderbegeleider schoolgaande kinderen 2 – 10lt

In deze module reflecteer je over je leerproces als begeleider in de kinderopvang. Je leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.

Begeleide intervisie kinderbegeleider schoolgaande kinderen 3 – 10lt

In deze module reflecteer je over je leerproces als begeleider in de kinderopvang. Je leert het eigen handelen bijsturen om het professioneel handelen voortdurend te verbeteren.

Samenwerken met gezinnen en hun context – 60lt

In deze module leer je op een opbouwende manier samenwerken met gezinnen en de ouders als eerste opvoeders. Overleg met ouders en ouderparticipatie staan centraal.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Basisverzorging – 30lt

In deze module leer je de basisprincipes tot verzorging, hygiëne, preventie en ergonomie toepassen.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Kwaliteitsvol werken in de kinderopvang – 60lt

In deze module leer je reflecteren over een visie op en kwaliteit van een kinderopvang. Je leert werken aan het voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Samenwerken in het team en interdisciplinair – 30lt

In deze module leer je, in het belang van het kind, constructief samenwerken in een team en met externen: informatie uitwisselen, overleggen, afspraken maken, feedback geven en ontvangen en gepast omgaan met conflicten.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Pedagogisch handelen schoolgaande kinderen – 60lt

In deze module verwerf je inzicht in de globale ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Je leert het welbevinden en de betrokkenheid van schoolgaande kinderen optimaliseren door positieve interactie te stimuleren en in te spelen op de sociaal-emotionele behoeften van het schoolgaande kind.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Zorg schoolgaande kinderen – 30lt

In deze module leer je op een gepaste manier zorg dragen voor de fysieke noden van schoolgaande kinderen.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Voeding schoolgaande kinderen – 30lt

In deze module leer je eetmomenten organiseren en begeleiden rekening houdend met voedings- en dieetvoorschriften.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Spel schoolgaande kinderen – 80lt

In deze module leer je via spel schoolgaande kinderen stimuleren in hun globale ontwikkeling. De cursist leert een speel- en leeromgeving creëren om bij schoolgaande kinderen intens spel tot stand te brengen.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Indeling tijd en ruimte schoolgaande kinderen – 30lt

In deze module leer je een aangename, hygiënische en veilige leefomgeving creëren. De cursist leert tijd en ruimte doelgericht gebruiken om de ontwikkeling van baby’s en peuters te ondersteunen en het werk van kinderbegeleider efficiënter te maken.
Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd.

Stage kinderbegeleider schoolgaande kinderen – 80lt

Je begeleidt en ondersteunt, binnen de context van de stageplaats, alle activiteiten in een opvang voor schoolgaande kinderen zoals een beginnend beroepsbeoefenaar. Je reflecteert over en draagt bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang binnen de context van de stageplaats. De onderliggende kennis wordt verworven in de modules waaraan die kennis gekoppeld is.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster