Geef je talent een thuis

Ontwikkel je kennis en wijsheid in een professionele en persoonlijke context!

Ontdek ons cursusaanbod

Het grootste centrum voor volwassenen-
Onderwijs in de Denderstreek

4.500 cursisten en allerhande creatieve, gastronomische, esthetische, taal en informatica opleidingen.

Contacteer ons

Schoolraad

Binnenkort wordt de schoolraad van “hét CVO pro”, het fusiecentrum van hét CVO De Vlaamse Ardennen en CVO PRO Aalst samengesteld voor een periode van twee jaar.

De schoolraad is samengesteld uit drie leden verkozen door en uit de meerderjarige cursisten, drie leden verkozen door en uit de personeelsleden en twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus, overlegt met de directeur en geeft advies . De volledige tekst over de samenstelling en de bevoegdheden van de schoolraad is na lezen in het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998, art. 7 tot en met 13.

Uiterlijk op 31 oktober 2020 stellen geïnteresseerden zich schriftelijk kandidaat bij de voorzitter van het kiesbureau.

Kandidaturen worden ingediend door het ingevulde document KR1 kandidaatstelling schoolraad aangetekend te versturen t.a.v. de voorzitter van het kiesbureau, Keizersplein 19, 9300 Aalst, uiterlijk op donderdag 31 oktober 2020. Van 1 tot 12 december zijn er rechtstreekse verkiezingen.  Personen uit de socio-economische en culturele milieus dienen hun kandidatuur voor coöptatie in uiterlijk op 1 februari 2021. Op 1 april 2021 start de nieuwe schoolraad.

De volledige tekst van het kiesreglement kan je hier downloaden.

Welkom

Mijn naam is Stany Meskens. Ik heet jullie van harte welkom op de website van ons CVO Pro.
Ik nodig je graag uit om met ons ruim aanbod kennis te maken.

Met vriendelijke groeten

Stany Meskens
directeur
CVO Pro

Missie

Vanuit een actief pluralistische invalshoek en een daadwerkelijk maatschappelijk engagement de cursisten zo persoonlijk mogelijk begeleiden in het volgen en voltooien van hun opleiding en dit met het oog op het realiseren van de door hen vooropgestelde doelstellingen, hetzij vanuit een professioneel perspectief of een perspectief van persoonlijke ontwikkeling.

Visie

De drie kernwaarden waarop we onze visie baseren zijn:

Betrokkenheid – open geest – geloofwaardigheid

Deze waarden vormen de grond waarin alle elementen van de werking van ons centrum verankerd zijn.

Betrokkenheid

We zijn meer dan een school; we zijn een plaats waar mensen zich thuis voelen; een plaats waar cursisten, medewerkers en partners als individu worden gezien; een plaats waar alle actoren zich betrokken voelen bij elkaar en het centrum en op elk niveau inspraak hebben.
We betrekken onze cursisten door te zorgen voor een individueel aangepast leertraject. We richten ons op de competenties van elke individuele cursist. We zorgen voor een aangename leeromgeving; we investeren in didactische uitrusting en zetten in op gekwalificeerd en gepassioneerd personeel. Onze medewerkers coachen we op elk moment van hun loopbaan. We bieden hun gepaste professionalisering aan en organiseren goed omkaderde verticale en horizontale vakgroepwerking, zodat zij met passie hun job kunnen blijven uitoefenen.

Open geest

Ons centrum staat open voor iedereen, ongeacht afkomst of overtuiging. Via extra-scolaire activiteiten brengen wij mensen van verschillende afkomst en overtuiging samen om begrip voor elkaar te stimuleren. Wij staan open voor samenwerking met verschillende externe partners. We zijn ontvankelijk voor de ideeën en talenten van anderen. Wij zetten specifiek in op de integratie van anderstaligen en de begeleiding van sociaal zwakkeren. Wij creëren een omgeving waar elk individu zichzelf kan zijn en de ander respecteert, zonder vooroordelen of afwijzingen.

Geloofwaardigheid

Wij creëren een veilige leer-, leef- en werkomgeving waar cursisten en medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van het centrum kunnen verwachten. Wij gebruiken een doordacht evaluatiebeleid, waarbij alle cursisten weten op welke manier zij worden beoordeeld en waarbij zij, indien nodig, in een sfeer van vertrouwen hulp durven vragen.
Wij geloven in de talenten van onze medewerkers en cursisten, omdat in die verscheidenheid de kracht van ons centrum schuilt.

Nieuws
21 oktober 2020

Bedrijfsbezoek Footoo

Onlangs brachten de cursisten fotografie een bezoek aan Fotoo. Het bezoek stond in het teken van een professionele presentatie van je werk. Professioneel werk afdrukken…
Nieuws
4 mei 2020

Wijndegustatie in coronatijden

Wil je weten hoe een een wijndegustatie in coronatijdenverloopt? Verrassend vlot in ieder geval Bekijk het filmpje op Facebook: https://www.facebook.com/wijnadviseur/videos/225767305511522/
Nieuws
21 april 2020

CVO Pro cursisten & leerkrachten zitten niet stil tijdens Corona-crisis

De coronacrisis is er, we kunnen er niet omheen. De fysieke lessen werden geschorst, maar ondertussen hebben onze leerkrachten en cursisten zeker niet stilgezeten. Ze…

RESTAURANT TERLINDEN

Het CVO Pro beschikt over het stijlvolle didactisch restaurant Terlinden, reeds lang een begrip in Aalst en omgeving.

Ontdek het restaurant