Gastronomie leren?

Laat je onderdompelen in het grootste aanbod gastronomische cursussen van Vlaanderen!

Certificaat Hulpkok

Interesse om het certificaat Hulpkok te behalen?

Wij organiseren deze opleiding overdag in samenwerking met de VDAB. Startdatum is september 2024.

Voor meer info kan je mailen naar christel.de.donder@cvopro.be.

Meldingsplicht

Cursisten die in aanraking komen met voedingswaren hebben een meldingsplicht m.b.t. levensmiddelenhygiëne.

Deze meldingsplicht houdt in dat de cursist die deelneemt aan een opleiding waarbij hij in aanraking komt met voedingswaren, in voorkomend geval, het centrum onmiddellijk op de hoogte brengt van het feit dat zijn medische toestand (bijvoorbeeld huidinfectie, TBC, corona, griep, besmettelijke ziekte,…) een risico inhoudt op (on)rechtstreekse verontreiniging van levensmiddelen, met als gevolg dat na de beslissing van het centrum de cursist hetzij tijdelijk bepaalde programmaonderdelen niet mag volgen, hetzij de opleiding in zijn geheel niet langer mag volgen.Cursisten die in aanraking komen met voedingswaren hebben een meldingsplicht m.b.t. levensmiddelenhygiëne.Cursisten die in aanraking komen met voedingswaren hebben een meldingsplicht m.b.t. levensmiddelenhygiëne.

Daarbij moet tevens vermeld worden dat de gegevens over de medische toestand worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de centrumdirecteur en dat de centrumdirecteur en de personeelsleden van het centrum die deze gegevens over de medische toestand verwerken, gehouden zijn tot geheimhouding over deze gegevens.

Vragen of meer informatie?

Contacteer ons