Cursus Bedrijfsbeheer

Video’s

Video transcriptie CVO Pro meets UNIZO

Voice-over: Hoe kan je de opleiding Bedrijfsbeheer nog beter maken en welke componenten vindt werkgeversorganisatie UNIZO hierin belangrijk? Met die vragen trekt CVO Pro naar Karel Van Eetvelt.

Stany Meskens: Ik kijk er naar uit het gesprek te voeren en ik kijk er naar uit om te horen welke suggesties de man heeft, welke voorstellen hij heeft en welke voorbeelden hij kan aanreiken om er voor te zorgen dat wij dit kunnen meenemen in ons pakket om een nog betere vorm van Bedrijfsbeheer aan de cursisten te kunnen geven.

Karel Van Eetvelt: CVO heeft een heel belangrijke rol. Heel veel volwassenen die eigenlijk buiten hun normale uren nog een stukje vorming volgen omdat ze een bepaalde andere weg willen inslaan of dat ze zich willen versterken of verbreden in bepaalde competenties, die rollen gaan alleen belangrijker worden.

Voice-over: Nochtans is een attest bedrijfsbeheer binnenkort niet meer noodzakelijk om een zaak op te richten, toch zijn beide partijen overtuigd van het belang van een goede opleiding. Samenwerking tussen onderwijs en bedrijfswereld is dan een meerwaarde. Bijvoorbeeld via getuigenissen.

Stany Meskens: Wel, het zou interessant zijn als we een lijst van sprekers zouden kunnen krijgen van mensen die dat verhaal op enthousiasmerende en gepassioneerde manier kunnen brengen.  Dat is het verschil met het verleden waar enkel die theoretische benadering centraal stond, daar waar nu de do’s en de don’ts en de ervaringen van ondernemers kunnen aangereikt en besproken worden waar onze cursisten dan ook weer kunnen uit leren om te zien of ze die succesfactoren kunnen overnemen.

Voice-over: Een goed idee waar ook UNIZO wil aan meewerken.

Karel Van Eetvelt: We vinden het belangrijk dat er morgen ondernemers zijn die echt weten hoe ze op een goede, duurzame manier echt bedrijven kunnen uitbouwen en vorming is daar cruciaal voor. Hier dus vaststellen dat het CVO daar actief mee bezig is en de juiste componenten benadert, dat geeft voor ons ook voldoening want dan zijn we redelijk gerust dat er een mooie toekomst voor ondernemers zal zijn.

Voice-over: Met goed opgeleide starters die mogelijkheden leren zien en de valkuilen van ondernemen leren ontwijken.

Stany Meskens: Per slot van rekening, het gaat enkel en alleen over het belang van de cursist. Het gaat over het feit dat als wij ervoor zorgen dat mensen in bedrijfsbeheer lukken, dat wij met een gerust gemoed kunnen zeggen: “Wij zijn blij, wij zijn fier dat we die mensen aan de samenleving kunnen overlaten, dat zijn hun rol zullen spelen als ondernemer en dat wij er al het mogelijke aan gedaan hebben om ervoor te zorgen dat zij op de best mogelijke manier voorbereid zijn.

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in!