Annulering

Annulering

Cursist

Annuleren van een cursus kan tot en met de laatste dag voor een cursus start en dit overeenkomstig het centrumreglement. Nadien wordt er geen terugbetaling meer verricht bij annulering.

Dit kan enkel na een geldige annulering!

Om geldig te annuleren, kom je tijdens de openingsuren met het originele ontvangstbewijs naar het secretariaat. Je vult het document ‘aanvraag tot annulering’ in, dat noodzakelijk is om eventueel terugbetaald te worden.

Indien je je niet persoonlijk kan aanbieden, kan je het document hier downloaden en via De Post of via e-mail naar ons centrum versturen. De datum van de poststempel of van de e-mail geldt als bewijs van tijdige annulering. Annuleringen die niet via deze weg gebeuren, kunnen niet in aanmerking komen voor een eventuele terugbetaling.

Wanneer je inschrijft na de startdatum van de cursus is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Centrum

Indien een cursus door het centrum wordt afgelast en je onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen of wanneer je bent ingeschreven in een cursus waarvoor je de vereiste voorkennis niet bezit, wordt het cursusgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele ontvangstbewijs.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!