Annulering

Annulering

Cursist

Annuleren met terugbetaling voor een cursus kan vanaf je inschrijving tot en met de limietdatum, mits inhouding van een administratiekost. Die bedraagt € 27,00 voor een cursus van 160 lestijden, € 20,00 voor een cursus van 120 lestijden, € 17,00 voor een cursus van 100 lestijden, € 13,00 voor een cursus van 80 lestijden, € 12,00 voor een cursus van 70 lestijden, € 10,00 voor een cursus van 60 lestijden, € 7,00 voor een cursus van 40 lestijden en € 3,00 voor een cursus van 20 lestijden eventueel vermeerderd met de kostprijs van reeds ontvangen of voor jou bestelde handboeken.

Voor cursussen die in de loop van het cursusjaar starten, is het inschrijvingsgeld terugvorderbaar tot en met de eerste donderdag na de week waarin de cursus is gestart.

Dit kan enkel na een geldige annulering!

Om geldig te annuleren, kom je tijdens de openingsuren met het originele ontvangstbewijs naar het secretariaat. Je vult het document ‘aanvraag tot annulering’ in, dat noodzakelijk is om eventueel terugbetaald te worden.

Indien je je niet persoonlijk kan aanbieden, kan je het document hier downloaden en via De Post of via e-mail naar ons centrum versturen. De datum van de poststempel of van de e-mail geldt als bewijs van tijdige annulering. Annuleringen die niet via deze weg gebeuren, kunnen niet in aanmerking komen voor een eventuele terugbetaling.

Wanneer je inschrijft na de limietdatum is er geen enkele mogelijkheid tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

De limietdata voor annulering verschillen naargelang de start van opleiding. Hieronder vind je een overzicht:

Limietdata annulering

Opleiding Start Limietdatum 
Talenbegin september13/09/2018
eind september04/10/2018
januari7/02/2019
Informatica-opleidingenseptember13/09/2018
januari07/02/2019
Gastronomische opleidingen september13/09/2018
januari 07/02/2019
Esthetische opleidingen september13/09/2018
januari 07/02/2019
Creatieve opleidingen september13/09/2018
januari07/02/2019
Technische opleidingen september13/09/2018
januari 07/02/2019
Zorgopleidingenseptember13/09/2018
januari 07/02/2019
Bedrijfsbeheer september13/09/2018
januari 07/02/2019
NT2 september13/09/2018
november22/11/2018
januari07/02/2019
april02/05/2019

Centrum

Indien een cursus door het centrum wordt afgelast en je onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen of wanneer je bent ingeschreven in een cursus waarvoor je de vereiste voorkennis niet bezit, wordt het cursusgeld integraal terugbetaald na het overhandigen van het originele ontvangstbewijs.

Binnen de gastronomische opleidingen worden maaltijdgelden en verbruiksgoederen van cursussen die door het centrum worden afgelast (afwezigheid lesgever) uiterlijk een maand na de afloop van de module terugbetaald.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!