Bibliotheek

Bibliotheek

Cursisten Spaans, Italiaans en Engels

In ons centrum bieden we elke cursist een brede dienstverlening aan. We doen dit onder andere via een optimale ondersteuning tijdens het volledige leertraject.

Een specifieke pijler in deze ondersteuning is de bibliotheek die nu vooral gericht is aan de cursisten Spaans en Italiaans. In een latere fase willen we dit nog uitbreiden naar andere talen en vakgebieden.

Authentiek leesmateriaal, literatuur, romans en stripverhalen staan ter beschikking van onze cursisten.
Naast dit specifiek aanbod voor de cursisten Spaans en Italiaans, hebben we een reeks kwalitatieve en inhoudelijk sterke werken in het thema ‘herinneringseducatie’. Dit thema wordt gedragen door de waarden van CVO Pro.

De bibliotheek bevindt zich in het Open LeerCentrum van Dé Handelsschool (gelijkvloers – blok 200) op campus Keizersplein 19. De openingsmomenten zijn maandag, dinsdag en donderdag van 17u35 tot 18u.05

Boeken kunnen ook online worden gereserveerd. Zo kan elke cursist optimaal gebruik maken van onze centrumbibliotheek.
De gereserveerde boeken afhalen terugbrengen kan op maandag, dinsdag en donderdag van 17u35 tot 18u.05 in het Open LeerCentrum van Dé Handelsschool op campus Keizersplein 19.

De beschikbare werken werden elektronisch geïnventariseerd en kan je consulteren via deze link.

Het bibliotheekreglement kan je hier raadplegen.

Ik nodig de cursisten Spaans en Italiaans van ons centrum uit om maximaal gebruik te maken van deze unieke mogelijkheid. De andere cursisten moedig ik aan om onze bibliotheek te ontdekken, online of ter plaatse. De boeken in herinneringseducatie zijn meer dan de moeite waard om te ontdekken.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Stany Meskens
directeur

CVO Pro
Keizersplein 19
9300 Aalst

Leerkrachten

Een hedendaags volwassenenonderwijs aanreiken is een veelzijdige en tegelijkertijd boeiende opdracht.

Motiverende lesgevers, het creëren van een onthaal en een leeromgeving die cursistvriendelijk zijn, het gebruiken van hedendaagse multimedia- en projectietoepassingen vormen samen met vele andere aspecten de basisvoorwaarden voor een kwalitatief cursusaanbod.

Ik ben dan ook blij dat wij hiervoor maximale inspanningen leveren en zullen blijven leveren om een kwalitatief talenaanbod te realiseren.

Om onze lesgevers van dienst te zijn, werd beslist om hen nog beter te ondersteunen en dit door het aanleggen van een pedagogische en didactische bibliotheek met hedendaags en kwalitatief hoogstaand materiaal.

Deze bibliotheek staat ter beschikking van de leerkrachten van ons CVO Pro en de lesgevers talen verbonden aan de scholen van de scholengroep Dender.

De bibliotheek bevindt zich in het Open LeerCentrum van Dé Handelsschool op onze campus Keizersplein 19. De openingsmomenten zijn maandag, dinsdag en donderdag van 17u35 tot 18u05.

De beschikbare werken werden elektronisch geïnventariseerd en kan je consulteren via deze link.

Het bibliotheekreglement kan je hier raadplegen.

Ik nodig dan ook de betrokken leerkrachten uit om maximaal deze mogelijkheid te benutten.

Met vriendelijke groeten wens ik jullie veel leesgenot

Stany Meskens
directeur

CVO Pro
Keizersplein 19
9300 Aalst

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!