Bibliotheek

Cursisten Spaans, Italiaans, Grieks, Engels en Fotografie

In ons centrum bieden we elke cursist een brede dienstverlening aan. We doen dit onder andere via een optimale ondersteuning tijdens het volledige leertraject.

Een specifieke pijler in deze ondersteuning is de bibliotheek die nu vooral gericht is aan de cursisten Spaans, Italiaans, Grieks, Engels en Fotografie. In een latere fase willen we dit nog uitbreiden naar andere talen en vakgebieden.

Authentiek leesmateriaal, literatuur, romans en stripverhalen staan ter beschikking van onze cursisten.
Naast dit specifiek aanbod voor de cursisten van de eerdergenoemde vakgebieden, hebben we een reeks kwalitatieve en inhoudelijk sterke werken in het thema ‘herinneringseducatie’. Dit thema wordt gedragen door de waarden van CVO Pro.

Boeken kunnen enkel online worden gereserveerd.

De gereserveerde boeken afhalen en terugbrengen kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 18u tot 21u op het secretariaat van campus Keizersplein – Keizersplein 19.

De beschikbare werken werden elektronisch geïnventariseerd en kan je consulteren via deze link.

Het bibliotheekreglement kan je hier raadplegen. De handleiding om boeken te ontlenen, kan je hier raadplegen.

Ik nodig de cursisten Spaans, Italiaans, Grieks, Engels en Fotografie van ons centrum dan ook uit om maximaal gebruik te maken van deze unieke mogelijkheid. De andere cursisten moedig ik aan om onze bibliotheek online te ontdekken. De boeken in herinneringseducatie zijn meer dan de moeite waard om te ontdekken.

Ik wens jullie veel leesplezier.

Met vriendelijke groet,

Stany Meskens
directeur

CVO Pro
Keizersplein 19
9300 Aalst

Leerkrachten

Een hedendaags volwassenenonderwijs aanreiken is een veelzijdige en tegelijkertijd boeiende opdracht.

Motiverende lesgevers, het creëren van een onthaal en een leeromgeving die cursistvriendelijk zijn, het gebruiken van hedendaagse multimedia- en projectietoepassingen vormen samen met vele andere aspecten de basisvoorwaarden voor een kwalitatief cursusaanbod.

Ik ben dan ook blij dat wij hiervoor maximale inspanningen leveren en zullen blijven leveren om een kwalitatief talenaanbod te realiseren.

Om onze lesgevers van dienst te zijn, werd beslist om hen nog beter te ondersteunen en dit door het aanleggen van een pedagogische en didactische bibliotheek met hedendaags en kwalitatief hoogstaand materiaal.

Deze bibliotheek staat ter beschikking van de leerkrachten van ons CVO Pro en de lesgevers talen verbonden aan de scholen van de scholengroep Dender.

Boeken kunnen enkel online worden gereserveerd.

De gereserveerde boeken afhalen en terugbrengen kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 18u tot 21u op het secretariaat van campus Keizersplein – Keizersplein 19.

De beschikbare werken werden elektronisch geïnventariseerd en kan je consulteren via deze link.

Het bibliotheekreglement kan je hier raadplegen. De handleiding om boeken te ontlenen, kan je hier raadplegen.

Ik nodig dan ook de betrokken leerkrachten uit om maximaal deze mogelijkheid te benutten.

Met vriendelijke groeten wens ik jullie veel leesgenot

Stany Meskens
directeur

CVO Pro
Keizersplein 19
9300 Aalst

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!