Contractonderwijs

Uniek aanbod in Vlaanderen

Via contractonderwijs bieden wij enkele talen aan die je bijna nergens anders in Vlaanderen kan volgen in een centrum voor volwassenenonderwijs.

Deze talen werden (nog) niet opgenomen in het curriculum van reguliere talen van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Nog niet, want ondertussen hebben wij meegewerkt aan het uitschrijven van officiële leerplannen voor een aantal talen die wij vroeger reeds aanboden in contractonderwijs en die ondertussen werden opgenomen in het reguliere aanbod. Het gaat over Hongaars, Fins, Noors, Roemeens en Tsjechisch.

Regulier onderwijs

Wanneer een cursist een reguliere taal volgt, telt de cursist mee voor de berekening van de werkingstoelagen en de berekening van het lestijdenpakket, zeg maar de in te richten uren.

Het bedrag van het inschrijvingsgeld is dan ook wettelijk vastgelegd op € 1,50 per lestijd. De cursist kan gebruik maken van wettelijke vrijstellingen en opleidingsincentives. De lesgever wordt aangesteld en betaald door het departement Onderwijs.

Contractonderwijs

Wanneer een cursist een taal in contractonderwijs volgt, is dit een heel ander verhaal. Het centrum ontvangt voor deze cursist geen enkele toelage, want de cursist komt niet in aanmerking voor de berekening van de werkingstoelagen en de berekening van het lestijdenpakket.

Het bedrag van het inschrijvingsgeld is niet wettelijk vastgelegd en de cursist kan geen gebruik maken van wettelijke vrijstellingen en opleidingsincentives. Uitzondering hierop is de KMO-portefeuille.

De lesgever gaat een contract aan met het centrum voor volwassenenonderwijs. De lesgever moet dus door het centrum worden betaald en dit gebeurt met het inschrijvingsgeld dat de cursist betaalt. Onnodig te zeggen dat dit onmogelijk is met € 1,50 per lestijd. Toch doen we ons best om het bedrag voor de cursist redelijk te houden, o.a. door de cursus te beperken in de tijd.

Bovendien is het zo dat het centrum geen werkingstoelagen mag aanwenden in het kader van het contractonderwijs. Kosten die niet zouden worden gedekt door de cursist (bij een laag aantal inschrijvingen) moeten worden opgevangen door eigen middelen. Dit zijn dan bijvoorbeeld opbrengsten van klantendiensten of van activiteiten.

Wanneer een cursus in contractonderwijs in de klas wordt gegeven, moet het centrum ook voor hen een bijdrage leveren in de kosten voor onderhoud, verwarming en verlichting.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!