Missie en visie

Missie

Hét CVO Pro heeft als doelstelling enerzijds de cursisten de kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die nodig zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het maatschappelijk functioneren, het verder deelnemen aan onderwijs, het uitoefenen van een beroep of het beheersen van een taal en anderzijds de cursisten in staat te stellen erkende studiebewijzen te behalen.

Visie

Wij hebben de ambitie om hét toonaangevende centrum voor volwassenenonderwijs te zijn van de regio’s Zuid-Oost- en Zuid-West-Vlaanderen. We staan garant voor een breed en fijnmazig aanbod aan kwaliteitsvolle opleidingen. Op deze manier bieden we onze cursisten alle kansen om zich levenslang bij te scholen in hun persoonlijke of arbeidsmarktgerichte ontwikkeling en om een erkend  diploma of (deel-)certificaat te behalen. Het welbevinden en de tevredenheid van elke cursist, medewerker en partner staan altijd en overal centraal.

Onze organisatie is gebaseerd op drie kernwaardenbetrokkenheid, open geest en authenticiteit.

Wij vertrekken steeds uit deze drie waarden om onze werking op een kwaliteitsvolle manier vorm te geven.

Betrokkenheid

Wij zijn een laagdrempelig centrum waar mensen “thuiskomen”, waar er aandacht is voor het welbevinden van zowel cursisten, medewerkers als partners. We houden eraan iedereen actief te betrekken bij de werking van ons centrum: ons onderwijs wordt voor en door ons samen gemaakt.

Onze cursisten kunnen rekenen op een team van professionele medewerkers om hun passie voor de gekozen opleiding(en) te ontdekken en aan te wakkeren. We vertrekken vanuit de individuele leerbehoefte van elke cursist. We  begeleiden hen in het verwerven van alle competenties die zij nodig hebben. Zo kunnen onze cursisten hun huidige of toekomstige loopbaan versterken, zich verder persoonlijk ontwikkelen of hun maatschappelijke integratie te bevorderen.

Om onze medewerkers te blijven ondersteunen en versterken, investeren we in coaching en professionalisering.

Open geest

Ons centrum staat open voor iedereen! We halen de samenleving binnen in ons centrum door  onder meer samen te werken met externe partners en door ook geregeld de klasomgeving te verlaten. Onze opleidingen zijn breed, onmiddellijk toepasbaar en actueel. We staan voor open en eerlijke communicatie en zetten bewust en doordacht in op innovatie. We waarderen feedback en houden rekening met de noden in onze veranderende samenleving.

Authenticiteit

We creëren een veilige leer-, leef- en werkomgeving waar cursisten, medewerkers en partners weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van het centrum kunnen verwachten. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!