Veiligheidsvoorschriften voor onze cursisten

Specifieke aanbevelingen voor personen met verhoogd risico voor een ernstig verloop van COVID-19 (versie 5/5/2020)

Disclaimer: dit is een voorlopige richtlijn, gebaseerd op de recente ervaringen met de huidige epidemie, en is onderhevig aan aanpassingen door nieuwe inzichten.

Volwassenen

 • Personen ouder dan 65 jaar (deze groep is in aantal het sterkst vertegenwoordigd bij de personen gehospitaliseerd met ernstige COVID-infectie)
 • Volwassenen met ernstige obesitas
 • Volwassenen met type 2 diabetes gecombineerd met overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaataandoeningen en/of nieraandoeningen
 • Volwassenen met ernstige chronische hart- en vaat-, long- of nieraandoeningen
 • Volwassenen met gedaalde immuniteit en/of kanker (onder behandeling)
 • NB: Zwangere vrouwen vallen niet in deze risicogroep

Kinderen en jongeren met verhoogd risico en terugkeer naar school

Personen met familieleden die verhoogd risico hebben

 • Ouders en broers/zussen en mensen die onder hetzelfde dak van risicopatiënt leven mogen gaan werken/ naar school gaan, uiteraard met blijvende aandacht voor hygienische maatregelen (zo weinig mogelijk contacten, contacten op veilige afstand, gebruik van handhygiene en masker waar nodig).
 • Van zodra iemand van het gezin ziektesymptomen vertoont moet een arts gecontacteerd worden en de Sciensano isolatierichtijnen gevolgd worden

Volwassenen met verhoogd risico en terugkeer op de werkvloer

 • Ook hier wordt best geval per geval met de behandelend specialist en/of de huisarts bekeken, want niet elke onderliggende ziekte brengt evenveel risico met zich mee, veel hangt af van de mate waarin deze ziekte onder controle is, het stadium, welke medicatie de persoon neemt enz.
 • Personen met ernstig risico (bv. ernstig orgaanlijden, actieve oncologische behandeling, hoge graad van immuundepressie,…) blijven best zoveel als mogelijk thuis(werken) en reduceren hun contacten met anderen tot een minimum.
 • Personen met een matig ernstig risico (bv. onderliggende ziekte die voldoende goed onder controle is, lage graad van immuundepressie,…) kunnen na overleg met de behandelend arts en arbeidsgeneesheer wel buitenshuis werken mits strikte inachtname van de voorzorgsmaatregelen (reduceren van aantal contacten, veilige afstand, gebruik van handhygiene en masker waar nodig). Desgevallend kan aangepast werk worden voorzien.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!