Verzekering

Ons centrum heeft een cursistenverzekering via Ethias. Niet enkel de ongevallen in het centrum vallen hieronder, maar ook ongevallen op de weg van en naar het centrum. Het gaat hier enkel over lichamelijke schade. Schade aan materialen, voertuigen en fietsen vallen onder persoonlijke verzekeringen.
Indien je, helaas, het slachtoffer zou worden van een dergelijk ongeval, verwittig je zo spoedig mogelijk het centrum. Op het secretariaat kan je een formulier afhalen, dat door de geneesheer moet worden ingevuld.
Hou er wel rekening mee dat de aangifte van een ongeval binnen 8 kalenderdagen bij Ethias moet worden ingediend.
Belangrijk: wie nog niet is ingeschreven en dus het correcte inschrijvingsgeld nog niet heeft betaald, is niet verzekerd!

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!