Cursus Programmeren

Modules

Module 1: Start to Program: leren programmeren volwassenen

Dit is de eerste basismodule van Programmeren en hiervoor is enkel een algemene kennis van de computer vereist.

In deze module leer je de basisprincipes van het programmeren. Je leert hier ook efficiënt programmeren en programma’s van anderen begrijpen.

Aan de hand van gerichte oefeningen brengen wij je stap voor stap deze programmeertechnieken bij zodat je ze in verschillende programmeertalen en contexten kan gebruiken.

Module 2: Programmeren voor gevorderden

Voor deze module moet je Start to Program succesvol doorlopen hebben, of kan je instappen via een toelatingsproef.

Je bouwt hier voort op de basiskennis die je al verworven hebt en leert die uitbreiden naar specifieke toepassingen. We leren hier ook werken aan een eigen project, dat je zelf kan kiezen, of in overleg met je firma kan uitwerken. Je leert dus de verworven kennis praktisch en in je eigen omgeving toe te passen.

Module 3: Leren Programmeren volwassenen 3

In deze module passen wij onze verworven kennis toe op het verbinden met en het beheren van databanken.

De cursist krijgt de basistechnieken en basisvaardigheden aangereikt om gegevensbanken te benaderen, aan te maken, aan te passen, te verwijderen,….

Daarna gaat hij onder begeleiding zelf aan de slag om een programma te maken dat databanken aanspreekt en beheert.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster