Skip to main content

Dag van de leerkracht

By 29 oktober 2020Nieuws

Beste collega

Vandaag is het internationale dag van de leerkracht en ik wil natuurlijk van de gelegenheid gebruik maken om jou te feliciteren, maar vooral ook te bedanken voor de geleverde inspanningen en inzet.

Als lesgever binnen ons CVO Pro ben je je dan ook bewust van de centrale plaats die jij inneemt in het onderwijsproces naar onze doelgroep toe. Mensen mee vormen en begeleiden in hun traject naar sociale en professionele promotie vormt jouw dagelijkse uitdaging. Mensen die een zaak willen opstarten of hun zaak verder wensen uit te bouwen stimuleren en uitdagen, worden door jou professioneel begeleid. Cursisten kansen geven om hun individuele talenten te ontdekken en te ontwikkelen, is jouw passie. Nieuwkomers op weg helpen in hun zoektocht naar integratie en deelname aan onze samenleving is jouw streven en dit dag na dag, week na week, jaar na jaar.

Ik weet dat je je bewust bent van jouw taak taak, missie en opdracht en dat je al het mogelijke doet om de zojuist vermelde doelstellingen te realiseren in het belang van onze cursisten.

Als lerarengroep doen jullie er allen toe, wereldwijd. Hier en overal ter wereld betonen jullie dagdagelijks inzet en betrokkenheid en dit soms in bijzonder moeilijke omstandigheden.

Totalitaire regimes, fundamentalistische groeperingen, ondemocratische bewegingen om er maar enkele te noemen, zien onderwijs als een bedreiging en doen er alles aan om de bevolking de toegang tot onderwijs onmogelijk te maken of minstens te bemoeilijken. Op deze manier boycotten zij het emancipatieproces waarop elk mens recht heeft.

Denken we maar aan de wereldwijde campagne ‘Bring back our girls’ die wij als centrum steunden, waarbij de terreurgroep Boko Haram jonge meisjes viseerden en gijzelden vooral omdat zij vonden dat meisjes niet konden en mochten deelnemen aan onderwijs. Momenteel worden nog steeds 112 van de 276 meisjes vastgehouden.

Of wat te denken over Malala Yousafai, door de Taliban in het hoofd geschoten op weg naar school met als statement dat onderwijs voor meisjes taboe was en nog steeds is. Vandaag zet zij zich wereldwijd in voor het recht op onderwijs.

De boodschap van Nelson Mandela waarbij hij stelt dat onderwijs het krachtigste wapen is dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen heeft dan ook niet aan actualiteitswaarde ingeboet. In talrijke landen worden leerkrachten vandaag de dag permanent met de dood bedreigd of wordt hen het uitoefenen van hun beroep onmogelijk gemaakt of bemoeilijkt en dit  omdat bepaalde groepen en regimes in het verstrekken van onderwijs een bedreiging zien.

Onderwijs speelt een gigantisch belangrijke rol en neemt een centrale plaats in bij het emancipatieproces. Onderwijs doet ertoe, meer dan ooit en dit overal ter wereld, ook bij ons.

Alhoewel er nog dient verfijnd te worden, kunnen we in ons land spreken van een gedegen onderwijs dat ruim toegankelijk is en waar mensen worden aangemoedigd om hun talenten te ontwikkelen en hun emancipatieproces vorm te geven.

In deze is elke leraar een spilfiguur en neemt een cruciale plaats in in het ontvoogdingsproces.

Met goede groeten

Stany​