Centrumraad

Centrumraad

Ons centrum voor volwassenenonderwijs wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende centrumraad, die verplicht wordt samengesteld.

De centrumraad bestaat uit:

  • 3 leden verkozen door en uit de meerderjarige cursisten;
  • 3 leden verkozen door en uit de personeelsleden;
  • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

Het mandaat van de huidige centrumraad loopt van 1 april 2021 tot 31 maart 2023.

Samenstelling centrumraad:

3 leden gekozen door en uit de meerderjarige cursisten:

Dirk De Cock
Oscar Goossens
Heidi Nemegeer

3 leden verkozen door en uit het personeel:

Eveline Mollaert
Steffie Van der Eecken
Lieve Vermassen

2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:

Yves Fouquet
Véronique Bauwens

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!