Centrumraad

Centrumraad

Ons centrum voor volwassenenonderwijs wordt bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende centrumraad, die verplicht wordt samengesteld.

De centrumraad bestaat uit:

  • 3 leden verkozen door en uit de meerderjarige cursisten;
  • 3 leden verkozen door en uit de personeelsleden;
  • 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus.

Het mandaat van de huidige centrumraad loopt van 1 april 2017 tot 31 maart 2019.

Samenstelling centrumraad:

3 leden gekozen door en uit de meerderjarige cursisten:

Vera Moreels
vera.moreels@minfin.fed.be

Hans Weyns
hans.weyns@gmail.com

Oscar Goossens
oscar.goossens@telenet.be

3 leden verkozen door en uit het personeel:

Carla Nijs
carla.nijs@cvopro.be

Ignace Wils
ignace.wils@cvopro.be

Peter Asscherickx
peter.asscherickx@cvopro.be

2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus:

Yolande De Smet – voorzitter
yolande.de.smet@telenet.be

William De Cock – ondervoorzitter
decock.william@skynet.be

Verkiezingen nieuwe centrumraad vanaf 1 april 2019

Van 3 tot en met 8 december 2018 zullen er rechtstreekse verkiezingen worden georganiseerd om een nieuwe centrumraad te kiezen voor de periode 1 april 2019 tot 31 maart 2021.

De kandidaten voor deze verkiezingen uit de meerderjarige cursisten zijn (alfabetisch gerangschikt):

Decorte Rebecca
De Wilde Anita
Focquet Melissa
Goossens Oscar
Leroy M(ar)ina
Sargsyan Alina
Schryers Robin
Treinen Thierry
Weyns Hans

Hun namen worden ook ad valvas bekendgemaakt in alle lesplaatsen.

Je vindt hier de promotekstjes van de individuele kandidaten.

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!