Opleidingscheques

Opleidingscheques

De meeste van onze opleidingen kunnen met opleidingscheques voor werknemers worden betaald. Er zijn een aantal uitzonderingen en die staan vermeld in het uurrooster.

Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je bent een werknemer of interimkracht;
  • je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest, of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt;
  • je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je de opleiding zelf betaalt en dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof;
  • je volgt een opleiding die erkend is in het kader van educatief verlof.

Deze opleidingscheques kunnen worden aangevraagd via http://www.vdab.be/opleidingen/, in de plaatselijke werkwinkel of via het gratis nummer 0800-30 700.

Voor elke opleiding die je in ons centrum volgt, past de Vlaamse overheid de helft van het inschrijvingsgeld (inclusief het cursusgeld) bij.

Per kalenderjaar kan je maximaal voor € 250,00 opleidingscheques aankopen. De kleinste coupure per cheque is € 5,00. Let wel, je mag niet meer cheques afgeven dan de waarde van de totaalprijs van de opleiding (= inschrijvingsgeld+kopiegeld+handboeken). Vraag dus eventueel meer kleine coupures.

Je kan de cheques aanvragen tot 2 maand na de start van de cursus, maar de startdatum van de opleiding moet vallen tussen de begin- en einddatum van de opleidingscheques.

Nadat je de cheques hebt besteld, zal je een document ontvangen met de vraag om de helft van het door jou bestelde bedrag via overschrijving te betalen aan Edenred (de instantie die de opleidingscheques uitgeeft).
Korte tijd nadien krijg je van hen de opleidingscheques thuis bezorgd voor het volledige bedrag. Met deze cheques kan je de cursus rechtstreeks betalen indien de cheques reeds in jouw bezit zijn bij inschrijving. Indien je de cheques later ontvangt, kan je ze nadien afgeven op het cursistensecretariaat. Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan terugbetaald. Indien je de opleidingscheques na een maand nog niet hebt ontvangen, moet je een vervangbestelling aanvragen via dit formulier.

Let wel op de limietdata voor afgifte van opleidingscheques!

Limietdata afgifte opleidingscheques

OpleidingStartLimietdatum
Talenseptember 03/12/2018
januari25/04/2019
Iinformatica-opleidingenseptember03/12/2018
januari25/04/2019
Gastronomische opleidingen september03/12/2018
januari 25/04/2019
Esthetische opleidingen september03/12/2018
januari25/04/2019
Creatieve opleidingen september03/12/2018
januari 25/04/2019
Technische opleidingen september03/12/2018
januari 25/04/2019
Begeleider kinderopvang september03/12/2018
januari 25/04/2019
Bedrijfsbeheer september03/12/2018
januari 25/04/2019
NT2 september03/12/2018
november20/12/2018
januari25/04/2019
april03/06/2019

Wijziging van het systeem van de opleidingscheques!

Vanaf 1 maart 2015 is het systeem van de opleidingscheques gewijzigd. In een verdere besparingsoptiek besliste de Vlaamse regering dat hooggeschoolden niet langer automatisch recht hebben op een tussenkomst via de opleidingscheques. Voor laag- en middengeschoolden verandert er niets. Hooggeschoold betekent dat je een bachelor-, master- of graduaatdiploma hebt.

Als je geen gebruik meer kan maken van de opleidingscheques kan je in de privé-sector altijd bij je werkgever informeren naar de mogelijkheid om voor jouw opleiding gedeeltelijke tussenkomst via KMO-portefeuille te verkrijgen. Je werkgever kan dit aanvragen voor opleidingen voor zijn personeel. Wij kunnen hiervoor een factuur bezorgen. De werkgever betaalt een deel van de opleiding en het andere deel wordt door de Vlaamse overheid bijgepast. De werkgever kan het persoonlijke aandeel zelf betalen of doorrekenen aan jou. Zodra de betaling via KMO-portefeuille op onze rekening staat, wordt jouw bij inschrijving betaald bedrag terugbetaald.

Indien je een opleiding volgt die werd opgenomen in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), opgesteld door een erkend loopbaancentrum, kan je nog opleidingscheques aanvragen en gebruiken. De VDAB zal bij aanvraag nagaan of je hooggeschoold bent en of je over een POP-attest beschikt (Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan).

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!