Opleidingscheques

Opleidingscheques

Werknemers die in de privésector werken in Vlaanderen vallen onder het Vlaams opleidingsverlof.
In de opleidingsdatabank (https://www.vlaanderen.be/opleidingsdatabank) kan je bekijken of je opleiding in aanmerking komt voor opleidingscheques.
We hebben het even voor jou opgezocht en je kan in ons centrum volgende opleidingen volgen met opleidingscheques die onder het systeem van Vlaams opleidingsverlof vallen:

 • Frans (van het 1e jaar tot en met het 6e jaar);
 • Engels (van het 1e jaar tot en met het 6e jaar);
 • Duits (van het 1e jaar tot en met het 6e jaar);
 • Al onze informatica-opleidingen;
 • Opleiding fotografie;
 • Opleiding hulpkok/kok;
 • Opleiding bakker (bakker-banketbakker-chocolatier-ijsbereider);
 • Opleiding slager;
 • Opleiding fietshersteller;
 • Opleiding auto (techniek-koetswerk-Oldtimer);
 • Opleiding lasser;
 • Opleiding schoonheidsspecialist(e);
 • Opleiding kapper;
 • Begeleider in de kinderopvang;
 • Al onze opleidingen NT2.

Werknemers die werken in een Brusselse vestigingseenheid van een bedrijf, vallen onder het Brussels Educatief Verlof. Omdat de Brusselse regering geen wijzigingen doorvoerde, betekent dit dat de regelgeving voor Betaald Educatief Verlof voor deze werknemers van toepassing blijft. Meer informatie vind je op http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/betaald-educatief-verlof.
In ons centrum komen volgende opleidingen niet in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques wanneer je ressorteert onder het Brussels Educatief Verlof:

 • Schoonheidsverzorging
 • Kapper
 • Fotografie
 • Mode
 • Bakker -> Harde en zachte luxe
 • Hulpkok -> Nagerechten
 • Hulpkelner -> Drankenkennis, bar & cocktails, zaalversnijdingen- en -bereidingen
 • Wijnkenner

Overgangsmaatregel

Net zoals bij het Betaald Educatief Verlof is er ook voor het gebruik van opleidingscheques een overgangsmaatregel. Volg je een opleiding die startte in het cursusjaar 2018-2019 en wil je ze graag afmaken?
Dan geldt er voor jou een overgangsregeling. Je mag je opleiding in 2019-2020, 2020-2021 en 2021-2022 (tot 31 december 2021) nog volgen met opleidingscheques in het kader van educatief verlof wanneer je in 2018-2019 reeds Betaald Educatief Verlof opnam én opleidingscheques hebt gebruikt. Je opleiding hoeft niet opgenomen te zijn in de opleidingsdatabank op vlaanderen.be. In 2022 stopt deze overgangsregeling.
Indien je over deze overgangsmaatregel nog vragen zou hebben of meer informatie zou wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen met kristel.ardyns@cvopro.be.

Algemeen

Als je geen gebruik meer kan maken van de opleidingscheques kan je in de privésector altijd bij je werkgever informeren naar de mogelijkheid om voor jouw opleiding gedeeltelijke tussenkomst via KMO-portefeuille te verkrijgen. Je werkgever kan dit aanvragen voor opleidingen voor zijn personeel. Wij kunnen hiervoor een factuur bezorgen. De werkgever betaalt een deel van de opleiding en het andere deel wordt door de Vlaamse overheid bijgepast. De werkgever kan het persoonlijke aandeel zelf betalen of doorrekenen aan jou. Zodra de betaling via KMO-portefeuille op onze rekening staat, wordt jouw bij inschrijving betaald bedrag terugbetaald.

Indien je een opleiding volgt die werd opgenomen in jouw persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), opgesteld door een erkend loopbaancentrum, kan je nog opleidingscheques aanvragen en gebruiken.

Per cursusjaar kan je opleidingscheque aankopen voor een bedrag (= nominale waarde) van maximaal 250 euro. Je betaalt daarvan de helft, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Je krijgt dus een tegemoetkoming van maximaal 125 euro per cursusjaar.

Praktisch

Sinds 1 september 2020 vraag je je digitale opleidingscheque aan via het WSE-loket. De nodige ODB-codes vind je hier.

Die digitale opleidingscheque wordt uitgegeven door Edenred. Op de opleidingscheque staat de naam van de aanvrager, de naam van de opleiding en de naam van de opleidingsverstrekker.

Je vraagt de cheque bij voorkeur voor je inschrijving aan zodat je er je inschrijvingsgeld mee kan betalen. Wij aanvaarden de opleidingscheque ook nadien nog, maar met limietdatum.

Vermits alles nu digitaal verloopt, kan je voor het volledige bedrag van de opleiding opleidingscheques aanvragen (bijvoorbeeld kan je voor een cursus van € 232,00 nu € 232,00 aanvragen i.p.v. het vroegere € 230,00 omwille van de coupures van € 25,00 – € 10,00 – € 5,00).

Als je nog over voldoende saldo beschikt om cheques aan te kopen, kan je steeds een nieuwe aanvraag indienen voor een bedrag naar keuze.

Opleidingscheque annuleren

Voor het annuleren van een goedgekeurde aanvraag of van een al uitgegeven opleidingscheque moet je contact opnemen met de helpdesk van Edenred.

Een opleidingscheque is geldig tot en met 6 maanden na datum van uitgifte.

Heb je de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum verstreken? Dan betaalt Edenred jouw individuele bijdrage automatisch terug na 12 maanden na datum van uitgifte.

Heb je de aangevraagde opleidingscheque niet gebruikt en is de geldigheidsdatum nog niet verstreken? Dan kan je jouw individuele bijdrage zelf terugvragen door de opleidingscheque te annuleren. Neem hiervoor contact op met de helpdesk van Edenred. Edenred betaalt je binnen de week jouw individuele bijdrage terug.

Opleidingscheque gebruiken

Je ontvangt de digitale cheques per mail. Ben je de mail met de digitale cheques kwijt? Neem dan contact op met de uitgever van de cheques, namelijk Edenred.

Op basis van de reservatiecode in de mail kunnen wij jouw opleidingscheques aanvaarden en laten uitbetalen.

We hanteren de volgende procedure. Indien je digitale opleidingscheques hebt ontvangen voor een cursus waarin je reeds bent ingeschreven en waarvoor je hebt betaald, mail je deze naar olc@cvopro.be met vermelding van de klas waarin je zit en jouw rekeningnummer waarop wij het bedrag mogen terugbetalen. Je zal nadien digitaal een bewijs van afgifte en aanvraag tot terugbetaling opleidingscheques ontvangen.

Indien je rechtstreeks wil betalen met jouw opleidingscheques kan dit uiteraard ook. Je mailt de opleidingscheques dan best op voorhand naar olc@cvopro.be en je vermeldt dat je deze opleidingscheques wil gebruiken voor een rechtstreekse betaling van een opleiding en je noteert erbij voor welke opleiding. Nadien ga je langs op het secretariaat om je inschrijving te regelen of doe je dit online. Je zal ofwel ter plaatse ofwel digitaal een bewijs van afgifte van je opleidingscheques ontvangen.

Indien je hierover nog vragen zou hebben of meer informatie zou wensen, aarzel dan niet om contact op te nemen met kristel.ardyns@cvopro.be.

Limietdata afgifte opleidingscheques

OpleidingStartLimietdatum
Talenseptember 6/12/2021
januari25/04/2022
Informatica-opleidingenseptember6/12/2021
januari25/04/2022
Gastronomische opleidingen september6/12/2021
januari 25/04/2022
Esthetische opleidingen september6/12/2021
januari25/04/2022
Creatieve opleidingen (enkel fotografie)september
6/12/2021
januari 25/04/2022
Technische opleidingen september6/12/2021
januari 25/04/2022
Zorgopleidingenseptember6/12/2021
januari 25/04/2022
NT2 september6/12/2021
november13/12/2021
januari25/04/2022
april6/06/2022

Vragen of informatie nodig?

Contacteer ons!