Taalcursus Portugees

Modules

RICHTGRAAD 1

1ste jaar Portugees (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

In het basisniveau van de opleiding Portugees staat de communicatie centraal. Je leert vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen gebruiken om jezelf voor te stellen, uit eten te gaan, je huis te beschrijven, boodschappen te doen of je vakantie te organiseren.

Rond deze fijne onderwerpen leer je:

Spreken: Instructies geven, een uitnodiging, een voorstel en een oproep verwoorden en erop reageren, belevingen verwoorden en vragen, een afspraak maken en afzeggen, een probleem of klacht formuleren, het globale onderwerp bepalen in een gesprek.

Luisteren: het globale onderwerp bepalen in een gesprek, een eenvoudige instructie begrijpen, een uitnodiging en een afspraak begrijpen

Lezen: informatie herkennen en selecteren in teksten, gegevens in een eenvoudige instructie begrijpen

Schrijven: een document invullen, een berichtje schrijven

Maar Portugees leren is meer dan een taalcursus Portugees volgen. Het ruime aanbod woordenschat en grammatica wordt in de cursus aangevuld met muziek, film en culturele weetjes over Portugal.

Bem-vindo!

RICHTGRAAD 1

2de jaar Portugees (Waystage (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Om te starten in het tweede jaar Portugees heb je een certificaat behaald van niveau 1.1 of kan je via een toelatingsproef aantonen dat je de kennis van niveau 1.1 verworven hebt.

In het tweede jaar van de opleiding Portugees leer je je uit de slag te trekken tussen de lokale bevolking en kan je communiceren over eenvoudige en vertrouwde onderwerpen zoals persoonlijke en familiale gegevens, je job, …

De vier vaardigheden komen uitgebreid aan bod:

Spreken: Instructies geven aan een onbekende taalgebruiker, een uitnodiging, een voorstel en een oproep verwoorden en erop reageren, belevingen verwoorden en vragen, een probleem of klacht formuleren, informatie vragen en geven in een mededeling, een mening, een vraaggesprek, een telefoongesprek en een afspraak

Luisteren: het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen in informatieve teksten op radio- en tv, gegevens selecteren uit informatieve teksten (weerbericht en verkeersinformatie), informatie overzichtelijk ordenen in informatieve teksten zoals een aankondiging

Lezen: gegevens selecteren uit informatieve en narratieve teksten, gegevens in teksten zoals een zakelijke brief of gebruiksaanwijzing begrijpen, informatie ordenen in teksten zoals een persoonlijke brief en een uitnodiging

Schrijven: informatie vragen en geven in een persoonlijk briefje, een mededeling, een dankbriefje, etc., een beschrijving geven, voor jezelf aantekeningen maken ter voorbereiding van een gesprek

Je leert spreken, luisteren of lezen en schrijven over uiterlijke kenmerken, karaktereigenschappen, het lichaam, mijn huis, het weer, … Je leert vertellen over wat je gisteren en vorig weekend gedaan hebt. De woordenschat en basisgrammatica komen uitvoerig aan bod en worden aangevuld met typische Portugese muziek, gastronomie, culturele weetjes en buitenschoolse activiteiten.

Een veilig en zeker gevoel neemt de onzekerheid die je misschien nog had tijdens het spreken volledig weg. Je hebt zin om zelf het gesprek te beginnen in het Portugees.

Bem-vindo e boa sorte!

RICHTGRAAD 2 (B1)

3de jaar Portugees (Treshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

Je kent al iets van de Portugese taal, maar je wil je kennis verder uitdiepen of je wil je basiskennis in de praktijk omzetten? Dan zit je in hier op de juiste plaats.

Je zal de kennis uit de eerste twee jaren Portugees verder uitbreiden en inoefenen. Je leert gebeurtenissen, ervaringen, dromen, hoop en ambities en andere gevoelens te beschrijven en je leert redenen en verklaringen te geven voor je plannen en ideeën. Je haalt de relevante informatie uit Portugese teksten die je hoort of leest. Je ontdekt steeds meer over de cultuur van de landen waar Portugees wordt gesproken.

Rond deze fijne onderwerpen leer je:

Spreken: informatie vragen en geven in een gesprek, een instructie geven, je beleving verwoorden en vragen naar de beleving van je gesprekspartner

Luisteren: hoofdgedachte achterhalen in een uiteenzetting, verslag, nieuwsbericht of documentaire, specifieke informatie zoeken in een interview en een telefoongesprek

Lezen: hoofdgedachte achterhalen in teksten zoals een verslag, specifieke informatie zoeken in teksten zoals notities en berichten

Schrijven: informatie vragen en geven in een formulier en een mededeling je beleving formuleren en een bekende taalgebruiker naar diens beleving vragen bij een klacht, in een persoonlijke en zakelijke brief

Werk je samen met een Portugeestalig bedrijf? Goed nieuws. Portugese briefwisseling en Portugese telefoontjes zullen voor jou geen hinderpalen meer zijn! Ook de Braziliaanse en Afrikaanse taalvarianten komen aan bod, zodat je niet voor verrassingen komt te staan als je een gesprek wilt aanknopen met een Portugeestalige die niet uit Portugal afkomstig is.

Praktische communicatie staat centraal. De typische Portugese gebruiken, actualiteit en Portugeestalige cultuur vullen de vier vaardigheden verder aan.

Aceita o desafio e bem-vindo!

RICHTGRAAD 2 (B1)

4de jaar Portugees (Treshold 2 – Mondeling & Schriftelijk)

Je kent al iets van de Portugese taal, maar je wil je kennis verder uitdiepen of je wil je basiskennis in de praktijk omzetten? Dan zit je in hier op de juiste plaats. Je zal de kennis uit de eerste drie jaren Portugees verder uitbreiden en inoefenen.

Rond deze fijne onderwerpen leer je:

Spreken: informatie vragen en geven in een gesprek, in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie, een samenvatting geven van beluisterde of gelezen teksten, een mening en een standpunt verwoorden

Luisteren: alle gegevens begrijpen in een instructie, een mening vormen over informatieve teksten zoals een gesprek

Lezen: alle gegevens begrijpen in een gepersonaliseerde brief of een advertentie, specifieke informatie zoeken in schema’s en grafieken, een mening vormen over een krantenartikel

Schrijven: informatie vragen en geven in teksten zoals een emailbericht en een eenvoudige sollicitatie, een verslag schrijven over uitgevoerde werkzaamheden, een situatie en een gebeurtenis, een samenvatting schrijven van teksten zoals een uiteenzetting, een mening en een standpunt weergeven

Praktische communicatie staat centraal. De typische Portugese gebruiken, actualiteit en Portugeestalige cultuur vullen de vier vaardigheden verder aan.

Vamos lá!

RICHTGRAAD 2 (B1)

5de jaar Portugees (Treshold 3 – Mondeling & Schriftelijk)

Je bent bijna in het midden van Richtgraad 2, het niveau Threshold van het Europees Referentiekader.

Je kent al vele woorden en grammatica, maar je wilt een beetje meer weten en je uitspraak en spelling verbeteren. Je zal kunnen praten en schrijven over je werksituatie, studies of vrije tijd. Je zal beter je eigen meningen kunnen geven, spreken en schrijven over je ervaringen zal vlotter en gemakkelijker zijn. Op reis zal je voorbereid zijn voor de meest voorkomende situaties.

Rond deze fijne onderwerpen leer je:

Spreken: informatie vragen en geven in een gesprek, je beleving verwoorden en vragen naar de beleving van je gesprekspartner

Luisteren: de hoofdgedachte achterhalen in een reportage, een filmfragment en een song/chanson, specifieke informatie zoeken in teksten zoals een interview en een telefoongesprek

Lezen: de hoofdgedachte achterhalen in een kortverhaal, een relaas of een reportage, specifieke informatie zoeken in teksten zoals notities, een voorschrift, een handleiding

Schrijven: informatie vragen en geven in teksten zoals een formulier en een mededeling, je beleving formuleren en een bekende taalgebruiker naar diens beleving vragen in een klacht, een persoonlijk en zakelijke brief, een samenvatting schrijven van teksten zoals een uiteenzetting, een mening en een standpunt weergeven

Je leert ook eetgewoonten, typische gerechten en recepten. Je kan een verblijf of een reservatie regelen, of in het verkeer omgaan. Je kan verschillende gebruiksvoorwerpen, producten, etc., beoordelen, vergelijken en appreciëren. Maar je zal ook veel van de cultuur, uitdrukkingen en specifieke eigenschappen van de verschillende Portugeestalige landen leren kennen, zoals muziek of dansen, monumenten of natuurparels.

Nu leer je een beetje meer over de Portugeestalige landen, je verbetert jouw grammatica, met speciaal aandacht aan de Conjuntivo, en je leert meer uitdrukkingen.

Força aí e bem-vindo!

RICHTGRAAD 2 (B1)

6de jaar Portugees (Treshold 4 – Mondeling & Schriftelijk)

Je bent bijna op het einde van Richtgraad 2, het niveau Threshold van het Europees Referentiekader.

Je kent al vele woorden en grammatica, maar je wilt een beetje meer weten en je uitspraak en spelling verbeteren. Op het einde zal je autonoom zijn in het Portugees. Je zal kunnen praten en schrijven over je werksituatie, studies of vrije tijd. Je zal beter je eigen meningen kunnen geven, spreken en schrijven over je ervaringen zal vlotter en gemakkelijker zijn. Op reis zal je voorbereid zijn voor de meest voorkomende situaties.

Rond deze fijne onderwerpen leer je:

Spreken: informatie vragen en geven in een gesprek, in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis, een samenvatting geven van beluisterde of gelezen teksten, een mening en een standpunt verwoorden en vragen naar diens beleving met betrekking tot teksten zoals een informele discussie en een gedachtewisseling

Luisteren: alle gegevens begrijpen in teksten zoals een instructie, een mening vormen over teksten zoals een reclameboodschap en een discussie/debat

Lezen: alle gegevens begrijpen in een gepersonaliseerde brief en een advertentie, specifieke informatie zoeken in schema’s en grafieken, een handleiding en een instructie, een mening vormen over een krantenartikel en een reclametekst

Schrijven: informatie vragen en geven in een curriculum vitae en in een eenvoudige sollicitatie, een verslag schrijven over uitgevoerde werkzaamheden, een situatie en een gebeurtenis, een samenvatting schrijven van een gedachtewisseling, een mening en een standpunt weergeven

Je leert ook eetgewoonten, typische gerechten en recepten. Je kan een verblijf of een reservatie regelen, of in het verkeer omgaan. Je kan verschillende gebruiksvoorwerpen, producten, etc, beoordelen, vergelijken en appreciëren. Maar je zal ook veel van de cultuur, uitdrukkingen en specifieke eigenschappen van de verschillende Portugeestalige landen leren kennen, zoals muziek of dansen, monumenten of natuurparels.

Nu leer je een beetje meer over de Portugeestalige landen, je verbetert jouw grammatica, met speciaal aandacht aan de Conjuntivo, en je leert meer uitdrukkingen.

Op het einde ben je klaar om naar de mondeling cursus te gaan!

Parabéns e bem-vindo!

RICHTGRAAD 3 (B2)

7de jaar Portugees (Vantage 1 – Mondeling)

Nu ben je op Richtgraad 3, het niveau Vantage van het Europees Referentiekader.

Vantage of richtgraad 3 is het niveau van de echte talige zelfstandigheid. Je zal zowel adequaat als vlot kunnen communiceren en je taalgebruik zal voldoende rijk en genuanceerd zijn. Op het einde kan je vlot en spontaan communiceren met een moedertaalspreker. Je spreektempo komt al aardig in de buurt van dat van een Portugeestalige. Je zal gemakkelijk contact kunnen leggen met officiële instanties en jouw meningen geven over verschillende onderwerpen. Je kan praten over je gevoelens maar ook argumenten geven of reageren.

Tijdens de lessen zal je meer uitdrukkingen, afkortingen, regionalismen, etc, leren kennen. Je kan taalregisters herkennen en gebruiken in verschillende omstandigheden.

Rond deze fijne onderwerpen leer je:

Spreken: informatie vragen en geven in een telefoongesprek en een presentatie, samenvatting geven van teksten zoals een verslag en een relaas, je beleving verwoorden en vragen naar de beleving van een gesprekspartner, een mening of standpunt verwoorden en vragen naar de mening van een gesprekspartner in teksten zoals een toelichting, een eenvoudige presentatie en een discussie

Luisteren: het globale onderwerp bepalen en de gedachtegang volgen in een lezing, een voordracht of een reportage, de hoofdgedachte achterhalen en specifieke informatie zoeken in teksten binnen de interessesfeer zoals een presentatie, een radio- of tv-programma, een discussie, een debat, een film en een feuilleton, alle gegevens begrijpen in teksten zoals een maatregel, een mening vormen over teksten zoals een gesprek en een reclameboodschap

Hier leer je meer over de landen van CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa). Je kent het verschil tussen het Portugees van Portugal en Brazilië maar je leert ook woorden en uitdrukkingen van Angola, Mozambique, … Je kan de levendige variant van de taal begrijpen en gebruiken, je kan met weinig of geen tijd reageren en de minder gestructureerde syntaxis van de mondeling taal herkennen.

De modules 3.1 en 4.1 zijn volledig aan dit type taalgebruik gewijd.

‘Bora lá, pessoal!

RICHTGRAAD 3 (B2)

9de jaar Portugees (Vantage 2 – Schriftelijk)

Nu ben je op Richtgraad 3, het niveau Vantage van het Europees Referentiekader.

Vantage of richtgraad 3 is het niveau van de echte talige zelfstandigheid. Je zal zowel adequaat als vlot kunnen communiceren en je taalgebruik zal voldoende rijk en genuanceerd zijn. Op het einde kan je vlot en spontaan communiceren met een moedertaalspreker. Je spreektempo komt al aardig in de buurt van dat van een Portugeestalige. Je zal gemakkelijk contact kunnen opnemen met officiële instanties en jouw meningen geven over verschillende onderwerpen. Je kan praten over je gevoelens maar ook argumenten geven of reageren. Tijdens de lessen zal je meer uitdrukkingen, afkortingen, regionalismen, etc, leren kennen. Je kan taalregisters herkennen en gebruiken in verschillende omstandigheden.

Lezen: de hoofdgedachte achterhalen, de gedachtegang volgen en specifieke informatie zoeken in voorlichtingsmateriaal, en fragmenten van een relaas, een reportage en een roman, alle gegevens begrijpen in teksten zoals een werkinstructie, een mening vormen over teksten zoals een persoonlijke brief, een eenvoudige column en een editoriaal

Schrijven: informatie vragen en geven in een document, een persoonlijke brief, een zakelijke brief, een verslag of notulen maken, notities nemen ter voorbereiding van een verslag, een mening en een standpunt geven en erom vragen in teksten zoals een adviesnota en een lezersbrief

Hier leer je meer over de landen van CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa). Je kent het verschil tussen het Portugees van Portugal en Brazilië maar je leert ook woorden en uitdrukkingen van Angola, Mozambique, …

Je kan de levendige variant van de taal begrijpen en gebruiken, je kan met weinig of geen tijd reageren en de minder gestructureerde syntaxis van de schriftelijk taal herkennen.

‘Bora lá, pessoal!

RICHTGRAAD 4 (C1)

8ste jaar Portugees (Effectiveness 1 – Mondeling)

‘Effectiveness’ of richtgraad 4 is het niveau van de uitgebreide talige zelfstandigheid. Zonder moeite zal je vlot en spontaan communiceren, ook over complexe onderwerpen.

Je bent meer nauwkeurig en adequaat. Communiceren gaat nu vlot en spontaan en je moet niet veel naar woorden zoeken. Je kan de taal aanwenden voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen komt gemakkelijker dan nooit.

Je kan beter een samenvatting van verschillende teksten geven, beschrijven maar ook verklaren. Een gesprek voeren over formele of informele onderwerpen heb je onder de knie.

Deze is een module mondelinge taalvaardigheid: de leerplandoelstellingen zijn spreken en luisteren.

Rond deze fijne onderwerpen leer je:

Spreken: informatie vragen en geven in teksten zoals een demonstratie en een formeel gesprek, een samenvatting geven van teksten zoals een verslag, een projectvoorstel en van narratieve en literaire teksten, je beleving verwoorden en vragen naar de beleving van een gesprekspartner, een mening of standpunt verwoorden en ernaar vragen in teksten zoals een toelichting, een presentatie, een discussie, een commentaar, en in fragmenten van narratieve of literaire teksten

Luisteren: de hoofdgedachte achterhalen en specifieke informatie selecteren in een lezing, een betoog, een discussie, een debat en in fragmenten van narratieve of literaire teksten, alle gegevens begrijpen in teksten zoals een instructie, een mening vormen over teksten binnen de interessesfeer en/of het competentiedomein, zoals een presentatie, een lezing, een film en een feuilleton

Er is een verband tussen module 3.1 en 4.1. Dus, wat je in 3.1 gedaan hebt zal je nu beter en diepgaander doen.

Obrigado pela dedicação! Vamos continuar?

RICHTGRAAD 4 (C1)

10de jaar Portugees (Effectiveness 2 – Schriftelijk)

‘Effectiveness’ of richtgraad 4 is het niveau van de uitgebreide talige zelfstandigheid. Zonder moeite zal je vlot en spontaan communiceren, ook over complexe onderwerpen.

Je bent meer nauwkeurig en adequaat. Communiceren gaat nu vlot en spontaan en je moet niet veel naar woorden zoeken. Je kan de taal aanwenden voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen komt gemakkelijker dan nooit.

Je kan beter een samenvatting van verschillende teksten geven, beschrijven maar ook verklaren. Een gesprek voeren over formeel of informeel onderwerpen heb je onder de knie.

Deze is een module mondelinge taalvaardigheid: de leerplandoelstellingen zijn lezen en schrijven.

Rond deze fijne onderwerpen leer je:

Lezen: de hoofdgedachte achterhalen, de gedachtegang volgen en specifieke informatie zoeken in teksten zoals courante persoonlijke en zakelijke brieven, vakliteratuur en een verslag in teksten zoals een handleiding en een contract, alle gegevens begrijpen in teksten zoals een instructie, een mening vormen over teksten zoals een eenvoudige column en een editoriaal en (fragmenten van) een novelle, een roman en poëzie

 

Schrijven: informatie vragen en geven in teksten zoals courante persoonlijke en zakelijke brieven en in een sollicitatiebrief, instructies geven in prescriptieve teksten, een uitvoerig verslag schrijven, notities nemen,

bijvoorbeeld ter voorbereiding van een abstract of een paper, een mening en een standpunt geven in teksten zoals een verhandeling of een betoog

Er is een verband tussen module 3.2 en 4.2. Dus, wat je in 3.2 gedaan hebt zal je nu beter en dieper doen.

Obrigado pela dedicação! Vamos continuar?

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster