Taalcursus Zweeds

Modules

1ste jaar – Breakthrough 1.1

Deze opleiding Zweeds richt zich op cursisten zonder voorkennis en vormt de eerste stap naar het verwerven van de Zweedse taal. Het spreekt voor zich dat alle basisprincipes van een nieuwe taal in dit jaar heel veel aandacht krijgen.

In de eerste plaats wordt het klankensysteem en de uitspraak onder de loep genomen. Aangezien het Zweeds over een niet al te complexe grammatica beschikt, maar wel over een vrij grote afstand tussen woord- en klankbeeld, verdient de uitspraak van in het begin de nodige aandacht.

In een eerste fase zal de cursist vooral woordenschat verwerven, lezen en luisteren, maar ook het spreken en schrijven worden gaandeweg geactiveerd. De cursist leert zich in het Zweeds voorstellen, zijn familie voorstellen, rekenen, zijn leefomgeving beschrijven, naar de winkel gaan, pijn en klachten verwoorden, enz. Praktische kennis staat in deze cursus absoluut voorop.

Ook Zweden en de Zweedse cultuur worden in deze cursus belicht. Door het authentieke cursusmateriaal, actualiteit, muziek en film staan het land en zijn cultuur niet zelden in de focus.

Välkommen!

2de jaar – Breakthrough 1.2

Dit tweede jaar van de opleiding Zweeds bouwt samen met het eerste jaar aan de basiskennis van de cursist. De uitspraak blijft nog steeds in de focus, woordenschat en grammatica worden uitgebreid en op een aangename manier verworven, en ook de vaardigheden worden verder aangescherpt.

In deze cursus leert de cursist o.a. feesten beschrijven en uitnodigingen versturen, ongevallen beschrijven en de hulpdiensten oproepen, problemen met de wagen formuleren, nieuwsflashes begrijpen, werkadvertenties begrijpen, verhuizen, etc.

Het culturele aspect wordt ook in dit jaar niet uit het oog verloren. Authentieke filmfragmenten worden met Zweedse ondertiteling ondersteund. De cursist is in staat om zijn mening te verwoorden over teksten, film en muziek.

Välkommen!

3de jaar – Threshold 2.1

Heb je al een basiskennis uit je eerdere opleiding Zweeds en wil je deze kennis verder uitbreiden? Dan kan je instappen in richtgraad 2.1. In deze richtgraad beheersen de cursisten al een basiskennis van de Zweedse taal en bouwen ze een praktische kennis uit.

In deze cursus leer je vlot communiceren over bepaalde vertrouwde onderwerpen zoals vrije tijd, actualiteit en gezondheid. Je kan de belangrijkste informatie uit krantenartikelen en tijdschriften halen. Je kan je ook redden in alledaagse situaties op het werk, op reis, enz. Je kan vlot je mening verwoorden, argumenteren en zelf een discussie aangaan.

De kennis van de Zweedse grammatica wordt verder uitgebreid en kan toegepast worden in dagelijkse conversaties of schriftelijke communicatie zoals brieven, e-mails of samenvattingen.

Naast grammatica, woordenschat en uitspraak komen ook socio-culturele aspecten van het leven in Zweden aan bod. Je leert er ook Zweden en de Zweedse gewoonten beter kennen.

Välkommen!

4de jaar – Threshold 2.2

Richtgraad 2.2. bouwt verder op de praktische kennis uit de vorige richtjaren.

In deze cursus leer je vlot communiceren over bepaalde vertrouwde onderwerpen zoals vrije tijd, actualiteit en gezondheid. Je kan de belangrijkste informatie uit krantenartikelen en tijdschriften halen. Je kan je ook redden in alledaagse situaties op het werk, op reis, enz. Je kan vlot je mening verwoorden, argumenteren en zelf een discussie aangaan.

De kennis van de Zweedse grammatica wordt verder uitgebreid en kan toegepast worden in dagelijkse conversaties of schriftelijke communicatie zoals brieven, e-mails of samenvattingen.

Naast grammatica, woordenschat en uitspraak komen ook socioculturele aspecten van het leven in Zweden aan bod. Je leert er ook Zweden en de Zweedse gewoonten beter kennen.

Välkommen!

5de jaar – Threshold 2.3

Richtgraad 2.3. bouwt verder op de praktische kennis uit de vorige richtjaren, maar gaat ook een stapje verder.

In deze cursus leer je vlot communiceren over bepaalde vertrouwde onderwerpen zoals vrije tijd, actualiteit en gezondheid, maar ga je ook de uitdaging aan om onvertrouwde onderwerpen te verkennen. Zo kan je bijvoorbeeld de belangrijkste informatie uit krantenartikelen en tijdschriften halen, maar kan je je ook redden in iets complexere situaties op het werk, op reis, enz. Je kan vlot je mening verwoorden, argumenteren en zelf een discussie aangaan.

De kennis van de Zweedse grammatica wordt verder uitgebreid en kan toegepast worden in dagelijkse conversaties of schriftelijke communicatie zoals brieven, e-mails of samenvattingen.

Naast grammatica, woordenschat en uitspraak komen ook socioculturele aspecten van het leven in Zweden aan bod. Je leert er ook Zweden en de Zweedse gewoonten beter kennen.

Välkommen!

6de jaar – Threshold 2.4

Richtgraad 2.4. bouwt verder op de kennis uit richtgraad 2.3.

In deze cursus leer je vlot communiceren over bepaalde vertrouwde onderwerpen zoals vrije tijd, actualiteit en gezondheid, maar ga je ook de uitdaging aan om onvertrouwde onderwerpen te verkennen. Zo kan je bijvoorbeeld de belangrijkste informatie uit krantenartikelen en tijdschriften halen, maar kan je je ook redden in iets complexere situaties op het werk, op reis, enz. Je kan vlot je mening verwoorden, argumenteren en zelf een discussie aangaan.

De kennis van de Zweedse grammatica wordt verder uitgebreid en kan toegepast worden in dagelijkse conversaties of schriftelijke communicatie zoals brieven, e-mails of samenvattingen.

Naast grammatica, woordenschat en uitspraak komen ook socioculturele aspecten van het leven in Zweden aan bod. Je leert er ook Zweden en de Zweedse gewoonten beter kennen.

Välkommen!

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in!