Taalcursus Zweeds

Modules

RICHTGRAAD 1

1ste jaar Zweeds (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

Hej på dig! Het eerste jaar Zweeds vormt de eerste stap naar het verwerven van de Zweedse taal en start bijgevolg van nul. In de beginfase zal je vooral woordenschat verwerven, lezen en luisteren, maar ook het spreken en schrijven worden gaandeweg geactiveerd. Praktische kennis staat in deze cursus absoluut voorop. Op het einde van dit eerste jaar bereik je het niveau A1 volgens het Europees Referentiekader (ERK).

Mondeling

In de eerste les wordt het Zweedse klankensysteem grondig bestudeerd en aangeleerd. Tegelijk oefen je al het begroeten en het kennismaken in de doeltaal in. Gaandeweg leer je in eenvoudige Zweedse dialoogjes jezelf en je familie voorstellen, je leefomgeving beschrijven, naar de winkel gaan, shoppen, op restaurant gaan, naar de dokter gaan, enz.

Schriftelijk

Ook het schrijven van korte, eenvoudige boodschappen in het Zweeds wordt niet uit de weg gegaan: in het eerste jaar kan je al een formulier met personalia invullen, boodschappenlijstes maken, persoonlijke notities maken, een postkaartje (vanuit Stockholm?) schrijven, enz.

Je leert tijdens de lessen ook Zweden en de Zweedse cultuur veel beter kennen. Door het authentieke cursusmateriaal, actualiteit, muziek en film staan het land en zijn cultuur stevig in de focus.

Välkommen!

RICHTGRAAD 1

2de jaar Zweeds (Waystage (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Mer sånt! Dit tweede jaar van de opleiding Zweeds bouwt samen met het eerste jaar aan de basiskennis van de cursist. De uitspraak blijft nog steeds in de focus, woordenschat en grammatica worden uitgebreid en op een aangename manier verworven, en ook de vaardigheden worden verder aangescherpt. Op het einde van dit tweede jaar bereik je het niveau A2 volgens het Europees Referentiekader (ERK).

Mondeling

Je leert in dit jaar o.a. mensen uitnodigen, ongevallen beschrijven en de hulpdiensten oproepen, problemen met de wagen formuleren, opleiding en werk toelichten alsook je sterke kanten verwoorden. In dialoog gaan met medecursisten over de actualiteit en sociale onderwerpen hoort er ook bij.

Schriftelijk

In deze module leer je nog vlotter notities nemen, korte persoonlijke boodschappen noteren, zowel in het heden als in het verleden. Een uitnodiging versturen, een informele of formele e-mail

opstellen, bedankbriefjes en memo’s maken, het zijn allemaal tekstsoorten die hier worden ingeoefend.

Het culturele en actuele aspect van het land wordt ook in dit jaar absoluut niet uit het oog verloren. Authentieke filmfragmenten worden met Zweedse ondertiteling ondersteund. Je bent nu in staat om je mening over teksten, film en muziek te verwoorden!

Välkommen!

RICHTGRAAD 2 (B1)

3de jaar Zweeds (Treshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

In het derde jaar draait alles rond het verwerven van een talige zelfstandigheid; je basiskennis wordt nu ingezet om je tot een zelfzekere taalgebruiker te vormen. Opnieuw bieden wij een mondelinge en schriftelijke module geïntegreerd aan.

Mondeling

In de module “Zweeds Threshold 1 Mondeling” zal je spreken over vertrouwde onderwerpen zoals vrije tijd, sport, gezondheid en je carrière. Zijn vrienden en familie de basis van ons geluk? Praat tijdens de lessen ook mee over eigen ervaringen, plannen en ideeën.

Schriftelijk

In de module “Zweeds Threshold 1 Schriftelijk” ga je aan de slag met verschillende teksten over vriendschap, geluk en dieren. We lezen o.a. krantenartikelen, forumbijdragen, korte verhalen en interviews. In korte teksten leer je ook om schriftelijk te reflecteren over karaktereigenschappen, persoonsbeschrijvingen en familiesituaties.

Zoals altijd worden onze lessen verrijkt door authentiek beeldmateriaal, muziek en cultuur.

Välkommen!

RICHTGRAAD 2 (B1)

4de jaar Zweeds (Treshold 2 – Mondeling & Schriftelijk)

In het vierde jaar verdiepen we de grammatica, de kennis en de vier vaardigheden: lezen, luisteren, schrijven en spreken. Je leert om je uit de slag te trekken in verschillende talige situaties en contexten.

Mondeling

In de module “Zweeds Threshold 2 Mondeling” leer je hoe je nog beter informatie kan geven en vragen. Je zal o.a. jezelf en anderen professioneel leren voorstellen op het werk. Je leert ook hoe je je in het Zweeds kan voorbereiden op een sollicitatiegesprek en hoe je een “elevator pitch” moet houden. We hebben het daarnaast ook over toerisme en sociale media. Je zal over je beste of slechtste vakantieherinneringen kunnen vertellen en je kan gefundeerd je mening geven over de behandelde thema’s.

Schriftelijk

In de module “Zweeds Threshold 2 Schriftelijk” leer je woordenschat en grammatica om je mening te geven over artikels of teksten. Na het einde van deze module zal je ook langere e-mails en teksten kunnen schrijven op basis van de gepaste conventies. Je leert ook opnieuw folders, websites, e-mails enz. te begrijpen.

Zoals altijd nemen we ook de Zweedse cultuur en gewoontes onder de loep. Natuurlijk worden onze lessen nog altijd verrijkt door authentiek beeldmateriaal, muziek en interactieve spelletjes.

Välkommen!

RICHTGRAAD 2 (B1)

5de jaar Zweeds (Treshold 3 – Mondeling & Schriftelijk)

Jaar 5 bouwt voort op de vaardigheden en de kennis uit de voorgaande jaren. Aan de hand van authentiek en audiovisueel lesmateriaal werken we voortdurend aan een gesproken en geschreven Zweeds van een hoger niveau.

Mondeling

In de module “Zweeds Threshold 3 Mondeling” diepen we het spreken over het verleden, het heden en de toekomst uit. Op die manier kan je in verschillende situaties nog beter om informatie vragen en ze ook geven. We zetten ook maximaal in op het uiten van je eigen belevingen, wensen, noden en gevoelens. In spreekoefeningen gaan we dieper in op thema’s zoals samenleven en wonen, contact met officiële instanties, humor en vrije tijd.

Schriftelijk

In de module “Zweeds Threshold 3 Schriftelijk” focussen we op verschillende verhalende en informatieve teksten en tekstsoorten (blog, reportage, cartoon, opiniestuk, zakelijke tekst, …) en gaan gericht op zoek naar de belangrijkste informatie en hoofgedachten. Je leert daarnaast ook schriftelijk je eigen standpunt nuanceren en tegenargumenten weerleggen in klachten, persoonlijke en zakelijke brieven.

Zoals altijd worden onze lessen verrijkt door authentiek beeldmateriaal, muziek, cultuur en interactieve spelletjes.

Välkommen!

RICHTGRAAD 2 (B1)

6de jaar Zweeds (Treshold 4 – Mondeling & Schriftelijk)

Je bent intussen veel meer dan een gewone liefhebber. Intussen kan je al communiceren rond een veelheid aan onderwerpen: vrije tijd, cultuur, actualiteit, werk, enz. Jij bent echter een doorzetter en streeft naar een brede woordenschat en een complete grammatica. Die vervolmaking vind je in het 6de jaar Zweeds!

Mondeling

In verschillende gesprekssituaties leer je informatie geven en vragen met betrekking tot afspraken en regelingen, ruimtelijke ordening en diverse leefomstandigheden. Je leert verslag uitbrengen over gebeurtenissen en samenvattingen maken die je kan gebruiken in verschillende contexten: werk- en

sollicitatiegesprekken, vergaderingen, culturele evenementen en digitale fora. Je kan je persoonlijke mening situeren en verdedigen in debatten en discussies over actuele onderwerpen.

Schriftelijk

In deze schriftelijke module leer je om overtuigend en systematisch te argumenteren en je persoonlijke mening te vormen over reclameteksten, advertenties en krantenartikelen. Ook schriftelijk ligt een sterke klemtoon op het chronologisch weergeven van feiten, het samenvatten van verhalende en informatieve teksten (verzoekschriften, petities, gedachtewisselingen, sollicitatiedocumenten, curriculum vitae, …).

Välkommen!

RICHTGRAAD 3 (B2)

7de jaar Zweeds (Vantage 1 – Mondeling)

Heb je ondertussen al een degelijk niveau bereikt (B1 – ERK niveau) en zijn grammaticale en taalkundige vraagstukken voor jou al lang geen mysterie meer, maar wil je vooral je spreekvaardigheid verfijnen en voorgoed afrekenen met die vervelende spreekangst? Dan is het 7de jaar Zweeds wellicht dé stap voor jou!

In Richtgraad 3 Vantage Mondeling (ERK niveau B2) staat de actualiteit centraal en je woordenschat zal nog meer worden uitgebreid. De belangrijkste grammatica die je de voorbije jaren hebt gezien, wordt geregeld geïntegreerd in spreekoefeningen, soms klassikaal, maar vaak ook in kleine groepjes zodat iedereen maximaal aan het woord komt.

Op het einde van deze cursus zal je gedetailleerd, helder en zonder moeite kunnen spreken met elke moedertaalspreker.

Välkommen!

RICHTGRAAD 3 (B2)

8ste jaar Zweeds (Vantage 2 – Schriftelijk)

Je hebt al een hele weg afgelegd, je beheerst de Zweedse taal al aardig en dagdagelijkse schrijftaal verloopt probleemloos. Toch wil je jouw opgedane kennis van de voorafgaande jaren opkrikken in meer complexe lees- en schrijfsituaties? Dan is deze cursus voor jou.

In “Vantage 2 Schriftelijk” zal je duidelijke, gedetailleerde en goed gestructureerde teksten over complexe onderwerpen leren schrijven waarbij blijk wordt gegeven van correct gebruik van de organisatie en cohesie van de tekst. Je zal daarvoor de kans krijgen om grammatica op te frissen en uit te diepen.

Natuurlijk komt cultuur in deze cursus ook aan bod aan de hand van authentiek beeldmateriaal, muziek en interactieve spelletjes.

Välkommen!

RICHTGRAAD 4 (C1)

8ste jaar Zweeds (Effectiveness 1 – Mondeling)

Je hebt het zevende jaar Zweeds succesvol afgerond of een oriënteringsproef afgelegd. Je kan reeds gedetailleerd en vlot communiceren over een breed spectrum aan onderwerpen? Je wilt de Zweedse taal nog verder perfectioneren en gaandeweg genieten van de Zweedse taal in film, cultuur en actualiteit? Dan ben jij de geknipte student voor het achtste jaar.

We focussen ons in deze cursus op het vlot delen van informatie van gesprekken, presentaties, samenvattingen geven, het analyseren van verhalen, zaken becommentariëren en beargumenteren. Je leert complexe instructies en raadgevingen geven, je kan je wensen, noden en gevoelens genuanceerd bespreken. Ten slotte kan je uitvoerig je mening verwoorden, iets toelichten in een presentatie, les of discussie.

Välkommen!

RICHTGRAAD 4 (C1)

10de jaar Zweeds (Effectiveness 2 – Schriftelijk)

Grattis! Je bent in het laatste jaar van je traject Zweeds aangekomen. In dit jaar vervolmaak je je nog op de vaardigheden schrijven en lezen. Je kan een brede waaier van lange en veeleisende teksten van verschillende soorten begrijpen en er de impliciete betekenis in achterhalen.

Daarnaast kan je ook een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen, waarbij je blijk geeft van een goede beheersing van structurerende patronen en verbindingswoorden.

De teksten waar je in deze cursus Zweeds aan werkt, kunnen bv. persoonlijke brieven zijn waarin je wensen, enkele details van het leven en je omgeving uitdrukt. Jij zal zeker jouw schriftelijke vaardigheden verder kunnen ontwikkelen.

Wij werken individueel, in groepjes of klassikaal om zo goed mogelijk de taal in te oefenen.

Välkommen!

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster