Opleiding Carrosserie

Modules

Certificaat Spuiter

Module Lakken en verven (120 lestijden)

In deze module leer je lakken en verven aanbrengen. Je houdt bij het verven en lakken de voorschriften van de fabrikant goed in het oog.

Bovendien leer je de kleurtinten van verven en lakken goed doseren en aanpassen aan de originele referentiepunten, veroudering, en beoogde effecten.

Je maakt  kleuren aan met de verfmenginstallatie volgens de mengformule.

Je leert verf spuiten met een spuitpistool in een gelijkmatige, beheerste en loodrechte slag.

Je kan een droogtechniek bepalen zoals drogen door oxidatie, moffelen in een convectie- of radiatie-oven, drogen buiten de droogcabine met infrarooddrogers,..

Je werkt steeds met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

Module Herstellen van spuitfouten (40 lestijden)

In deze module leer je spuitfouten herstellen.

Je verwerft een basiskennis van plaatwerk.

Je controleert nauwkeurig de aangebrachte laklaag na een droogproces.

Je leert de foutoorzaak van spuitfouten bepalen en je kan de fouten er uit schuren of polieren. Indien nodig breng je achteraf  een nieuwe verf- of laklaag aan.

Je werkt steeds met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

Certificaat Plaatwerker

Module Herstelling & vervanging carrosserie-elementen (120 lestijden)

In deze module leer je carrosserie-elementen herstellen en vervangen.

Je kan eenvoudige herstellingen aan het koetswerk en het chassis uitvoeren.

Je leert schade spuitvrij uitdeuken met hiervoor specifiek materiaal.

Je maakt nieuwe stukken op maat.

Je kan kleine blutsen, builen en deuken wegwerken met pneumatisch, hydraulisch of elektrisch pers- en trekgereedschap.

Na de herstelling breng je kitten en corrosiewerende producten aan.

Je werkt steeds met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

Module Geometrie van het chassis (40 lestijden)

In deze module leer je fouten opsporen aan het chassis van een voertuig en eenvoudige herstellingen uitvoeren.

Je kan het chassis controleren op vervormingen met een richtbank, mallen of lasermeetpunten en meetinstrumenten.

Je leert ankerpunten aanbrengen waaraan men het voertuig kan rechttrekken, je legt krimppunten op plaatsen met overmatige rek.

Je werkt steeds met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

Module Verbindingstechnieken (80 lestijden)

In deze module leer je vervormde carrosserie-elementen weer recht trekken of vervangen. Je maakt tijdens de herstellingswerken gebruik van verschillende verbindingstechnieken zoals lijmen, hardsolderen, schroeven en klinken.

Je controleert de carrosserie, het onderstel,… en buigt vervormde carrosserie-elementen weer recht of vervangt ze.

Je kan nieuwe stukken op het koetswerk lijmen of lassen.

Je werkt lasnaden en herstelde delen bij zonder dat de herstelling aan stevigheid inboet      (slijpen, vijlen, schuren, frezen,…)

Je werkt steeds met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster