Cursus Fotografie

Initiatieven

In alle modules van de basiscursus fotografie werken de cursisten vaak op locatie, onder begeleiding en met opdrachten van hun lesgevers, o.m. in de omgeving van campus De Voorstad of het centrum van Aalst. Op die manier zijn er ook regelmatige contacten met de buurt of passanten.

De cursisten van de module Portfolio presenteren hun eindwerken in een tentoonstelling voor een breed publiek. In 2016 was dat in de expo-ruimte op de Hopmarkt, in 2017 organiseerden zij dit evenement in Steamfactory. Met groeiend succes.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster