Cursus Fotografie

Modules

Foto A

Je leert de basis van de fotografie en de fotografische technieken.

Na deze module kan de cursist:

 • een fototoestel kiezen en bedienen;
 • de juiste belichting toepassen;
 • omgaan met scherptediepte;
 • een goede compositie maken.

Foto B

Je leert omgaan met licht. Licht kan aanwezig zijn, maar vaak moet je het onderwerp uitlichten. En licht moet je meten.

Na deze module kan de cursist:

 • werken met extra lichtbronnen;
 • het licht nauwkeurig uitmeten en corrigeren;
 • technieken creatief toepassen in functie van het onderwerp.

Verwerking A

Digitale DOKA

Je leert dat de opname maken één facet is van het fotografische gebeuren; de verwerking van de beelden is een ander, vrij complex proces.

Na deze module kan de cursist:

 • beelden catalogeren en ordenen;
 • een beeldverwerkingsprocédé gebruiken;
 • verschillende beeldformaten gebruiken;
 • het afdrukproces toepassen.

Analoge DOKA

Je leert zelfstandig zwart-wit films ontwikkelen en foto’s afdrukken.

Opgelet: vooraleer je kunt starten met ‘Verwerking B – Digitale DOKA gevorderden’ moet je ‘Verwerking A – Digitale doka basis’ gevolgd hebben.

Verwerking B

Digitale DOKA gevorderen

Je leert dat verwerking van de beelden verder gaat dan het corrigeren ervan.

Ook creatief kan je ingrijpen en kun je beelden manipuleren.

Na deze module kan de cursist:

 • beelden omzetten naar andere kleurenmodi;
 • correcties en aanpassingen uitvoeren;
 • beelden degelijk afdrukken.

Fotoanalyse

Deze module brengt je in aanraking met het kader waarbinnen je zal werken. Kunstgeschiedenis, en in het bijzonder de fotogeschiedenis, staan hier centraal. Je leert een beeldtaal analyseren en kritisch evalueren.

Na deze module kan de cursist:

 • beelden analyseren;
 • foto’s herkennen en binnen een stroming situeren;
 • beelden kritisch evalueren en selecteren.

Thema mens

In de fotografie is de mens het meest gekozen onderwerp. Portretfotografie, lichaamsstudies of reportage: in al deze vormen van fotografie staan de mens, het menselijk handelen of het menselijke lichaam centraal. Je leert omgaan met de mens als onderwerp.

Na deze module kan de cursist:

 • een persoon benaderen in functie van een opdracht;
 • de omgeving en het licht creatief gebruiken in functie van het vooropgestelde resultaat.

Thema actie

Fotografie gaat per definitie om met stilstaande beelden. In deze module leert je hoe je bewe-ging moet vatten en een tijdsverloop kan reduceren naar foto’s.

Na deze module kan de cursist:

 • creatief en doelbewust omgaan met de sluitertijden;
 • een verhaal vertellen door middel van beelden;
 • inspelen op snel wisselende situaties.

Thema materie

Je leert hoe je texturen en materies kan benadrukken in het subtiele spel van licht en verlich-ting.

Na deze module kan de cursist:

o zijn werkplek optimaal organiseren in functie van het vooropgestelde resultaat;

o verlichting en belichting creatief beheersen;

o de compositieregels correct én creatief toepassen.

· Thema ruimte

Je exploreert de verschillende facetten van een ruimte: ligging, belichting en opbouw.

Na deze module kan de cursist:

 • zijn werkterrein fotografisch exploreren;
 • een ruimte creatief benaderen;
 • een ruimte optimaal in beeld brengen.

Portfolio: vrij thema

Je leert hoe je alle opgedane kennis kan toepassen in een eigen project en hoe dit optimaal te presenteren aan een publiek.

Na deze module kan de cursist:

 • zelfstandig een thema uitwerken;
 • technische en creatieve oplossingen bedenken;
 • zijn werk optimaal selecteren en presenteren.

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in!