Cursus Fotografie

Modules

Starten met fotograferen (voormalig Foto A)

In deze module leert de cursist de camera kennen, de menu’s gebruiken, basisinstellingen zoals bestandstype, focusmodus, half automatische of manuele opnamemodus, videomodus, enz. … instellen. De sluitertijd, het diafragma en de isowaarden worden op diverse manieren ingesteld om een goede belichting te bekomen. De witbalans zorgt voor een goede kleurenweergave. De cursist leert focussen op één specifiek punt en gebruikt scherpte diepte bewust. De soorten objectieven en hun toepassing komen aan bod en de cursist leert licht en vorm onderzoeken en beelden maken met aandacht voor compositie en inhoud. Beweging kan enerzijds scherp en anderzijds onscherp als effect weergegeven worden. De cursist maakt ook kennis met de mogelijkheden om beelden te importeren en te organiseren.

Verlichtingstechnieken (voormalig Foto B)

In deze module leert de cursist omgaan met licht. Licht kan aanwezig zijn, maar vaak dient het onderwerp uitgelicht te worden met flits of continu licht. De cursist leert werken met extra lichtbronnen en leert licht nauwkeurig uitmeten en corrigeren met als doel deze technieken creatief toe te passen in functie van het onderwerp. De cursist maakt ook kennis met videografie, waar continu licht ook een belangrijke rol speelt.

Toegepaste fotografie en foto’s optimaliseren (voormalig Verwerking Foto A)

In deze module leert de cursist dat een opname maken maar één facet is van het fotografisch gebeuren. Ook de verwerking van de RAW beelden is een omvangrijk proces. De cursist maakt ook kennis met verschillende fotografische thema’s en leert binnen deze thema’s beelden maken en herkennen. De cursist leert een beeldverwerkingsprocédé gebruiken om RAW beelden te verwerken met het oog op kwaliteitsverbetering en zal verschillende beeldformaten gebruiken.

Beeldbewerking (voormalig Verwerking Foto B)

In deze module leert de cursist digitale beelden optimaliseren en manipuleren. Er wordt dieper ingegaan op het retoucheren en mengen van verschillende beelden. Via verschillende technieken leert men eenvoudige en doorgedreven retouches toepassen op de beelden. Deze kennis stelt de cursist in staat om creatieve en doordachte keuzes te maken over het beeld en de inhoud.  De cursist leert technieken voor het samenbrengen van diverse digitale beelden om ze samen te voegen tot een nieuw beeld. De aangeleerde kennis van een goede workflow, inzicht in licht en compositie stellen de cursist in staat beelden te manipuleren tot een nieuw geheel.

Er is ook aandacht voor de technische kant van werken met digitale bestanden. Resolutie, color management en kennis van de diverse bestandsformaten zijn cruciale parameters om kwalitatief met beeldbewerking om te gaan.

Beeldtaal analyseren en toepassen (voormalig Fotoanalyse)

In deze module leert de cursist beelden opbouwen en rekening houden met compositie en verschillende beeldelementen. Er is ook aandacht voor de beeldtaal, waardoor men zowel naar inhoud als naar vorm werkt. Men gaat dieper in op fotografie als creatief en verhalend medium.

De cursist leert beelden analyseren en foto’s binnen een kunststroming van de fotogeschiedenis situeren. Er is ook aandacht voor andere kunstvormen om de mogelijke wisselwerking met fotografie doorheen de geschiedenis te herkennen. Er wordt gewerkt naar een verbreding in de waarneming, inspiratie en inzicht.

Deze 5 basismodules van 80 lestijden per module dienen in willekeurige volgorde gevolgd te worden en hiervoor dient een deelcertificaat behaald te worden vooraleer er kan gekozen worden voor één of meerdere specifieke thema’s.

Ruimte

In deze module exploreert de cursist de verschillende facetten van een ruimte. Onder ruimte verstaat men zowel “Architectuur“ (interieur en exterieur) als “Landschap”. De cursist onderzoekt en analyseert de ligging, belichting en opbouw van deze ruimtes. De cursist leert de ruimte analyseren en uitlichten met kunst- en natuurlijk licht met als doel het creatief toepassen van de technieken in functie van het onderwerp. Technieken, camera’s en accessoires worden gekozen in functie van het thema “ruimte”.

Mens

De cursist leert in deze module omgaan met de “mens” als fotografisch onderwerp. Technieken, camera’s en accessoires worden bewust gekozen in functie van het thema “mens”. Zowel in de studio als daarbuiten. De cursist leert zowel in groepsverband als zelfstandig naar een afgewerkt eindresultaat werken.

Het zoeken naar een persoonlijke invalshoek staat centraal. De cursist wordt uitgedaagd om het genre “mens” in de breedte te verkennen.

Materie

In deze module leert de cursist hoe men texturen en materies kan benadrukken in het subtiele spel van licht en verlichting. Technieken, camera’s en accessoires worden gekozen in functie van het thema “materie”, zowel in de studio als daarbuiten. De cursist leert zowel in groepsverband als zelfstandig werken naar een afgewerkt eindresultaat.

Het representeren van producten en diensten staat centraal. De cursist leert om een product zo goed mogelijk over te brengen in een beeld zodat het beeld aantrekkelijker oogt dan de werkelijkheid.

Actie

In deze module leert de cursist hoe men beweging moet vatten en een tijdsverloop kan reduceren naar foto’s. Technieken, camera’s en accessoires worden gekozen in functie van het thema “actie”. De cursist leert een beeldverhaal/reportage opbouwen. Flitsen op locatie, uitkiezen van beelden in functie van een reportage/beeldverhaal en prospectie ter voorbereiding komen aan bod, net zoals het opnemen en monteren van bewegende beelden.

Pas als er voor deze 4 thema’s een deelcertificaat behaald werd, kan de cursist overgaan tot het volgen van de module ‘Portfolio fotografie’ waarin al het voorgaande geïntegreerd wordt.

Portfolio fotografie

In deze module maakt de cursist een collectie van zijn/haar beste foto’s, zowel als presentatie voor een opdrachtgever en/of in functie van zelfpromotie. Een goed portfolio laat de stijl, de visie en de kwaliteiten zien die de cursist als fotograaf behaalt. Het hele proces van idee tot en met de realisatie van het portfolio, waarbij de opnames, vormgeving en de presentatie centraal staan, komt in deze module aan bod.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster