Cursus EHBO & THBO PC

Modules

Module 1: EHBO PC

Voor deze module van deze cursus informatica is kennis van eenvoudig computergebruik en internet vereist.

Leer je computer kennen. Alle inzichten die nodig zijn om je de werking van je computer te begrijpen en je computer optimaal te onderhouden. Zowel hardware en software worden uitvoerig behandeld.

Wij gaan nader in op de verschillende begrippen, onderdelen en functies van het besturingssysteem (momenteel Windows 10), ook specifiek voor je eigen computerconfiguratie.

We installeren verschillende programma’s om de werking van de computer te verbeteren, zoals anti-virus programma’s, firewalls, onderhouds- en kuisprogramma’s.

Ook veilig gebruik van internet komt aan bod in deze cursus informatica.

Module 2: THBO PC

We bouwen verder op de kennis die we in EHBO PC hebben verworven.

We kijken hoe we zelf een besturingssysteem installeren en we vergelijken verschillende besturingssystemen.

We gaan ook dieper in op de verschillende herstelmethoden en bekijken de registry in detail.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster