Taalcursus Duits

Modules

Richtgraad 1

1ste jaar Duits (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

Hallo, wie geht’s? In het eerste jaar (Breakthrough) Duits begin je van nul, maar krijg je de kans om op een korte periode zeer snel te groeien om zo een solide basis aan te leggen, waarop je verder bouwt in de volgende jaren. Naast het inoefenen van uitspraak, werkwoorden en woordenschat, wordt de nadruk gelegd op concrete en vaak voorkomende situaties. Dankzij eenvoudige zinnen en alledaagse uitdrukkingen kan je al snel wat je leert ook in de praktijk omzetten, dit zowel mondeling als schriftelijk. Op het einde van deze module zal je het niveau A1 volgens het ERK (Europees Referentiekader) hebben bereikt.

Mondeling

Je leert o.a. een eenvoudig kennismakingsgesprek voeren met behulp van vraagwoordjes, korte praktische vragen stellen met betrekking tot het lesgebeuren en iets meer zeggen over je familie of het weer. Je zal ook kunnen vertellen hoe jij je vrije tijd graag invult en je leert om een afspraak te maken bij de dokter. Iets bestellen op restaurant mag ook zeker niet ontbreken. Guten Appetit!

Schriftelijk

Je kan o.a. een formulier met personalia aanvullen, een kort bericht schrijven en concrete informatie noteren uit een beluisterde of gelezen tekst. Je leert ook iemand uitnodigen voor een event, een kaartje schrijven en een hotelreservatieformulier invullen. Is je volgende reis naar Duitsland al geboekt?

Richtgraad 1

2de jaar Duits (Waystage (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Weiter so! In het tweede jaar (Waystage) activeren we je eerder verworven kennis, grammatica en woordenschat. Tijdens onze interactieve lessen krijg je de kans om te spreken, te luisteren, te lezen en te schrijven in het Duits. We bieden ook dit jaar een mondelinge en schriftelijke module geïntegreerd aan. Op het einde van het tweede jaar behaal je een niveau A2 volgens het ERK (Europees Referentiekader).

Mondeling

In de mondelinge module leer je o.a. jezelf en anderen voorstellen, over je eigen schoolverleden en je woon- en werkverkeer praten en oefen je om verschillende woon- en leefvormen te beschrijven. Daarnaast leer je ook om in dialoog met je medecursisten over de sociale actualiteit te praten. En kan je je reisplannen voorstellen: ga je skiën in Oostenrijk of wandelen in het Schwarzwald? Of toch liever op citytrip naar Berlijn? Alles kan!

Schriftelijk

Je leert korte boodschappen schrijven die van belang zijn voor jezelf of je directe omgeving (memo’s, bedankbriefjes, persoonlijke mededelingen, notities, korte e-mail…). Je oefent ook hoe je schriftelijk basisinformatie over activiteiten kan opvragen en hoe je op uitnodigingen kan reageren. E-mails aan vrienden, familie en verschillende instanties komen ruimschoots en in verschillende contexten aan bod.

Richtgraad 2 (B1)

3de jaar Duits (Treshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

Ondertussen kan je je al behoorlijk uitdrukken in de Duitse taal. In jaar 3 (Threshold 1) bouw je een talige zelfstandigheid op, zodat jij als taalgebruiker in verschillende situaties kan communiceren, zowel schriftelijk als mondeling. Viel Spaß!

Mondeling

Je zal aan de hand van interactieve oefeningen leren vertellen over je familie, je gezin en je vrienden. Zo zal je o.a. situaties en personen leren beschrijven, en gesprekken en interviews over deze thema’s in detail kunnen doornemen. Zijn vrienden en familie de basis van ons geluk? Debatteer mee over eigen ervaringen, plannen en ideeën. In onze globale en digitale wereld zijn we continu met elkaar verbonden. We spreken daarom ook uitgebreid over sociale media, online shoppen en je eigen digitale netwerken.

Schriftelijk

Je gaat aan de slag met verschillende teksten over vriendschap, geluk en media. We lezen o.a. krantenartikelen, forumbijdragen, korte verhalen en interviews. In korte teksten leer je ook om schriftelijk te reflecteren over karaktereigenschappen, persoonsbeschrijvingen, familiesituaties en mediawijsheid. Haben Sie schon Bock drauf?

Richtgraad 2 (B1)

4de jaar Duits (Treshold 2 – Mondeling & Schriftelijk)

In het vierde jaar (Threshold 2) verdiepen we de grammatica, kennis en de vier vaardigheden: lezen, spreken, schrijven en luisteren. Je leert om je uit de slag te trekken in verschillende talige situaties en contexten. Los geht’s!

Mondeling

In de mondelinge module leer je hoe je nog beter informatie kan geven en vragen. Je zal o.a. jezelf en anderen professioneel leren voorstellen op het werk. Je leert ook hoe je je in het Duits kan voorbereiden op een sollicitatiegesprek en hoe je conflicten op de werkvloer kan bespreken. Eerste indrukken beschrijven en werksituaties vergelijken vormt dan ook geen probleem meer. We hebben het daarnaast ook over gezondheid en klimaat: je zal over je medische achtergrond kunnen vertellen, tips kunnen formuleren om nauwkeuriger te recycleren en met je medecursisten kunnen debatteren over het actuele energiedebat.

Schriftelijk

In de schriftelijke module leer je o.a. een vacaturetekst begrijpen en opstellen. Je zal ook een zakelijk verslag kunnen schrijven over verschillende sollicitanten. Daarnaast zal je ook kennismaken met verschillende tekstvormen: ziekteformulieren, aangiftes van ongevallen, krantenartikelen en persoonlijke blogs en opiniestukken. We verdiepen ons ook in de Landeskunde en geschiedenis van de Duitstalige landen en leren korte teksten lezen en schrijven over toeristische bezienswaardigheden (Het leven in Berlijn, Duitse natuurparken, …).

Richtgraad 2 (B1)

5de jaar Duits (Treshold 3 – Mondeling & Schriftelijk)

Jaar 5 (Threshold 3) bouwt voort op de vaardigheden en kennis uit de voorgaande jaren. Aan de hand van authentiek en audiovisueel lesmateriaal werken we continue aan een gesproken en geschreven Duits van een hoger niveau. Kein Problem!

Mondeling

In verschillende taalcontexten diepen we het spreken over het verleden, het heden en de toekomst uit. Op die manier kan je in verschillende situaties nog beter om informatie vragen en ze ook geven. We zetten ook maximaal in op het uiten van je eigen belevingen, wensen, noden en gevoelens. In spreekoefeningen gaan we dieper in op thema’s zoals samenleven en wonen, contact met officiële instanties, humor en vrije tijd.

Schriftelijk

In de schriftelijke module focussen we op verschillende verhalende en informatieve teksten en tekstsoorten (blog, reportage, cartoon, opiniestuk, zakelijke tekst, …) en gaan gericht op zoek naar de belangrijkste informatie en hoofgedachten. Je leert daarnaast ook schriftelijk je eigen standpunt nuanceren en tegenargumenten weerleggen in klachten, persoonlijke en zakelijke brieven.

Richtgraad 2 (B1)

6de jaar Duits (Treshold 4 – Mondeling & Schriftelijk)

In het 6e jaar (Threshold 4) werk je verder aan de vaardigheden die je leerde in de voorbije jaren en til je je gesproken en geschreven Duits naar een nog hoger niveau. Je leert vlotter schrijven, gerichter lezen en je kan mondeling overtuigender en samenhangender argumenteren. Op het einde van het 6e jaar behaal je een niveau B1 volgens het ERK (Europees Referentiekader). Ausgezeichnet!

Mondeling

In verschillende gesprekssituaties leer je informatie geven en vragen met betrekking tot afspraken en regelingen, ruimtelijke ordening en diverse leefomstandigheden. Je leert verslag uitbrengen over gebeurtenissen en samenvattingen maken die je kan gebruiken in verschillende contexten: werk- en sollicitatiegesprekken, vergaderingen, culturele evenementen en digitale fora. Je kan je persoonlijke mening situeren en verdedigen in debatten en discussies over actuele onderwerpen.

Schriftelijk

In de schriftelijke module leer je om overtuigend en systematisch te argumenteren en je persoonlijke mening te vormen over reclameteksten, advertenties en krantenartikelen. Ook schriftelijk ligt een sterke klemtoon op het chronologisch weergeven van feiten, het samenvatten van verhalende en

informatieve teksten (verzoekschriften, petities, gedachtewisselingen, sollicitatiedocumenten, curriculum vitae, …).

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster