Cursus Excel

Modules

Cijfergegevens verwerken: Excel basis

Dit is de eerste basismodule van Excel en hiervoor is enkel een algemene kennis van de computer vereist. In deze module leer je gegevens efficiënt invoeren en wijzigen. Je maakt hierbij gebruik van reeksen en aangepaste lijsten. Je ontdekt hoe wiskundige problemen en complexe berekeningen voortaan door de computer met formules en functies kunnen worden opgelost! Relatieve en absolute verwijzingen naar cellen spelen hierbij een belangrijke rol. Je leert een tabel met cijfermateriaal mooi opmaken. Je leert cijfermateriaal voorstellen in grafieken waardoor cijfergegevens veelzeggend worden.

Kortom, je zal ontdekken dat veel tijd kan worden uitgespaard door met het programma Excel te leren werken.

Gegevens beheren : Excel gevorderd

Dit is een vervolgmodule, waarvoor een kennis van Excel basis vereist is. Ofwel heb je de basismodule gevolgd ofwel leg je bij je inschrijving digitaal een korte toelatingsproef af bestaande uit een aantal meerkeuzevragen. In deze module leer je de kennis verder uitdiepen. Je leert voorwaardelijke opmaak te gebruiken, gegevens te valideren, opmerkingsvakken bij cellen toe te voegen, zelf celnotaties in te stellen, draaitabellen te maken, lijsten met filters te gebruiken en gespecialiseerde grafieken op te stellen. Je zal ook verder ingaan op de verschillende functies in Excel (som, gemiddelde, als, geneste functies en of, horizontaal en verticaal zoeken,….).

Kortom, in deze module leer je meer uitgebreide mogelijkheden van het werken met een rekenblad en zal je deze ook inoefenen. Na deze module zal je het pakket probleemoplossend kunnen toepassen.

Functies automatiseren: Excel professioneel

Dit is een vervolgmodule, waarvoor een kennis van Excel basis en gevorderd vereist is. Ofwel heb je deze voorgaande modules gevolgd ofwel leg je bij je inschrijving digitaal een korte toelatingsproef af bestaande uit een aantal meerkeuzevragen. In deze module leer je nog professioneler werken in je spreadsheet. Je leert nog uitgebreider te filteren en statistische functies op te stellen in lijsten. “Wat-als” analyses en scenariobeheer worden verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden. Excel bestanden worden geconsolideerd en geïntegreerd met andere programma’s. Macro’s opnemen, bekijken, bewerken en koppelen aan knoppen worden je aangeleerd alsook leer je zelf formulieren maken.

Na deze module kan je het pakket probleemoplossend toepassen!

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster