Taalcursus Aalsters

Modules

De opleiding Aalsters bestaat uit 12 lessen op donderdagavond en omvat, naast inoefenen van uitspraak, grammatica en woordenschat, ook een geleide wandeling door Aalst en een 2-tal lezingen. Ten slotte is er een echt examen met een mondelinge en schriftelijke proef.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster