Taalcursus Engels

Modules

Richtgraad 1

1ste jaar Engels (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

Dit is het basisniveau van de opleiding Engels en hiervoor heb je geen voorkennis nodig. Wij bieden je in dit eerste jaar een mondelinge en schriftelijke module geïntegreerd aan.

In de module mondeling ligt de nadruk op het vlot leren spreken en luisteren. Je leert basisinformatie geven en vragen stellen over eenvoudige en alledaagse onderwerpen zoals “jezelf voorstellen”, “uit eten gaan”, “shoppen” en “op hotel gaan”. De klok en cijfers leren lezen komt ook aan bod. Samen met je medecursisten krijg je een ruim startpakket aan woordenschat en basisgrammatica waarmee je zelf Engels zal willen spreken bij elke gelegenheid. Yes you can!

In de schriftelijke module ligt de focus op schrijven en lezen. Je leert een formulier invullen, een uitnodiging begrijpen en een korte e-mail of tekst schrijven. De grammatica en woordenschat die je aangereikt krijgt, zullen je helpen om de taal beter te beheersen.

Behalve een taalcursus maak je ook kennis met wat er draait in de Engelstalige wereld via spelletjes, muziek, culturele weetjes en authentiek beeldmateriaal.

Welcome!

Richtgraad 1

2de jaar Engels (Waystage (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Je hebt het eerste jaar van je opleiding Engels succesvol afgerond of een toelatingsproef afgelegd. Je kent een aantal zeer alledaagse uitdrukkingen, je kan jezelf voorstellen en als je gesprekspartner je wil helpen, kan je zelfs een klein gesprekje voeren? Dan ben je klaar voor het tweede jaar!

In het tweede jaar activeren we jouw basiskennis. Tijdens de interactieve lessen krijg je spelenderwijs de kans om te spreken, te luisteren, te lezen en te schrijven. We bieden een mondelinge en schriftelijke module geïntegreerd aan: zowel in de mondelinge als in de schriftelijke module hebben we aandacht voor structuur, grammatica en nieuwe woorden.

In de module mondeling spreek je Engels met alle medecursisten en je leert iedereen goed kennen. Zo werken we samen aan je spreekdurf en voor je het weet kan je je vlot uit de slag trekken. De lessen draaien steeds rond onderwerpen die voor iedereen van belang zijn: de weg vragen en uitleggen, het weer beschrijven, mensen beschrijven, winkelen, op restaurant gaan, werken en nog veel meer. Je leert ook korte telefoongesprekken voeren in alledaagse situaties.

In de module schriftelijk leer je notities nemen, suggesties geven en over je vakantie(plannen), schrijven in het heden, verleden of de toekomstige tijd. Je krijgt ook de grammatica en woordenschat aangereikt om personen en dingen te vergelijken.  Na deze module kan je ook al korte artikels begrijpen.

Over al deze leerstof gieten we bovendien een sausje van muziek, beeldmateriaal en culturele weetjes over “Good old Britain” en de “US”.

Welcome!

Richtgraad 2 (B1)

3de jaar Engels (Threshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

Je kan je ondertussen al behoorlijk uitdrukken in de Engelse taal. Zij het op restaurant, op je werk of tijdens een weekendtrip naar het eeuwenoude Londen of beroemde New York, je weet er wel iets over te zeggen!

In het derde jaar draait alles rond het verwerven van een talige zelfstandigheid; je basiskennis wordt nu ingezet om je tot een zelfzekere taalgebruiker te vormen. Opnieuw bieden wij een mondelinge en schriftelijke module geïntegreerd aan.

In de mondelinge module zal je spreken over vertrouwde onderwerpen zoals reizen, sport, gezondheid en je carrière. Wil je kunnen zeggen wat er scheelt bij de dokter, een gesprek kunnen voeren met een hotelmedewerker of advies vragen en geven over reizen/gezondheid? Dat is allemaal geen probleem na deze module.

In de schriftelijke module leer je woordenschat en grammatica waardoor je meer – en leukere! – Engelse teksten zal kunnen lezen. Je schrijft teksten (naar je medecursisten) over je ervaringen, dromen en ambities.

Kortom, je leert luisteren, spreken, lezen en schrijven over steeds meer onderwerpen: het klimaat, toerisme, wonen, gezondheid, communicatie op het werk en nog veel meer. Je kan ook steeds beter het verleden, heden en de toekomst combineren in een gesprek of in een e-mail.

Zoals altijd worden onze lesreeksen verrijkt door authentiek beeldmateriaal, muziek, cultuur en interactieve spelletjes.

Welcome (back)!

Richtgraad 2 (B1)

4de jaar Engels (Threshold 2 – Mondeling & Schriftelijk)

In het vierde jaar gaan we verder met het verwerven van talige zelfstandigheid.

In de mondelinge module leer je je mening geven over actuele thema’s. Je woordenschat wordt uitgebreid om te kunnen spreken over gewoontes en routines, sport, klimaat, reizen, werk en technologie. Daarnaast wordt het gebruik van de grammatica verder verfijnd.

Ook in de schriftelijke module leer je woordenschat en grammatica om je mening te geven over artikels of teksten. Na het einde van deze module zal je ook langere e-mails en teksten kunnen schrijven op basis van de gepaste conventies. Je leert ook opnieuw folders, websites, e-mails enz. te begrijpen.

Wij bieden deze mondelinge en schriftelijke module geïntegreerd aan, zodat je elke vaardigheid oefent!

Zoals altijd nemen we ook de Engelse cultuur en gewoontes onder de loep. Natuurlijk worden onze lesreeksen nog altijd verrijkt door authentiek beeldmateriaal, muziek, cultuur en interactieve spelletjes.

Welcome (back)!

Richtgraad 2 (B1)

5de jaar Engels (Threshold 3 – Mondeling & Schriftelijk)

Ondertussen heeft de Britse en Amerikaanse cultuur nog maar weinig geheimen meer voor jou. In het vijfde jaar bouwen we verder op wat we in de voorbijgaande modules hebben gezien en we blijven werken aan een natuurlijke en duidelijke uitspraak. Na deze module heb je geen moeite meer met het beluisteren en begrijpen van liedjes, documentaires, reportages, interviews en films over actuele thema’s. Je leert ook vlotte gesprekken voeren over vrije tijd, cultuur, je werk en de actualiteit. Ook zal je je woordenschat nog verder uitbreiden om klachten te formuleren in diverse contexten.

In de schriftelijke module breiden we onze grammatica- en woordenschatkennis verder uit. Een gedetailleerde klacht of probleem beschrijven? Dat is helemaal geen probleem meer voor jou. Daarnaast leer je ook om een aangifte te doen bij de politie.

Je leert in deze geïntegreerde module zowel mondeling als schriftelijk Engels op een zeer praktijkgerichte manier met authentiek beeldmateriaal, muziek, cultuur en interactieve spelletjes.

See you soon!

Richtgraad 2 (B1)

6de jaar Engels (Threshold 4 – Mondeling & Schriftelijk)

You’ve done it! Je hebt het 6de jaar Engels bereikt. Je bent intussen veel meer dan een gewone liefhebber. Intussen kan je al communiceren rond een veelheid aan onderwerpen: vrije tijd, cultuur, actualiteit, werk, enz. Jij bent echter een doorzetter en streeft naar een brede woordenschat en een complete grammatica. Die vervolmaking vind je in het 6de jaar!

Het 6de jaar, oftewel “Threshold 2.4”, bestaat uit twee modules namelijk mondeling en schriftelijk die geïntegreerd worden aangeboden. Tijdens de les zal je de vier vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren inoefenen.

In de mondelinge module volgen we Britse en Amerikaanse media en actualiteit, bijvoorbeeld “celebrities”, “gun control”, … Je kan hierrond informatie geven en discussies voeren. Je kan ook verslag uitbrengen over gebeurtenissen en een anekdote vertellen. Daarnaast zal je nog beter “gewapend” op reis vertrekken: gedetailleerde reisplannen bespreken, in discussie gaan met een lokale dokter, … voor jou zal dat “a walk in the park” zijn.

In de schriftelijke module leggen we enerzijds de nadruk op de professionele wereld. Denk daarbij aan professionele mailing, CV en sollicitatiebrief. Daarnaast werken we het vlot lezen en schrijven van een verslag en een samenvatting. Je zal zelfs een verzoekschrift kunnen schrijven naar een officiële instelling, bijvoorbeeld voor een visum.

De lessen zijn altijd authentiek, realistisch en persoonlijk.

We hope to see you soon!

Richtgraad 3 (B2)

7de jaar Engels (Vantage 1 – Mondeling)

Je hebt het zesde jaar Engels succesvol afgerond of een oriënteringsproef afgelegd. Je kan je intussen al erg goed uit de slag trekken in het Engels. Over vertrouwde onderwerpen praat je honderduit, maar hier en daar maak je nog grammaticale foutjes. Wanneer het onderwerp complex wordt, ben je soms op zoek naar je woorden. Daar wil je wat aan doen!?

In het zevende jaar zet je de stap naar échte talige zelfstandigheid. We zetten in deze mondelinge module vol in op jouw luister- en spreekcapaciteit. De lessen zijn niet alleen boeiend, interactief en uitdagend, je leert ook adequaat en vlot communiceren. Je woordenschat wordt rijker dan ooit! Via authentiek beeldmateriaal brengen we de Engelstalige wereld in de klas en leer je genuanceerd argumenteren over een breed gamma aan actuele onderwerpen.

Er is onder andere aandacht voor:

  • Vlot informatie delen van gesprekken tot presentaties
  • Samenvattingen geven van informatie en verhalen
  • Complexe instructies en raadgevingen correct overbrengen, bijvoorbeeld rond ouderschap maar ook rond financiële zaken, enz.
  • Je wensen, noden en gevoelens genuanceerd bespreken.
  • Je mening verwoorden, iets toelichten in een presentatie, les of discussie.

Vaste thema’s zoals professionele communicatie, politieke en sociale thema’s, cultuur en immigratie komen steeds aan bod, maar er is véél ruimte voor jouw input! In het zevende jaar kom je enorm veel aan bod en worden thema’s aangepast aan jouw interesses.

Op het einde van deze intensieve, maar ook leuke cursus, zal je gedetailleerd, helder en zonder moeite kunnen spreken met elke moedertaalspreker.

Are you up to the challenge? Join us now!

Richtgraad 3 (B2)

9de jaar Engels (Vantage 2 – Schriftelijk)

Je verblijft veel in een Engelstalig land of je werkt bij een internationaal bedrijf waar Engels essentieel is? Dan is deze schriftelijke module waarin we volop inzetten op de vervolmaking van jouw lees- en schrijfvaardigheid een must!

Je leert de grote lijnen maar ook de kleinste details zoeken in allerhande teksten, folders, brieven, polissen, contracten, handleiding, enz. Rond deze teksten zal je ook vlot een diepgaande mening kunnen ontwikkelen. Voor de cultuurliefhebber mogen romans en reportages ook niet ontbreken. Daarnaast leer je ook werkinstructies goed begrijpen.

Je wordt een schrijver met een scherpe pen. Denk daarbij aan documenten, een persoonlijke brief  of mail (uitnodiging, excuus), een zakelijke brief of mail (convocaat, afspraak, verzoek, klachtenbrief en voorstel). Ook instructies en verslagen zullen voor jou geen probleem meer vormen.

Tot slot zal je ook een genuanceerde mening of standpunt kunnen neerschijven, bijvoorbeeld in een adviesnota.

The pen is mightier than the sword!

Richtgraad 4 (C1)

8ste jaar Engels (Effectiveness 1 – Mondeling)

Je hebt het zevende jaar Engels succesvol afgerond of een oriënteringsproef afgelegd. Je kan reeds gedetailleerd en vlot communiceren over een breed spectrum aan onderwerpen? Je bent een echte “die hard” en je wil je Engels nog verder perfectioneren en gaandeweg genieten van de Engelse taal in film, cultuur en actualiteit? Dan ben jij de geknipte student voor het achtste jaar.

In dit hypercommunicatieve mondelinge niveau kom je in aanraking met de boeiendste aspecten van de prachtige Engelse taal. Als een echte anglofiel proef je van Engelse en Amerikaanse literatuur en kan je hierover in discussie treden. Je verdiept je in series en films en kan ze vlot bespreken en vergelijken.

Er is daarnaast net zoals in het zevende jaar aandacht voor:

  • Vlot informatie delen van gesprekken tot presentaties
  • Samenvattingen geven van informatie en verhalen en deze analyseren, becommentariëren en beargumenteren.
  • Complexe instructies en raadgevingen geven.
  • Je wensen, noden en gevoelens genuanceerd bespreken.
  • Je mening verwoorden, iets toelichten in een presentatie, les of discussie.

Nog meer dan in het zevende jaar wordt de leerstof gaandeweg aangepast aan jouw noden en interesses. Je leert uitdrukkingen en woorden kennen rond thema’s die voor jou van belang zijn: sociale thema’s, politiek, de financiële wereld, werkproblemen, etc. Je zal de taal soepel en doeltreffend kunnen aanwenden om te praten over elk onderwerp.

Time to rise to the challenge!

Richtgraad 4 (C1)

10de jaar Engels (Effectiveness 2 – Schriftelijk)

Deze module is op het lijf geschreven voor de anglofiel die houdt van lezen en schrijven. Ze bouwt verder op het breed lees- en schrijfrepertoire dat je reeds hebt opgebouwd in de module Vantage 2 (schriftelijk) – bij ons het achtste jaar. Na een toelatingsproef is ook een rechtstreekse inschrijving mogelijk.

Je leert de grote lijnen maar ook de kleinste details zoeken in allerhande teksten gaande van courante persoonlijke en zakelijke brieven/mails, vakliteratuur, verslagen, handleidingen en contracten. Daarnaast kan je ook instructies lezen binnen vakgebieden die voor jou relevant zijn. In je vrije tijd wordt het voor jou een hobby om een mening te vormen over alle columns, artikels, romans, novelles, poëzie, enz. die jou interesseren.

Daarnaast scherpen wij samen jouw pen aan, zodat de volgende teksten voor jou “a cup of tea” worden: alle courante persoonlijke en zakelijke brieven of mails, alles soorten instructies, verslagen, notities, enz. Daarnaast zal je ook vlot verhandeling of een betoog kunnen schrijven.

Come on! Let’s put pen to paper.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster