Taalcursus Grieks

Modules

Richtgraad 1

1ste jaar (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

We starten de cursus vanaf nul en zetten tijdens de eerste paar lessen in op de uitspraak en het technisch lezen van het Grieks. Mondelinge en schriftelijke vaardigheden gaan steeds hand in hand en komen gelijkwaardig en afwisselend in alle lessen voor. De nadruk ligt daarbij steeds op de taaltoepassingen in de directe leefomgeving, werk, relatie of reizen.

Voor wat de mondelinge vaardigheden (spreken en luisteren) betreft, zetten we in het eerste jaar in op dagelijkse uitdrukkingen. Je leert vragen stellen en beantwoorden over de mensen om je heen, je vrienden, familie en collega’s. Ook leer je informatie delen in verband met je directe leefomgeving. Aan de hand van luister- en spreekopdrachten kan je na het eerste jaar in een nog eenvoudige en langzame taal communiceren.

Ook schriftelijke vaardigheden gaan we niet uit de weg. Wist je trouwens dat er in het Grieks alfabet maar 24 letters zijn waarvan we er sommige reeds kennen uit het Nederlands? Dat is alvast een opsteker! Via lees- en schrijfoefeningen leer je eenvoudige formulieren of korte informatieve teksten te begrijpen, aan te vullen en eenvoudige gegevens of berichten te noteren.

Ook al zijn het nog je eerste stappen, kijk wat een verschil het maakt op vakantie. De Grieken waarderen oprecht je inspanning om hun taal te leren!

Richtgraad 1

2de jaar (Waystage (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Tijdens het eerste jaar is de basis gelegd, maar om echt vlot de taal te kunnen gebruiken breiden we in het tweede en derde jaar (A2 niveau) deze kennis verder uit.

We vertrekken nog steeds van alledaagse maar meer gevarieerde situaties. Voor wat betreft de mondelinge vaardigheden leer je eenvoudige gesprekken aangaan met bijvoorbeeld een verkoper, een verhuurder of een dokter. Je kan een bestelling doorgeven, je kan je mening verwoorden of globaal over je gezondheid praten. Tegelijkertijd lukt het jou ook steeds beter om de juiste info te filteren uit gesprekken waaraan je deelneemt of die je opvangt in je directe omgeving.

Ook schriftelijk gaan we de uitdaging niet uit de weg. We bekijken samen brochures, bijvoorbeeld om een bootreservatie te maken, maar ook uitnodigingen voor een feestje, een gebruiksaanwijzing of een korte brief. Zelf kan jij intussen ook aantekeningen maken, een kaartje schrijven of een berichtje sturen naar je Griekse vrienden. Gegarandeerd krijg je straks heel fijne reacties terug… in het Grieks!

Richtgraad 1

3de jaar (Waystage (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Intussen ben jij al een heel eind op weg en heb je nood aan nog meer verfijning en verdieping in de taal. De basis ken je, maar hoe ga je om met meer specifieke situaties? Een uitbreiding van woordenschat en zinsbouw zal jou zeker helpen.

We zetten verder in op mondelinge vaardigheden en hebben ook steeds oog voor de cultuur, hoe verwoord ik op een correcte manier mijn appreciatie, hoe uit ik mijn dankbaarheid, wat neem ik mee op bezoek maar ook hoe formuleer je wensen of misschien verdriet. Hoe breng ik op de juiste manier een probleem of klacht aan? De verhaallijn volgen wanneer iemand een fijn gesprek met je aangaat of een serie op TV bekijken lukt al goed, leuk toch?

Ook schriftelijke vaardigheden zijn intussen geen drempel meer voor jou. Een verslag of een briefje lezen gaat vlot en er komt steeds meer relief in je eigen schrijftaal. De kennis van woordenschat en grammatica laten je toe om een mooie beschrijving te kunnen geven of een schriftelijke mededeling op te stellen.

Richtgraad 2

4de jaar (Threshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

Dit jaar stap jij in het B1 niveau dat betekent wat je al een stevige voorkennis hebt van de alledaagse taal. Klaar voor wat uitbreiding?

Naast het handboek en cursusmateriaal leggen we nu ook via krantenartikels en websites de link naar de Griekse actualiteit, zo krijgen we een authentiek beeld over wat er zich afspeelt en hoe dat ervaren wordt. Je kan in een artikel of een verslag de hoofdgedachte achterhalen, maar ook op zoek gaan naar specifieke info die je nodig hebt, om vandaaruit zelf verdere vragen te formuleren of je eigen beleving te verwoorden in een mail, een brief of een mededeling.

Ook in de mondelinge vaardigheden ben je intussen een kei. Je kan een vlot en diepgaand gesprek aangaan, niet alleen op persoonlijk vlak maar ook over actuele thema’s. Je kan iemand overtuigen, je verwachtingen benadrukken en nuances duidelijk maken. Ook via multimedia worden allerhande informatieve programma’s steeds toegankelijker.

In dit vierde jaar Grieks leggen we via authentiek materiaal de directe link naar het echte Griekenland: wat houdt de Grieken vandaag bezig, wat komt er in het nieuws, wat zijn de uitdagingen en wat is hun trots? Ervaar het gevoel dat je nu echt mee aan tafel zit. De bekende Griekse gastvrijheid krijgt voor jou een extra laagje!

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster