Taalcursus Hongaars

Modules

Richtgraad 1

1ste jaar Hongaars (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

Mondeling
Dit is het basisniveau van de opleiding Hongaars en hiervoor heb je geen voorkennis nodig. Daarna gaan we aan de slag met eenvoudige dialogen, jezelf voorstellen, vertellen over je gezin, je werk, de telefoon beantwoorden… Elke les komen de vier vaardigheden uitgebreid aan bod: je zal dus zowel vlot leren spreken en schrijven, als luisteren en lezen. Je leert basisinformatie te geven en te vragen over eenvoudige onderwerpen als “jezelf voorstellen”, “uit eten gaan” of “de weg vragen”. Op het einde van het eerste jaar kan je een kort gesprek aangaan en begrijp je eenvoudige conversaties. De eerste stap is gezet!

Schriftelijk
We starten vanaf nul en leren het Hongaarse alfabet. Je leert voor jezelf om eenvoudige notities te maken, een boodschappenlijstje te maken of een email te schrijven om informatie te verkrijgen van een vriend. Je leert schriftelijk basisinformatie te geven en te vragen over eenvoudige onderwerpen en je leert een formulier met persoonlijke informatie in te vullen.

Richtgraad 1

2de jaar Hongaars (Waystage 1 (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Mondeling
In het tweede jaar gaan we een stapje verder. De basis is gelegd, maar om een vlot gesprek aan te gaan leren we ook extra werkwoordstijden en breiden we de woordenschat aanzienlijk uit. We beperken ons tot alledaagse maar zeer gevarieerde situaties die je in je omgang met familie, vrienden maar ook collega’s tegenkomt. Het volgen van een volledig gesprek gaat steeds vlotter en je eigen zinsbouw wordt steeds complexer en rijker. Je leert informatie te vragen, maar ook te geven en je kunt een klacht formuleren. De kennis van de woordenschat en grammatica wordt verder uitgediept aan de hand van communicatief lesmateriaal. We leren de courante uitdrukkingen die je kan gebruiken in alledaagse situaties, bv. een afspraak maken, aankopen doen en kleren beschrijven, op consultatie gaan bij de dokter, met de trein reizen, over je werk en vrije tijd praten, enz.

Schriftelijk
Ook andere vaardigheden worden uitgebreid: je kan eenvoudige brieven en mededelingen schrijven; de belangrijkste zaken van een (telefoon-)gesprek begrijpen, korte teksten en eenvoudige krantenartikels lezen, informatie zoeken in advertenties en dienstregelingen.

Schriftelijk zal je complexere structuren leren. Je leert te vertellen in een mail aan vrienden over gebeurtenissen in het verleden of over je vakantie in Hongarije. Je kunt voor jezelf eerst aantekeningen maken die je nadien verwerkt in een uitgebreidere narratieve of informatieve tekst.

Richtgraad 1

3de jaar Hongaars (Waystage 2 (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

In het derde jaar streven we echt naar verfijning. De basis ken je, maar om de nuances echt duidelijk te maken en je persoonlijkheid meer af te lijnen, gaan we dieper op een aantal thema’s in. Stel, er loopt iets fout op vakantie, welke stappen onderneem je, hoe leg je de situatie uit, hoe kom je tot een oplossing? Stel, je hebt een probleem met een collega, hoe breng je dat op de juiste manier aan, hoe kom je tot een consensus en dergelijke? Het communiceren lukt al heel aardig. We blijven ook werken aan lezen en schrijven, allerhande thema’s en actualiteit komen aan bod.

Richtgraad 2 (B1)

4de jaar Hongaars (Threshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

Op het eind van dit niveau kan je reeds een vlot en diepgaand gesprek aangaan, niet alleen op persoonlijk vlak maar ook over actuele thema’s: je kan je mening verwoorden en staven over bijvoorbeeld politiek en milieu. Je kan je appreciatie verwoorden of een klacht motiveren. De 4 vaardigheden blijven even belangrijk. We luisteren en lezen, we sturen mails, we gaan een spontane discussie aan,… Na dit niveau ben je helemaal klaar om je in Hongarije volledig te integreren

Richtgraad 2 (B1)

5de jaar Hongaars (Threshold 2 – Mondeling & Schriftelijk)

In deze module wordt de kennis van de woordenschat en grammatica verder opgebouwd. Naast neutrale woorden leer je verschillende varianten, vormen en uitdrukkingen die in de gesproken taal worden gebruikt.

Je leert online boodschappen doen of in een winkel iets bestellen, over je plannen spreken of iemand een advies geven, enz.

Je bekijkt korte reportages en beluistert bekende Hongaarse liedjes, leest authentieke teksten en correspondeert in officiële en privésituaties.

We gaan verder op verkenning in Hongarije en verkennen de poesta, een bijzonder Hongaars natuurfenomeen.

Richtgraad 2 (B1)

6de jaar Hongaars (Threshold 3 – Mondeling & Schriftelijk)

We gaan de praktische toer op om je kennis van het Hongaars te verdiepen. We leren niet alleen nieuwe woorden, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de uitdrukkingen en idiomen.

Je leert je gevoelens, emoties, standpunten, ideeën en noden uitdrukken op een efficiënte en correcte manier.

Enkele thema’s die in de lessen worden behandeld: contacten met diplomatieke diensten, politie, douane, vormen van samenwonen, beschrijven van het uiterlijk en karakter, huur en aankoop van een woning, communicatie op het werk en vrijetijdsbesteding (musea, tentoonstelling, hobby’s, reizen).

Je zal merken dat het steeds beter gaat om Hongaarse tv-programma’s te volgen en op het gebied van schrijfvaardigheid kan je al vlot complexere zinnen vormen.

Richtgraad 2 (B1)

7de jaar Hongaars (Threshold 4 – Mondeling & Schriftelijk)

Je beheerst de Hongaarse taal al vrij goed, zowel mondeling als schriftelijk. Met deze cursus kan je je kennis uitbreiden en in de praktijk omzetten. Het is de bedoeling dat je vlot kan spreken over actuele dagelijkse onderwerpen, beschrijvingen van gebeurtenissen geven en je mening kan uiten.

Zo kan je bv. in discussie treden met een verkoper of een ingewikkelde wegbeschrijving geven, eenvoudige klachten formuleren of iemand overtuigen, correct geformuleerde brieven schrijven en een eigen standpunt weergeven, een persoonlijke mening over een krantenartikel geven en de hoofdgedachte in het Hongaarse nieuws achterhalen.

Je leert nieuwe woordenschat in een praktische context: vrije tijd, culinaire specialiteiten, reizen en reiservaringen, culturele identiteit, media en actualiteit.

De grammatica wordt opgefrist en op een meer complex niveau herhaald.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster