Taalcursus Italiaans

Modules

Richtgraad 1

1ste jaar Italiaans (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

Dit is het basisniveau Italiaans en hiervoor heb je geen voorkennis nodig.

Met een ruime bagage aan woordenschat en een degelijke kennis van de basisgrammatica, zal je al gauw zelf het gesprek willen aanknopen in het Italiaans! Onze opgedane kennis gaan we goed inoefenen aan de hand van de vier basisvaardigheden, die in de lessen uitgebreid aan bod zullen komen. Zo zal je niet alleen vlot leren spreken en schrijven, maar ook luisteren en lezen.

We werken met het handboek Dieci A1 en materiaal dat aangereikt wordt door de leerkracht.

Welke thema’s staan er concreet op de planning in het eerste jaar?

 • jezelf en iemand anders voorstellen, informatie vragen over iemand
 • studies en beroepen
 • op restaurant
 • hotel, vakantiehuizen, reizen
 • de weg vragen
 • Italiaanse steden
 • praten over jezelf en je hobby’s
 • op vakantie gaan, over een reis vertellen
 • tradities
 • familie
 • winkels, boodschappen doen

Natuurlijk is Italiaans leren meer dan een taalcursus volgen! Ook Italiaanse muziek, gastronomie, film, typische gebruiken en culturele weetjes over “La bella Italia” komen uitgebreid aan bod.

Richtgraad 1

2de jaar Italiaans (Waystage (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Je hebt het eerste jaar van je opleiding Italiaans succesvol afgerond of een toelatingsproef afgelegd.

Elke les word je ondergedompeld in een warm Italiaans taalbad.

Je verwerft de basis om goed te leren communiceren in het Italiaans. Tijdens onze interactieve lessen wordt je basiswoordenschat over allerhande onderwerpen verder uitgebreid en ook de grammatica wordt verder onder de loep genomen (o.a. indicativo imperfetto, indicativo passato prossimo (forme irregolari), imperativo, condizionale presente, pronomi personali,…) zodat je je goed kan uitdrukken in alledaagse situaties, zowel mondeling als schriftelijk.

Grammatica en woordenschat zijn nooit een doel op zich, maar helpen je om te spreken over je leven nu en vroeger, om instructies te geven, om een klacht te formuleren, om je gevoelens te uiten en iemand uit te nodigen. Elke les oefenen we ook op het begrijpen van alledaagse conversaties en instructies. Verder leer je hoe je een korte mail (informeel en formeel) moet opstellen en je oefent op het begrijpen van eenvoudige teksten, recepten, ….

Je krijgt bovendien toeristische tips en komt heel wat te weten over Italiaanse tradities en cultuur.

Ci vediamo presto?

Richtgraad 2(B1)

3de jaar Italiaans (Treshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

Nu je dit niveau bereikt hebt, ben je reeds in staat om te communiceren in de meeste vertrouwde situaties! De woordenschat die je de voorbije twee jaren hebt opgebouwd wordt uitgebreid en ook de grammatica diepen we samen uit.

We werken met de handboeken Dieci A2 en Dieci B1 en materiaal dat aangereikt wordt door de leerkracht.

In de lessen over gastronomie leer je onder meer authentieke Italiaanse recepten te ontrafelen. Verder leer je zowel mondeling als schriftelijk een klacht te uiten (bv. in een hotel) en ook met het openbaar vervoer reizen in Italië wordt een fluitje van een cent! Ga je toch liever met de wagen naar Il Belpaese en heb je motorpech? Geen nood! Jij kan met het grootste gemak hulp inroepen.

Natuurlijk komt ook de Italiaanse cultuur aan bod en wordt de actualiteit geïntegreerd in de lessen. Enkele lesweken staan dan ook gekaderd in het thema van il cinema en la musica, maar we houden ook halt bij typisch Italiaanse gebruiken en feestelijke tradities… uiteraard met een vette knipoog naar het Aalsters carnaval. We spelen in op de actualiteit en houden soms al eens klassikale debatten.

Leer Italiaans met andere woorden op een zeer praktijkgerichte, professionele en aangename manier!

Heb jij er ook zoveel zin in? A presto!

Richtgraad 2(B1)

4de jaar Italiaans (Treshold 2 – Mondeling & Schriftelijk)

Nadat je de voorgaande kennis die je hebt opgedaan in de eerste drie jaren hebt opgefrist, duiken we het jaar in met nieuwe thema’s om zo Il Belpaese beter te leren kennen.

We ontdekken meer over de sport en andere vrijetijdsbestedingen, maar ook komen thema’s zoals wonen, werk en technologie aan bod. Je zet je eerste stappen in nieuwe domeinen zoals de Italiaanse geschiedenis en haar politieke situatie.

Je zal zoals steeds deze nieuwe vergaarde kennis gebruiken in allerlei mondelinge en schriftelijke situaties, maar je krijgt ook authentieke Italiaanse teksten voorgeschoteld.

Kom en breid je kennis over deze prachtige taal en cultuur verder uit!

Richtgraad 2(B1)

5de jaar Italiaans (Treshold 3 – Mondeling & Schriftelijk)

De woordenschat die je de voorbije jaren hebt opgebouwd wordt uitgebreid en ook de grammatica diepen we samen uit, maar ook de voorgaande kennis wordt terug opgefrist. Je leert zowel mondeling als schriftelijk meer hoe je jouw reis naar Italië kan organiseren. Voorts verfijnen we de uitspraak en intonatie zodat je als een volleerde Italiaan kan deelnamen aan conversaties.

Natuurlijk komt ook de Italiaanse cultuur aan bod en wordt de actualiteit geïntegreerd in de lessen. Thema’s zoals politiek, voeding, klimaat en omgeving passeren de revue. Maar ook enkele feestelijke tradities, cinema en muziek worden uitgelicht.

We spelen in op de actualiteit en houden regelmatig klassikale debatten. Leer Italiaans met andere woorden op een zeer praktijkgerichte, professionele en aangename manier!

Richtgraad 2(B1)

6de jaar Italiaans (Treshold 4 – Mondeling & Schriftelijk)

Je hebt het 6de jaar Italiaans bereikt. Congratulazioni! Je bent intussen veel meer dan een gewone liefhebber. Intussen kan je al communiceren rond een veelheid aan onderwerpen: praten over gebeurtenissen, een anekdote vertellen, een film bekijken en hierover babbelen in de lokale bar, je mening geven aan die Italiaanse collega, … het lukt je al aardig. Maar jij wil meer.

Jij wil die hardnekkige grammaticale foutjes wegwerken, meer nuance kunnen leggen en je woordenschat verder uitbreiden. Die vervolmaking vind je in het 6de jaar!

Het 6de jaar bestaat uit twee modules, namelijk mondeling en schriftelijk die geïntegreerd worden aangeboden. Tijdens de les zal je de vier vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren inoefenen.

Mondeling

 • Plannen om in Italïe te werken? Sollicitatiegesprekken zijn geen probleem meer.
 • De instructies van de “polizia”, de hotelmedewerker of bankbediende snel begrijpen? Dat komt goed!
 • Tijdens die lange reis babbelen over wat je allemaal overkomen is? Dat loopt vlotjes na deze module.
 • In geuren en kleuren vertellen over die nieuwe serie of het nieuws? Je zal het kunnen als de beste.
 • Een Italiaans debat volgen en hierover een mening ontwikkelen? Nessun problema!
 • Daarna in het Italiaans napraten over “il calcio” of ananas op een pizza? Jij zal je stem kunnen laten horen.

Schriftelijk

 • Een schema of grafiek overlopen met de Italiaanse baas kan jij als de beste.
 • Ziek op reis? Een voorschrift, handleiding of instructies heeft voor jou geen geheimen.
 • Je zal informatieve teksten en advertenties zo in detail begrijpen dat je onmiddellijk een mening kan vormen.
 • Ter voorbereiding van dat sollicitatiegesprek een CV of motivatiebrief opstellen? Facile come bere un bicchiere d’acqua!
 • Jij zal een verslag kunnen schrijven van werkzaamheden (denk aan de trage aannemer) of een anekdote kunnen neerpennen.
 • Ook een samenvatting schrijven van een discussie behoort tot jouw repertoire.
 • Tot slot kan je ook je standpunt weergeven in een formele brief (bijvoorbeeld naar de gemeente, de bank, enz.)

Richtgraad 3(B2)

7de jaar Italiaans (Vantage 1 – Mondeling)

Benvenuti! Nu je het niveau Vantage bereikt hebt, gaan we ons volledig focussen op de vaardigheden spreken en luisteren. De nieuwsberichten op de RAI zullen al gauw geen geheimen meer kennen voor jou en je bent goed op weg om een Italiaanse spraakwaterval te worden!

De actualiteit staat centraal en je vocabolario zal nog meer worden uitgebreid. De belangrijkste grammatica die je de voorbije jaren hebt gezien, wordt geregeld geïntegreerd in spreekoefeningen, soms klassikaal, maar vaak ook in kleine groepjes zodat iedereen maximaal aan het woord komt.

We houden debatten over allerlei thema’s en verdiepen ons onder meer in een Italiaanse regio, Italiaanse muziek, Italiaanse film en allerlei andere aspecten van het dagelijkse leven ‘nel Belpaese’.

A presto!

Richtgraad 3(B2)

9de jaar Italiaans (Vantage 2 – Schriftelijk)

Je hebt al een hele weg afgelegd, je beheerst de Italiaanse taal al aardig en dagdagelijkse schrijftaal verloopt probleemloos. Toch wil je jouw opgedane kennis van de voorafgaande jaren opkrikken in meer complexe lees- en schrijfsituaties? Dan is deze cursus voor jou.

Je zal een breed gamma aan onderwerpen in langere en veeleisendere teksten over o.a. actualiteit, tradities, gastronomie, folklore lezen, waarbij je impliciete betekenissen zal leren herkennen. Fragmenten van literaire teksten zullen ook geanalyseerd worden.

Je zal duidelijke, gedetailleerde en goed gestructureerde teksten over complexe onderwerpen schrijven waarbij blijk wordt gegeven van correct gebruik van de organisatie en cohesie van de tekst. Je zal daarvoor de kans krijgen om grammatica opfrissen en uitdiepen.

Oefeningen, rollenspelen, presentaties en debatten zijn ook voorziene activiteiten: de gesproken taal zal zeker je voortgang ondersteunen. Wij werken individueel, in groepjes, of klassikaal om zo goed mogelijk de taal in te oefenen.

Aangezien de taal een cultureel product is, zullen wij natuurlijk reizen door de rijke en gevarieerde Italiaanse cultuur. Dus stukjes van deze cultuur leren maar ook proeven, ruiken, zien en ernaar luisteren zijn een mogelijke optie dankzij het authentieke materiaal gebruikt in de les en dankzij onze extra muros activiteiten.

Richtgraad 4(C2)

8ste jaar Italiaans (Effectiveness 1 – Mondeling)

Op dit niveau gaan we verder op hetzelfde elan als vorig jaar: spreken en luisteren staan centraal en de actualiteit valt niet weg te denken uit de lessen. Je bent in staat om te praten en je te mening formuleren over heel wat (actuele) complexere onderwerpen tijdens o.a. klassikale debatten. Binnenkort ben je un vero italiano!

Richtgraad 4(C2)

10de jaar Italiaans (Effectiveness 2 – Schriftelijk)

Complimenti! Je bent in het laatste jaar van je traject aangekomen. In dit jaar vervolmaak je je nog op de vaardigheden schrijven en lezen. Je kan een brede waaier van lange en veeleisende teksten van verschillende soorten begrijpen en er de impliciete betekenis in achterhalen.

Daarnaast kan je ook een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen, waarbij je blijk geeft van een goede beheersing van structurerende patronen, verbindingswoorden en samenhangbevorderende middelen.

De teksten waar je in deze cursus aan werkt, kunnen vb. persoonlijke brieven zijn waarin je wensen, felicitaties, enkele details van het leven en je omgeving uitdrukt. Jij zal zeker jouw schriftelijke vaardigheden i.v.m. beschrijvingen van landschappen en mensen ontwikkelen.

Na de analyse van literaire fragmenten, zal je ook in staat zijn om kleine verhaaltjes over diverse onderwerpen te schrijven, met behulp van duidelijke instructies over het gebruik van verschillende werkwoordtijden. Je zal ook op jouw uitspraak, ritme en intonatie werken: de gesproken taal zal zeker je voortgang ondersteunen.

Wij werken individueel, in groepjes of klassikaal om zo goed mogelijk de taal in te oefenen.

Op het einde van je leertraject word je dan ook beloond met een certificaat C1 volgens het ERK (Europees Referentiekader).

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster