Taalcursus Latijn

Inhoud

Vale! (Gegroet)

Het Latijn is een Indo-Europese taal die oorspronkelijk gesproken werd in Latium (het huidige Lazio). Het Latijn was één van de vele dialecten die Italië rijk was. Door de uitbreiding van Rome over heel Italië – en later over het grootste deel van Europa – won de Latijnse taal aan belang. Door vermenging van de Romeinen met de plaatselijke bevolking ontstonden uit het Latijn nieuwe talen, zoals Spaans, Frans, Portugees. De studie van het Latijn verschaft je dan ook inzicht in de oorsprong van de huidige Europese talen.

Bij het kiezen voor een cursus Latijn kan je jezelf de vraag stellen: “Wat is het nut van een dergelijke avondles? Zal dit niet te moeilijk zijn? Waarom zou ik kiezen voor Latijn?” De vraag die je jezelf eerder kan stellen is: “Waarom niet?”. Dat het beheersen van het Latijn geen direct ‘nut’ heeft is voor iedereen duidelijk. Je kan gelukkig oud worden zonder ooit één letter Latijn te hebben gelezen. Nochtans kan de studie van deze taal je leven enorm verrijken: Je leert waar de woordenschat en de structuur van onze moderne talen vandaan komen, je krijgt inzicht in thema’s die al tweeduizend jaar lang mee het culturele erfgoed bepalen, je leert dat eeuwenoude levenswijsheden vandaag nog steeds actueel blijken.

Je benadert de Latijnse taal op een andere manier dan een moderne taal. Een vlotte Latijnse conversatie houden is dan ook niet het doel van deze cursus, het Latijn wordt op dit ogenblik immers amper nog gesproken. Wel maak je kennis met de antieke Romeinse cultuur, die de bakermat vormt van onze West-Europese beschaving. Citaten en vereenvoudigde teksten van antieke filosofen, redenaars, dichters en politici, die worden gesitueerd in hun culturele context, vormen het uitgangspunt in de cursus Latijn.

Latijn leren doe je bij CVO Pro!

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster