Taalcursus Spaans

Modules

Richtgraad 1

1ste jaar Spaans (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

¡Bienvenidos! Welkom in het eerste jaar van de opleiding Spaans! Om met het basisniveau Spaans te starten heb je geen voorkennis nodig. Mondeling en schriftelijk communiceren staat centraal in deze opleiding en komt dan ook in alle lessen aan bod. Stap voor stap zal je op een eenvoudig niveau vlot leren spreken, luisteren, schrijven en lezen rond alledaagse onderwerpen. In het eerste jaar word je een ruim aanbod aan woordenschat en de nodige basisgrammatica op een interactieve manier voorgeschoteld zodat je makkelijk zal kunnen communiceren in verschillende situaties.

Mondeling

Via spreek-en luisteroefeningen komen de mondelinge vaardigheden aan bod: je leert via alledaagse uitdrukkingen en eenvoudige zinnen gesprekken voeren over onderwerpen uit je onmiddellijke omgeving. Tijdens je volgende vakantie zal je dus zelf al een aardig woordje Spaans kunnen spreken om bijvoorbeeld jezelf voor te stellen, de weg te vragen aan iemand, je boodschappen te doen op de markt, een probleem of klacht te formuleren, een afspraak te maken… Ook informatieve mededelingen of eenvoudige instructies zal je kunnen verstaan.

Schriftelijk

Ook de schriftelijke vaardigheden (schrijven en lezen) worden ingeoefend: je leert eenvoudige formulieren of documenten begrijpen en invullen, je kan korte informatieve teksten schrijven en zelf de relevante gegevens eruit selecteren. In het Spaans je personalia invullen zal geen geheimen meer voor je kennen. De relevante gegevens selecteren uit bijvoorbeeld een brochure? Ningún problema.

Maar Spaans leren is natuurlijk meer dan alleen op de taal focussen. We laten je ook proeven van de Spaanse cultuur met zijn typische muziek, gastronomie, films, feesten en gebruiken.

We kijken er alvast naar uit je te mogen verwelkomen! Te esperamos.

¡Hasta pronto!

Richtgraad 1

2de jaar Spaans (waystage (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

In het tweede jaar bouw je verder op je reeds verworven kennis. Woordenschat en grammatica worden uitgebreid (met enkele verleden tijden) met als doel goed te communiceren in het Spaans met moedertaalsprekers. De vaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven komen uiteraard opnieuw elke les aan bod zodat je je leert uit te drukken in alledaagse situaties.

Mondeling

We oefenen dialogen op restaurant, de markt, de winkel en de dokter. Een hotel reserveren doen we vanaf nu aan de telefoon en we spreken over ons (vakantie)huis, reizen en andere herinneringen uit het verleden.

Schriftelijk

We lezen over het ontstaan van de taal, het einde van de dictatuur onder Franco, het concept “tapas” en andere weetjes over de Spaanse cultuur. We maken een reis door Latijns-Amerika en ontdekken bv. dat je orchideeën kan bewonderen in Costa Rica en walvissen in de Dominicaanse Republiek.

We stellen een mail op in formele situaties, een recensie over een hotel en schrijven een kaartje over onze reiservaringen.

Op vakantie of op het werk zal je je reeds aardig uit de slag weten te trekken met je kennis van het Spaans

¡Qué bien!

Richtgraad 2

3de jaar Spaans (threshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

¡Bienvenid@s! Welkom in het derde jaar van de opleiding Spaans!

In deze fase van de opleiding richten we ons op het steeds vlotter communiceren in het Spaans in persoonlijke, vertrouwde situaties. Je bouwt verder op de basiskennis die je hebt verworven in de eerste twee jaren en zal die stap voor stap verder uitdiepen met nieuwe woordenschat en grammatica. Zo leer je praten over het heden, verleden én de toekomst.  Threshold 2.1 bestaat uit twee modules namelijk ‘schriftelijk’ en ‘mondeling’ die geïntegreerd worden aangeboden. Tijdens de les zal je dus de vier vaardigheden spreken, luisteren, schrijven en lezen inoefenen.

Mondeling

In het mondelinge luik van de opleiding zal je op een interactieve manier conversaties leren voeren en begrijpen over vertrouwde en persoonlijke onderwerpen.  We reiken jou de nodige tools aan om informatie te vragen en te geven in verschillende situaties alsook om duidelijke antwoorden te begrijpen. Je zal vlotter kunnen spreken over gebeurtenissen en ervaringen uit je eigen leven (en ‘el pasado’), je plannen voor de toekomst (en ‘el futuro’) en wat jij zou doen of aanraden in bepaalde situaties (en ‘el condicional’). Je leert je gevoelens en wensen verwoorden en ook die van anderen beter begrijpen (con el ‘subjuntivo’). Na het afronden van deze module zal je merken dat je de kennis hebt opgebouwd om die goede Netflix-serie/film te beschrijven en aan te raden, dat je kan spreken over jouw (ideale/voorbije) vakantie, je het weerbericht in het Spaans zal begrijpen, ¡y mucho más!

Schriftelijk

In het schriftelijke luik zullen we je schrijf- en leesvaardigheden verder ontwikkelen. Je zal er leren om eenvoudige teksten te begrijpen en te produceren over onderwerpen die tot je vertrouwde en persoonlijke interessesfeer behoren. Zo leer je o.a.

 • informatie te begrijpen over toeristische en culturele activiteiten.
 • iemand vragen naar diens interesses, wensen en gevoelens.
 • iemand uit te nodigen om samen iets te doen.
 • op zoek te gaan naar een interessant huis of appartement om te huren of te kopen via het lezen van advertenties.
 • een e-mail of klacht te schrijven naar een organisatie om informatie te vragen m.b.t. een huis/appartement, een vakantie/uitstap, … en om hierin ook je wensen en noden te formuleren.

Maar Spaans leren is natuurlijk meer dan alleen op de taal focussen. We laten je in deze module ook proeven van de Spaanse cultuur met zijn typische muziek, films, feesten en tradities.

¡Mucha suerte!

Richtgraad 2

4de jaar Spaans (threshold 2 – Mondeling & Schriftelijk)

Richtgraad 2.2 is het niveau waarin jij zal communiceren in nog vertrouwde situaties zoals op school, op het werk of in je vrije tijd. Je zal je uit de slag kunnen trekken op reis in Spanje of in een van de Zuid-Amerikaanse landen. Threshold 2.2 bestaat uit twee modules namelijk Schriftelijk en Mondeling die geïntegreerd worden aangeboden. Tijdens de les zal je de vier vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren inoefenen.

Mondeling

In deze module Spaans Threshold 2 Mondeling, leer je nog beter communiceren in het Spaans. Je zal de basiskennis die je hebt verworven in de eerste twee jaar verder uitdiepen. We reiken jou de nodige tools aan om correcte vragen te stellen, informatie te geven en duidelijke antwoorden te begrijpen, bijvoorbeeld bij een toeristisch informatiepunt of een klantenservice. Je zult eveneens in staat zijn om ervaringen uit te wisselen over je vakantie en levendige (reis)ervaringen te delen.

Met deze module bereiden we je voor om moeiteloos gesprekken te voeren en te begrijpen in het Spaans in diverse concrete situaties.

Schriftelijk

In het schriftelijke luik zullen we je schriftelijke vaardigheden verder ontwikkelen en je leren hoe je effectief informatie kunt vragen en geven. Een belangrijk aspect van deze module is het werken met teksten die instructies of opdrachten bevatten. Je leert hoe je schriftelijk verslag kunt uitbrengen over gebeurtenissen en hoe je een beknopte samenvatting kunt maken. Daarnaast leer je nog beter hoe je specifieke informatie kunt vinden en begrijpen, bijvoorbeeld in een geschreven advertentie. Een interessant onderdeel van de module is het schriftelijk vragen en geven van informatie aan de hand van teksten die de lezer willen overtuigen. Je zult leren hoe je je standpunt kunt verwoorden en een mening kunt schrijven over de dingen die je leest. Een ander praktisch voorbeeld is het begrijpen van documenten van een huurauto. Je leert hoe je de belangrijkste informatie in deze documenten kunt interpreteren en begrijpen, zodat je veilig en zorgeloos kunt reizen.

¡ Bienvenid@s al curso de español!

Richtgraad 2

5de jaar Spaans (threshold 3 – Mondeling & Schriftelijk)

Na vier jaar rondgereisd te hebben in de wereld van Spaans leren, zit je nu in je vijfde jaar. We nodigen je uit om eerst na te denken over alles wat je hebt geleerd, zowel grammaticaal als taalkundig. Heb je je gerealiseerd hoe ver je bent gevorderd? Welnu, in dit vijfde jaar maak je meer vorderingen en ervaar je dit leren in de praktijk en in de klas zelf.

 

Mondeling

Tijdens deze cursus leer je in een gesprekssituatie verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een situatie met betrekking tot informatieve en narratieve teksten, in een gesprekssituatie een samenvatting geven van beluisterde of gelezen informatieve en narratieve teksten en in een gesprekssituatie gericht op een bekende taalgebruiker een mening en een standpunt verwoorden en vragen naar diens beleving met betrekking tot persuasieve teksten zoals een informele discussie en een gedachtewisseling.

Schriftelijk

Tijdens deze cursus leer je een verslag schrijven over uitgevoerde werkzaamheden, een situatie en/of een gebeurtenis. Een samenvatting schrijven van persuasieve teksten zoals een gedachtewisseling en een mening en een standpunt weergeven in persuasieve teksten zoals een verzoekschrift.

Je zult ook in staat zijn om informatie en argumentatieve structuur te ontwikkelen en te gebruiken.

¡Mucho éxito! Y ¡atrévete a hablar español!

Richtgraad 2

6de jaar Spaans (threshold 4 – Mondeling & Schriftelijk)

Je hebt het 6de jaar Spaans bereikt. ¡Felicidades! Je bent intussen veel meer dan een gewone liefhebber. Intussen kan je al communiceren rond een veelheid aan onderwerpen: praten over gebeurtenissen, een anekdote vertellen, een film bekijken en hierover babbelen in de lokale tapasbar, je mening geven aan die Spaanse collega, … het lukt je al aardig. Maar jij wil meer. Jij wil die hardnekkige grammaticale foutjes wegwerken, meer nuance kunnen leggen en je woordenschat verder uitbreiden. Die vervolmaking vind je in het 6de jaar!

Het 6e jaar, oftewel “Threshold 2.4”, bestaat uit twee modules namelijk mondeling en schriftelijk die geïntegreerd worden aangeboden. Tijdens de les zal je de vier vaardigheden lezen, schrijven, spreken en luisteren inoefenen.

Mondeling

 • Plannen om in Spanje of Zuid-Amerika te werken? Sollicitatiegesprekken zijn geen probleem meer.
 • De instructies van de “policía local”, de hotelmedewerker of bankbediende snel begrijpen? Dat komt goed!
 • Tijdens die lange reis babbelen over wat je allemaal overkomen is? Dat loopt vlotjes na deze module.
 • In geuren en kleuren vertellen over die nieuwe serie of het nieuws? Je zal het kunnen als de beste.
 • Een Spaans debat volgen en hierover een mening ontwikkelen? ¡Ningún problema!
 • Daarna discussiëren over dat debat met de Spaanse buurman (of misschien eerder over die overhellende olijfboom)? Jij zal je stem kunnen laten horen.

Schriftelijk

 • Een schema of grafiek overlopen met de Spaanse baas kan jij als de beste.
 • Ziek op reis? Een voorschrift, handleiding of instructies heeft voor jou geen geheimen.
 • Je zal informatieve teksten en advertenties zo in detail begrijpen dat je onmiddellijk een mening kan vormen.
 • Ter voorbereiding van dat sollicitatiegesprek een CV of motivatiebrief opstellen? ¡No pasa nada!
 • Jij zal een verslag kunnen schrijven van werkzaamheden (denk aan de trage aannemer) of een anekdote kunnen neerpennen.
 • Ook een samenvatting schrijven van een discussie behoort tot jouw repertoire.
 • Tot slot kan je ook je standpunt weergeven in een formele brief (bijvoorbeeld naar de gemeente, de bank, enz.)

¡Vamos allá!

Richtgraad 3 (B2)

7de jaar Spaans (vantage 1 (B2) – Mondeling)

Je hebt al een hele weg afgelegd, je beheerst de Spaanse taal al aardig en dagdagelijkse conversaties verlopen probleemloos. Toch wil je jouw opgedane kennis van de voorafgaande jaren nog beter kunnen inzetten en wil je kunnen meepraten in meer complexe taalsituaties? Dan is de module Vantage Mondeling of richtgraad 3 (ERK-niveau B2) het geschikte niveau voor jou.

De focus in deze module van de opleiding Spaans ligt op spreken en luisteren. Op dit niveau ben je in staat om zowel effectief als vloeiend te communiceren. Je taalgebruik is zowel rijk als subtiel.

Dankzij een waaier van verschillende, actuele onderwerpen zal je vlot en adequaat leren communiceren met een moedertaalspreker, zodat het gesprek voor beiden moeiteloos verloopt. Je zal jouw mening over verschillende onderwerpen op een genuanceerde en heldere manier leren verwoorden.

Via authentieke audio- en beeldfragmenten, versterken we je niet enkel jouw luister- en spreekvaardigheden, maar dompelen wij jou ook onder in de Spaanse en Latijns-Amerikaanse cultuur. Zo kom je meer te weten over de talloze gewoontes, tradities en feesten die de Spaanstalige landen kennen.

¡A disfrutar del español!

Richtgraad 3 (B2)

9 jaar Spaans (vantage 2 – Schriftelijk)

Je hebt al een hele weg afgelegd, je beheerst de Spaanse taal al aardig en dagdagelijkse schrijftaal verloopt probleemloos. Toch wil je jouw opgedane kennis van de voorafgaande jaren opkrikken in meer complexe lees- en schrijfsituaties? Dan is deze cursus voor jou.

Onze enthousiaste leerkrachten gebruiken de taal flexibel en effectief voor sociale, academische en professionele doeleinden. Je zal een breed gamma aan onderwerpen in langere en veeleisendere teksten lezen, waarbij je impliciete betekenissen zal leren herkennen. Je zal ook duidelijke, gedetailleerde en goed gestructureerde teksten over complexe onderwerpen schrijven waarbij blijk wordt gegeven van correct gebruik van de organisatie en cohesie van de tekst.

Aangezien de taal een cultureel product is, zullen wij natuurlijk reizen door de rijke en gevarieerde Spaanstalige cultuur. Dus stukjes van deze cultuur leren maar ook proeven, ruiken, zien en ernaar luisteren zijn een mogelijke optie dankzij het authentieke materiaal gebruikt in de les en dankzij onze extra muros activiteiten.

“La escritura es la pintura de la voz.” Voltaire.

Richtgraad 4 (C1)

8ste jaar Spaans (effectiveness 1 – Mondeling)

‘Effectiveness’ of richtgraad 4 is het niveau van de uitgebreide talige zelfstandigheid. Je zal opgedane kennis van de voorafgaande jaren opkrikken en in meer complexe taalsituaties communiceren.

Je kan jezelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder duidelijke tekenen van inspanning om de juiste uitdrukking te vinden om je mening te verdedigen of om je gevoelens en wensen vlot te verwoorden.

We zullen over complexe onderwerpen uit de actualiteit praten. Je zal taal soepel en doeltreffend aanwenden voor sociale, educatieve en professionele doeleinden. Op dit niveau getuigt het taalgebruik van een hoge mate van nauwkeurigheid en adequaatheid.

Natuurlijk zijn cultuur en taal verenigd dus de rijke en gevarieerde Spaanstalige cultuur is aanwezig in de diverse activiteiten. Proeven, ruiken, zien en luisteren naar stukjes van deze cultuur is ook een mogelijke optie dankzij het authentieke materiaal gebruikt in de les en dankzij onze extra muros activiteiten.

Richtgraad 4 (C1)

10de jaar Spaans (effectiveness 2 – Schriftelijk)

¡Felicidades! Je bent in het laatste jaar van je traject aangekomen. In dit jaar vervolmaak je je nog op de vaardigheden schrijven en lezen. Je kan een brede waaier van lange en veeleisende teksten begrijpen en er de impliciete betekenis in achterhalen.

Daarnaast kan je ook een heldere, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen, waarbij je blijk geeft van een goede beheersing van structurerende patronen, verbindingswoorden en samenhangbevorderende middelen.

Op het einde van je leertraject word je dan ook beloond met een certificaat C1 volgens het ERK (Europees Referentiekader).

De teksten waar je in deze cursus aan werkt, kunnen vb. persoonlijke brieven zijn waarin je wensen, felicitaties, enkele details van het leven en je omgeving uitdrukt. Het kunnen ook zakelijke brieven zijn, contact met een Spaanstalige klant via een brief, een e-mail, enz.

Dit alles met als doel dat u een schriftelijke “dialoog” tot stand kunt brengen met een Spaanstalige of een andere student, dit alles op professionele wijze en met een hoog taalkundig niveau.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster