Opleiding Fietshersteller

Modules

Algemeen

In deze opleiding leert de cursist op vraag van de klant fietsen, aanverwanten en hun toebehoren opbouwen en ze afstellen volgens de constructeursvoorschriften alsook het onderhoud, de herstelling en vervanging van onderdelen en uitrusting van fietsen volgens de veiligheidsvoorschriften.
Als je één avond per week les volgt, kan je deze opleiding afwerken op drie schooljaren en behaal je het certificaat van fietshersteller.

Module: Opbouw en afstellen fietsen (120 lestijden)

In deze module leert men fietsen en aanverwanten (rolstoel, gocart, aanhangwagentje, …) monteren en rijklaar maken op maat van de klant. Men leert aan de klanten advies geven over het correct gebruik en onderhoud van hun fiets. Er is daarnaast ook aandacht voor de administratieve afhandeling en het rapporteren van het eigen werk aan collega’s en klanten. Men leert tevens zijn werkplek en de gereedschappen opruimen, onderhouden en afval correct sorteren.

Activiteiten

 • Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke en klanten
 • Controleert, assembleert en stelt onderdelen van fietsen af vóór levering aan de klant
 • Adviseert en informeert gebruikers over het gebruik (onderhoud, veiligheid, …) van een fiets, aanverwanten en accessoires
 • vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
 • ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud van het gereedschap en de installaties uit
 • sorteert afvalstoffen

Module: diagnose en herstelling fietsen (120 lestijden)

In deze module leert je een diagnose te stellen en herstellingen uit te voeren aan fietsen en aanverwanten (rolstoel, gocart, aanhangwagentje, …). Men schat hierbij de kost en de herstellingstermijn van de werkzaamheden in en communiceert dit met de klant. Men leert beschadigde of defecte onderdelen herstellen of vervangen nadat het probleem werd onderzocht en gedetecteerd. Er is daarnaast ook aandacht voor de administratieve afhandeling en men leert tevens zijn werkplek en de gereedschappen opruimen, onderhouden en afval correct sorteren.

Activiteiten

 • Identificeert oorzaken van functiestoringen en bepaalt de modaliteiten voor het herstel
 • Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke en klanten
 • Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming op voor de interventie
 • Maakt de fiets klaar in het kaden van het onderhoud
 • Voert herstellingen en vervangingen van beschadigde of defecte elementen uit
 • Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
 • Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud van het gereedschap en de installaties uit
 • Sorteert afvalstoffen

Module: Onderhoud fietsen (40 lestijden)

In deze module leert men fietsen en aanverwanten (rolstoel, gocart, aanhangwagentje, …) volgens constructeursvoorschriften volledig onderhouden. Fietsen en aanverwanten worden daarbij voorbereid, gesmeerd, gedemonteerd, gecontroleerd, afgesteld en getest. Er is daarnaast ok aandacht voor de administratieve afhandeling en het rapporteren van het eigen werk aan collega’s en klanten. Men leert tevens zijn werkplek en de gereedschappen opruimen, onderhouden en afval correct te sorteren.

Activiteiten

 • Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke en klanten
 • Maakt de fiets en aanverwanten klaar in het kader van het onderhoud
 • Voert een volledig onderhoud van een fiets uit
 • Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
 • Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud van het gereedschap en de installaties uit
 • Sorteert afvalstoffen

Module: Geavanceerde fietstechnologie (elektrische fietsen) (80 lestijden)

In deze module leert men omgaan met materialen, onderdelen, systemen die complexer zijn dan deze die in de andere modules van de opleiding aan bod komen. Voor alle fietstypes is er een continue evolutie in de systemen van aandrijving, remmen, versnellingen, verlichten en accessoires. Ook de materialen waaruit ze vervaardigd zijn veranderen. Hydraulische systemen (zadelpen, remmen, vorken, …), elektronische en volautomatische versnellingsapparaten, tubeless banden, … zijn niet meer weg te denken uit de fietsherstelplaats en komen aan bod in deze module. Men leert bij deze complexe systemen en onderdelen storingen opsporen en oplossen alsook onderhoud en herstellingen uitvoeren. Daarnaast leert men in functie van deze werkzaamheden de kosten ramen, het werk rapporteren aan klanten en collega’s, het afhandelen van de administratie, het opruimen en onderhouden van de werkplek en gereedschappen en het correct sorteren van afval.

Activiteiten

 • Identificeert oorzaken van functiestoringen en bepaalt de modaliteiten voor het herstel bij geavanceerde fietstechnologie
 • Bepaalt de aard van de werkzaamheden op basis van technische dossiers en aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke en klanten
 • Schat kosten en herstellingstermijnen in en maakt een kostenraming op voor de interventie in het kader van de geavanceerde fietstechnologie
 • Voert herstellingen en vervangingen van beschadigde of defecte elementen bij geavanceerde fietstechnologie uit
 • Voert een volledig onderhoud van een fiets en aanverwanten (rolstoel, gocart, aanhangwagentje, …) waarin geavanceerde fietstechnologie toegepast is uit
 • Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen
 • Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud van het gereedschap en de installaties uit
 • Sorteert afvalstoffen

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster