Opleiding Kraamzorg

Modules

Modules opleiding Kraamzorg

Verzorgende aspecten (60 lestijden)

In deze module ligt de nadruk op de basiszorg van de zwangere vrouw en de baby in de perinatale fase. Zo leer je de lichamelijke gezondheidstoestand van de vrouw in kaart brengen. Samen met andere partners en het gezin bied je de nodige ondersteuning.

Psychosociale aspecten (60 lestijden)

In deze module ligt de nadruk op het flexibel omgaan met de psychologische behoeften van het gezin. Dit gebeurt door ondersteuning te bieden waar nodig. Bv voldoende rustmomenten inbouwen voor de moeder, maar evenzeer een luisterend oor bieden indien er nog moeilijkheden zouden zijn bij de zelfredzaamheid van het gezin.

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in!