Opleiding Kapper

Methode

Individuele begeleiding, kleine groepen, professionele lesgevers, moderne en modebewuste aanpak zijn de sterke punten van onze opleiding.

Ongeacht of een cursist de opleiding volgt om louter persoonlijke dan wel beroepsgerichte redenen, zal de opleiding steeds vorm krijgen vanuit een professionele benadering. Dit houdt in dat elke cursist dezelfde competenties moet bereiken.

Doorheen de hele opleiding en in alle modules besteden wij bijzondere aandacht aan veiligheid, hygiëne, orde en netheid.

In alle modules is er een geleidelijke opbouw wat moeilijkheidsgraad betreft. De leerkrachten geven hun les zo praktijkgericht mogelijk en integreren daarin de theoretische achtergrondkennis die noodzakelijk is om te begrijpen waarom en wanneer bepaalde handelingen noodzakelijk zijn.

Tijdens de lessen houden wij rekening met de individuele verschillen tussen de cursisten en hebben wij oog voor differentiatie op het vlak van studietempo, inhoud en leerweg.

Wij geven alle modules in professioneel uitgeruste lokalen door ervaren vakleerkrachten.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster