Opleiding Autotechniek

Modules

Certificaat hulpmecanicien

Basis Elektriciteit

Basis elektriciteit beoogt het realiseren van eenvoudige elektrische verbindingen en elektrische schakelingen. Hierbij raak je vertrouwd met de belangrijkste elektrische grootheden. Na het voltooien van deze module ben je tevens in staat elektrisch testgereedschap te hanteren.

Basis Metaal

Samen met het handmatig uitvoeren van bewerkingen op verschillende materialen leg je hier de basis voor het bedienen van machines en het kiezen van het juiste snijgereedschap. Je leert verantwoorde werkmethodes gebruiken en krijgt informatie over kwaliteitseisen.

Basis Lassen

Basis lassen omvat de beginselen van de meest voorkomende las- en soldeerprocédés. Het is de bedoeling dat je ervaart dat lassen een verbindingstechniek is waarbij de beheersing van het smeltbad een grote handvaardigheid vraagt.

Klein onderhoud – Bandenmontage 1

In deze module besteden wij vooral aandacht aan het uitvoeren van een beperkt onderhoud volgens de instructies van de constructeur en aan het vervangen van eenvoudige mechanische en elektrische onderdelen. Je kan een stroomkring van lamp tot zekering controleren en vervangen.

Klein onderhoud – Bandenmontage 2

In deze module besteden wij vooral aandacht aan het vervangen en herstellen van banden.

Demontage en Montage

Demontage-montage omvat het verwijderen en terugplaatsen van grote gehelen of compo-nenten van het voertuig. In deze module besteden wij vooral aandacht aan het leren lezen van instructies van de constructeur en het aanleren van een goede werkmethode om mechanische en elektrische onderdelen alsook accessoires te verwijderen en te monteren.

Vereist een elektrische vorming (geïntegreerde in deze module) om de basiscompetenties te verwezenlijken.

Certificaat mecanicien

Motoren 1

In deze module voer je naast onderhoudsactiviteiten courante reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uit. De belangrijkste onderwerpen binnen deze module: beperkte revisies aan het motorblok, onderdelen van in- en uitlaat onderhouden en werkzaam-heden aan de koeling.

De module vereist een elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken.

Motoren 2

In deze module voer je naast onderhoudsactiviteiten courante reparaties aan motoren van personen- en lichte bedrijfswagens uit. Controleren en afstellen van verbrandingsmotoren vor-men de belangrijkste onderwerpen binnen deze module.

De module vereist een elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken.

Voertuigen 1

In deze module leer je versnellingsbakken en eindreducties van personen- en lichte bedrijfs-wagens onderhouden.

De module vereist een elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken.

Voertuigen 2

In deze module leer je de ophanging, stuurinrichting en remsystemen van personen- en lichte bedrijfswagens onderhouden.

De module vereist een elektrische vorming om de basiscompetenties te verwezenlijken.

Certificaat technicus

Autodiagnose 1

In deze module leert je de basis van elektrische en elektronische systemen controleren, her-stellen en regelen. Complexe storingen van voornamelijk mechanische aard komen eveneens aan bod. Dit zijn deze storingen die de mecanicien niet kan uitvoeren zoals storingen met betrekking tot de motor, automatische versnellingsbak…

Autodiagnose 2

In deze module leert je motoren reviseren.

Auto-elektriciteit en Motormanagement 1

In deze module van de automechanica avondschool leer je elektrische en elektronische systemen controleren, herstellen en rege-len.

Auto-elektriciteit en Motormanagement 2

In deze module leert je elektrische en elektronische comfort- en veiligheidssystemen inbouwen en herstellen.

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in!