Opleiding Autotechniek

Modules

Polyvalent mecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Banden voertuigen (60 lestijden)

In deze module leert de cursist banden van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.5 ton) herstellen of vervangen, afwijkende slijtagepatronen interpreteren, wielen en banden demonteren, monteren en uitbalanceren. Er wordt steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

Onderhoud voertuigen (80 lestijden)

In deze module leert de cursist onderhoud op voertuigen uitvoeren volgens de voorschriften van de constructeurs. Hij leert ook voertuigen klaarmaken om af te leveren aan de klant en voertuigen controleren voor de technische keuring.

Elektrische systemen voertuigen (60 lestijden)

In deze module leert de cursist basismetingen, herstellingen en vervangingen uitvoeren aan elektrische systemen van een voertuig.

 • Het voertuig klaarmaken in het kader van de werkzaamheden
 • Eenvoudige herstellingen aan en vervangingen van elektrische systemen uitvoeren in het kader van het onderhoud en sneldienstinterventie
  • onderdelen van het voertuig demonteren om achterliggende componenten te bereiken
  • onderdelen van het elektrische systeem herstellen en regelen
  • onderdelen herstellen of vervangen (solderen, batterij,..)
 • Eenvoudige toebehoren (autoradio in een voorbedraad voertuig, plug en play-systemen,…) monteren
 • Veilig werken

Aandrijf en rollend gedeelte (100 lestijden)

In deze module leert de cursist basisherstellingen uitvoeren aan de aandrijflijn en het rollend gedeelte van voertuigen en slijtage-onderdelen vervangen.

 • Het voertuig klaarmaken in het kader van de werkzaamheden
 • Eenvoudige herstellingen en vervangingen uitvoeren aan het rollend gedeelte en aandrijflijn
  • basiskennis van inspuitsystemen
  • basiskennis van ontstekingssystemen
  • basiskennis van de ophanging van voertuigen
  • basiskennis van de werking van een servo-stuurinrichting
 • Veilig werken

Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1 (10 lestijden)

In deze module leert de cursist de algemene opbouw en werking van elektrische en hybride voertuigen kennen. Hij leert ook (in relatie tot de eigen werkzaamheden) de voornaamste risico’s kennen die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen. Deze module bereidt de cursist voor op het afleggen van het officiële HEV I-examen bij een erkend testcentrum in functie van het behalen van de sectorale HEV-certificering “veiligheid” – niveau 1.

Elektriciteit en elektronica voertuigen (120 lestijden)

In deze module leert de cursist de oorzaken van elektrische storingen aan de verschillende systemen van voertuigen identificeren en repareren.

 • Het voertuig klaarmaken in het kader van de werkzaamheden
 • Oorzaken van elektrische storingen aan het voertuig identificeren en de modaliteiten voor de reparatie bepalen
  • mogelijke oorzaken van een storing in een elektrische kring (kabelbreuk, slecht contact,…) één na één uitsluiten rekening houdend met de basiskennis van de toegepaste elektronica
  • meet- en diagnoseapparatuur correct gebruiken (foutcodes, parameterlijsten, multimeter en oscilloscoopfunctie,…
  • waarnemingen en meetresultaten correct interpreteren.
  • Starters en andere elektromotoren in het lage spanningssysteem vervangen of herstellen.

Verbrandingsmotoren (100 lestijden)

In deze module leert de cursist de oorzaken van mechanische storingen aan verbrandingsmotoren van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren. Men leert ook complexe onderhouds- en herstellingswerkzaam-heden uitvoeren aan verbrandingsmotoren en de bijhorende systemen, dit met inschatting van kosten en herstellingstermijnen.

 • Oorzaken van mechanische en hydraulische storingen aan de verbrandingsmotor van het voertuig identificeren en de modaliteiten voor de reparatie bepalen
 • De mechanische en hydraulische onderdelen van verbrandingsmotoren herstellen of vervangen
 • Complexe onderhoudswerkzaamheden aan verbrandingsmotoren uitvoeren
 • Kosten en herstellingstermijnen inschatten en een kostenraming voor de interventie opmaken om aan zijn verantwoordelijke over te maken.

Motormanagement (100 lestijden)

In deze module leert men de oorzaken van elektrische storingen aan de verschillende motormanagementsystemen van verbrandingsmotoren van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren met inschatting van kosten en herstellingstermijnen.

 • Oorzaken van elektrische storingen aan de verbrandingsmotor van het voertuig identificeren en de modaliteiten voor de reparatie bepalen
 • Elektrische onderdelen van verbrandingsmotoren herstellen of vervangen

Onderstel (100 lestijden)

In deze module leert men de oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan vering, wielophanging, stuurinrichting, remsystemen met actieve veiligheidssystemen en carrosserieonderdelen van voertuigen en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren met inschatting van kosten en herstellingstermijnen.

 • Oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan de ophanging en het remsysteem van het voertuig identificeren en de modaliteiten voor de reparatie bepalen.
 • Ophangingen, remsystemen,… herstellen of vervangen
 • Complexe onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de ophanging en het remsysteem

Overbrengingssystemen (60 lestijden)

In deze module leert de cursist de oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan koppelingen en overbrengingssystemen van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren met inschatting van kosten en herstellingstermijnen. Men leert ook complexe onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan koppelingen en versnellingsbakken.

 • Grondige kennis van transmissie
 • Overbrengingen en koppelingen vervangen of herstellen
 • Complexe onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
 • Installaties uitvoeren

Comfort- en veiligheidssystemen (60 lestijden)

In deze module leert de cursist de oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan comfort- en veiligheidssystemen van voertuigen identificeren en de nodige vervangingen en herstellingen uitvoeren met inschatting van kosten en herstellingstermijnen. Men leert ook complexe onderhoudswerkzaamheden aan klimaatbeheersingssystemen uitvoeren en complexe toebehoren monteren.

 • Montagerichtlijnen nauwkeurig toepassen
 • Het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken beschermen
 • Toebehoren monteren, met toepassing van grondige kennis van het lezen van bedradingsschema’s van elektrische circuits
 • Trekhaken monteren met inbegrip van het inbouwen van extra regeleenheden ter bescherming van kringen, met toepassing van kennis van borgingstechnieken en grondige kennis van montagetechnieken
 • Oorzaken van mechanische, elektrische en hydraulische storingen aan comfort- en veiligheidssystemen van het voertuig identificeren en de modaliteiten voor de reparatie bepalen

Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 2 (20 lestijden)

In deze module leert de cursist de opbouw en werking van hybride en elektrische voertuigen kennen en een veilige werkmethode toepassen bij het uitvoeren van werkzaamheden aan deze aandrijfsystemen. Deze module bereidt de cursist voor op het afleggen van het officiële HEV II-examen bij een erkend testcentrum in functie van het behalen van de sectorale HEV-certificering “veiligheid” – niveau 2.

Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

Banden voertuigen (60 lestijden)

In deze module leert de cursist banden van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (<3.5 ton) herstellen of vervangen, afwijkende slijtagepatronen interpreteren, wielen en banden demonteren, monteren en uitbalanceren. Er wordt steeds aandacht besteed aan de geldende veiligheids-, milieu- en kwaliteitsnormen.

Onderhoud voertuigen (80 lestijden)

In deze module leert de cursist onderhoud op voertuigen uitvoeren volgens de voorschriften van de constructeurs. Hij leert ook voertuigen klaarmaken om af te leveren aan de klant en voertuigen controleren voor de technische keuring.

Elektrische systemen voertuigen (60 lestijden)

In deze module leert de cursist basismetingen, herstellingen en vervangingen uitvoeren aan elektrische systemen van een voertuig.

 • Het voertuig klaarmaken in het kader van de werkzaamheden
 • Eenvoudige herstellingen aan en vervangingen van elektrische systemen uitvoeren in het kader van het onderhoud en sneldienstinterventies
  • onderdelen van het voertuig demonteren om achterliggende componenten te bereiken
  • onderdelen van het elektrische systeem herstellen en regelen
  • onderdelen herstellen of vervangen (solderen, batterij,..)
 • Eenvoudige toebehoren (autoradio in een voorbedraad voertuig, plug en play-systemen,…) monteren
 • Veilig werken

Aandrijf en rollend gedeelte (100 lestijden)

In deze module leert de cursist basisherstellingen uitvoeren aan de aandrijflijn en het rollend gedeelte van voertuigen en slijtage-onderdelen vervangen.

 • Het voertuig klaarmaken in het kader van de werkzaamheden
 • Eenvoudige herstellingen en vervangingen uitvoeren aan het rollend gedeelte en aandrijflijn
  • basiskennis van inspuitsystemen
  • basiskennis van ontstekingssystemen
  • basiskennis van de ophanging van voertuigen
  • basiskennis van de werking van een servo-stuurinrichting
 • Veilig werken

Veiligheid hybride en elektrische voertuigen niveau 1 (10 lestijden)

In deze module leert de cursist de algemene opbouw en werking van elektrische en hybride voertuigen kennen. Hij leert ook (in relatie tot de eigen werkzaamheden) de voornaamste risico’s kennen die verbonden zijn aan de onderdelen van deze aandrijfsystemen. Deze module bereidt de cursist voor op het afleggen van het officiële HEV I-examen bij een erkend testcentrum in functie van het behalen van de sectorale HEV-certificering “veiligheid” – niveau 1.

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster