Cursus Aan de slag met de PC

Uurrooster

Deze module wordt in het tweede semester van het cursusjaar 2023-2024 niet opgenomen in ons aanbod.

Heb je vragen?

Contacteer ons