Taalcursus Russisch

Methode

Hoe verlopen onze lessen?

In elke les komen de vier vaardigheden aan bod: lezen, schrijven, luisteren en spreken.

Met behulp van de handboeken en werkboeken bouwen we stapsgewijs een grondige kennis op van de Russische grammatica en woordenschat. Bij elk boek krijg je een cd die je thuis kan gebruiken om op je eigen tempo luisteroefeningen te maken en de juiste uitspraak te leren.

We maken ook vaak gebruik van (semi-)authentiek audio- en videomateriaal, zoals liedjes, films, nieuws en tv-programma’s.

Onze lessen zijn communicatief opgebouwd en we besteden veel aandacht aan mondelinge taalvaardigheid.

Al in de eerste lessen kan je een kort gesprekje in het Russisch voeren en je kan je gesprekspartner tijdens een eenvoudig gesprek goed begrijpen.

We wisselen allerlei werkvormen af: dialogen, rollenspellen, groepswerk, discussies, individuele opdrachten… We zorgen ook voor differentiatie en bieden begeleiding op maat met aandacht voor jouw persoonlijke interesses en leernoden.

Heb je een les gemist? Geen probleem, je krijgt een overzicht van de geziene leerstof via e-mail. Op het leerplatform van de school vind je bovendien al het lesmateriaal met de extra oefeningen en opdrachten terug.

Leer Russisch bij CVO Pro!

Geïnteresseerd?

Schrijf je nu in!