Taalcursus Russisch

Modules

Richtgraad 1

1ste jaar Russisch R1 (Breakthrough (A1) – Mondeling & Schriftelijk)

Dit is het basisniveau van de opleiding Russisch waarvoor er geen voorkennis vereist is.

Schriftelijk:
Eerst en vooral gaan we aan de slag met het Russische alfabet, dat 31 letters en 2 leestekens kent. In de eerste lessen leren we de letters te schrijven en de woorden te lezen met aandacht voor de uitspraak en de klemtoon die in het Russisch echt belangrijk zijn.

Je maakt kennis met de naamvallen en kan werkwoorden vervoegen in twee tijden. Je leert dat de Russen geen lidwoorden gebruiken en dat het werkwoord “zijn” in de tegenwoordige tijd ontbreekt, dat de Russen drie namen hebben en dat ze tegen een onbekende persoon altijd ‘U’ en geen ‘jij’ zeggen. Je leert een korte contactadvertentie schrijven, gegevens op een formulier invullen, enz.

Mondeling:
Nieuwe woorden en uitdrukkingen leren we met behulp van korte dialogen die je in alledaagse situaties kan gebruiken. Elke les maken we luister- en spreekoefeningen.
Op het einde van de module kan je in het Russisch bv. jezelf voorstellen en over je gezin vertellen, de weg vragen, een gesprek voeren met een douanebeambte, …

Ook de Russische cultuur komt tijdens de lessen aan bod. We spreken over de Russische feesten en tradities, maken kennis met samovar en enkele bekende bezienswaardigheden.
Heb jij er ook zoveel zin in? Schrijf je dan snel in!
Do svidanija!

Richtgraad 1

2de jaar Russisch R1 (Waystage 1 (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Voor dit niveau van de opleiding Russisch moeten cursisten een certificaat van het 1ste jaar (Breakthrough) behaald hebben of slagen voor een toelatingsproef.

Schriftelijk:
De opgebouwde kennis van het 1ste jaar wordt in het 2de jaar grondig herhaald en de vaardigheden worden verder uitgebreid. Op het einde van deze module ken je alle naamvallen van de zelfstandige naamwoorden en persoonlijke voornaamwoorden, en nog veel meer!
Je leert voor jezelf een boodschap en gegevens te noteren, een brief naar een kennis te schrijven. Je kan een instructie, uitnodiging en korte informatieve teksten lezen en begrijpen.

Mondeling:
Je leert spreken over het weer, reizen en feesten, je leert een telefoongesprek met een vriend te voeren of je kan in het restaurant in Moskou borsjtsj of pelmeni bestellen, tickets aan de kassa van het Bolsjojtheater kopen of een programma in een Russische tv-gids opzoeken. Je luistert naar korte gesprekken en informatieve teksten, reclameboodschappen en mededelingen.

Je komt te weten wat kvas betekent, en hoe belangrijk voor de Russen datsja’s zijn.

Do vstrechi!

Richtgraad 1

3de jaar Russisch R1 (Waystage 2 (A2) – Mondeling & Schriftelijk)

Dit is de laatste module van de Richtgraad 1.

Voor dit niveau moeten cursisten een certificaat van het 2de jaar (Waystage 1) behaald hebben of slagen voor een toelatingsproef.

Schriftelijk:
De kennis van de woordenschat en grammatica wordt verder uitgediept aan de hand van communicatief lesmateriaal. Je maakt kennis met de aspecten van werkwoorden, werkwoorden van beweging, de trappen van vergelijking. Je leert korte teksten en eenvoudige krantenartikels lezen, informatie zoeken in advertenties en dienstregelingen. Je kan eenvoudige brieven en mededelingen schrijven.

Mondeling:
We leren de courante uitdrukkingen die je kan gebruiken in alledaagse situaties, bv. een afspraak maken, aankopen doen en kleren beschrijven, op consultatie gaan bij de dokter, met de trein reizen, over je werk en vrije tijd praten, de belangrijkste zaken van een (telefoon-) gesprek begrijpen, enz.
Je leert iets over de Russische gastvrijheid en komt te weten waarom Zolotoje Koltso Rossii (De Gouden Ring van Rusland) zo populair is bij de buitenlandse toeristen.

Dobro pozjalovatj!

Richtgraad 2 (B1)

4de jaar Russisch R2 (Threshold 1 – Mondeling & Schriftelijk)

Dit is het 1ste jaar van richtgraad 2 die in totaal uit 4 niveaus bestaat. Om in te stappen moet je een certificaat van Waystage 2 (het 3de jaar) hebben of je kennis kunnen bewijzen aan de hand van de toelatingsproef.

Schriftelijk:
Jouw basiskennis van de woordenschat en grammatica wordt verder uitgebreid zodat je je in de meeste alledaagse situaties kan redden.
We herhalen bepaalde aspecten die al in de 1ste richtgraad aan bod kwamen. Zo werken we verder met de werkwoorden van beweging en de aspecten van werkwoorden.

Maar ook nieuwe begrippen worden behandeld. Zo maken we kennis met de voorwaardelijke wijs, wederkerende en onbepaalde voornaamwoorden, enz.
We lezen actuele krantenartikels en verschillende informatieve teksten. Je leert schriftelijk iemand uit te nodigen, te feliciteren, een afspraak te maken, te weigeren of af te zeggen.

Mondeling:
Met de geleerde woordenschat kan je op een correcte manier over je vakantie vertellen, een hotel reserveren of over je hobby’s praten. We luisteren naar nieuwsberichten, gesprekken, liedjes.

We verdiepen ons verder in de Russische tradities en gewoontes. Je leert iets over de grootste Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot en komt te weten dat de Wolga de langste rivier in Europa is.

Увидимся в сентябре!

Richtgraad 2 (B1)

5de jaar Russisch R2 (Threshold 2 – Mondeling & Schriftelijk)

Om in te stappen moet je een certificaat van Threshold 1 (het 4de jaar) hebben of je kennis kunnen bewijzen aan de hand van de toelatingsproef.

Schriftelijk:
In deze module wordt de kennis van de woordenschat en grammatica verder opgebouwd.

We maken kennis met de deelwoorden die erg vaak in de Russische pers worden gebruikt. De kennis van aspecten en werkwoorden van beweging met voorvoegsels wordt verder utigebreid en geoefend.

Er worden verschillende soorten teksten gelezen: instructie, krantenartikel, interview, reclame. Je leert brieven schrijven in officiёle en privésituaties.

Mondeling:
Naast neutrale woorden leer je verschillende varianten, vormen en uitdrukkingen die in de gesproken taal worden gebruikt. Je leert enkele Russische recepten en kan over je eetgewoonten spreken, online boodschappen doen of in een winkel iets bestellen, over je plannen spreken of iemand een advies geven, informatie bij een dokter of een apotheker vragen, enz.

Je bekijkt korte reportages en beluistert bekende Russische liedjes, leest authentieke teksten.
We gaan op een verkenningsreis door Siberiё en ontdekken het kolossale Baikal – het diepste meer ter wereld.

До встречи в сентябре!

Richtgraad 2 (B1)

6de jaar Russisch R2 (Threshold B3 – Mondeling & Schriftelijk)

Om met deze cursus te kunnen starten, heb je voorkennis nodig. Ofwel heb je een certificaat van het 5de niveau (Threshold 2), ofwel moet je voor een toelatingsproef slagen.

Schriftelijk:
We gaan de praktische toer op om je kennis van het Russisch te verdiepen. We leren niet alleen nieuwe woorden, maar er wordt ook veel aandacht besteed aan de uitdrukkingen en idiomen.

Je leest uitgebreide informatieve (bv. artikels) en authentieke teksten (bv. verhaal). Op het gebied van schrijfvaardigheid kan je al vlot complexere zinnen vormen. Naast persoonlijke brieven kan je bv. een formulier invullen of een aanvraag of een klacht bij een officiёle instantie indienen.

Mondeling:
Je leert je gevoelens, emoties, standpunten, ideeёn en noden uitdrukken op een efficiёnte en correcte manier.

Enkele thema’s die in de lessen worden behandeld: contacten met diplomatieke diensten, politie, douane, vormen van samenwonen, beschrijven van het uiterlijk en karakter, huur en aankoop van een woning, communicatie op het werk en vrijetijdsbesteding (musea, tentoonstelling, hobby’s, reizen).
Je zal merken dat het steeds beter gaat om Russische tv-programma’s, films of youtube-videos te volgen.

De Russische cultuur en geschiedenis vallen natuurlijk niet weg te denken uit de lessen!

Будем рады вас видеть!

Richtgraad 2 (B1)

7de jaar Russisch R2 (Threshold 4 – Mondeling & Schriftelijk)

Om met deze cursus te kunnen starten, heb je voorkennis nodig. Ofwel heb je een certificaat van het 6de niveau (Threshold 3) ofwel moet je voor een toelatingsproef slagen.

Schriftelijk:
Je leert nieuwe woordenschat in een praktische context: vrije tijd, culinaire specialiteiten, reizen en reiservaringen, culturele identiteit, media en actualiteit.

De grammatica wordt opgefrist en op een meer complex niveau herhaald.

Je weet het al: “Повторенье – мать ученья”!

Je beheerst de Russische taal al vrij goed, zowel mondeling als schriftelijk.
Je kan een samenvatting schrijven van een gelezen of beluisterde tekst, je kan een eigen standpunt weergeven, iemand overtuigen, een advies geven of eenvoudige klachten formuleren.

Mondeling:
Met deze cursus kan je je kennis uitbreiden en in de praktijk omzetten. Het is de bedoeling dat je vlot kan spreken over actuele dagelijkse onderwerpen, beschrijvingen van gebeurtenissen geven en je mening kan uiten.

Zo kan je bv. in discussie treden met een verkoper of een ingewikkelde wegbeschrijving geven, een persoonlijke mening over een krantenartikel geven en de hoofdgedachte in het Russische nieuws achterhalen.

Добро пожаловать на курс!

Geïnteresseerd?

Bekijk het uurrooster